De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inleiding chemie Contact Dit document is samengesteld door onderwijsbureau Bijles en Training. Wij zijn DE expert op het gebied van bijlessen en trainingen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inleiding chemie Contact Dit document is samengesteld door onderwijsbureau Bijles en Training. Wij zijn DE expert op het gebied van bijlessen en trainingen."— Transcript van de presentatie:

1 Inleiding chemie Contact Dit document is samengesteld door onderwijsbureau Bijles en Training. Wij zijn DE expert op het gebied van bijlessen en trainingen in de exacte vakken, van VMBO tot universiteit. Zowel voor individuele lessen op maat als voor doelgerichte groepstrainingen die je voorbereiden op een toets of tentamen. Voor meer informatie kun je altijd contact met ons opnemen via onze website: of via Disclaimer Alle informatie in dit document is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch is het niet uit te sluiten dat informatie niet juist, onvolledig en/of niet up-to-date is. Wij zijn hiervoor niet aansprakelijk. Op geen enkele wijze kunnen rechten worden ontleend aan de in dit document aangeboden informatie. Auteursrecht Op dit document berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om dit document zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur te kopieren en/of te verspreiden in welke vorm dan ook.

2 Dit is het moeilijkste vak van het jaar
WAARSCHUWING Dit is het moeilijkste vak van het jaar 1 werkgroep missen is fataal

3 Opbouw werkcollege Veel niveauverschil
Vak bestemd voor mensen met weinig achtergrond in chemie. Vind je de werkgroepen (te) makkelijk: mogelijkheid om vooraf vragen na te kijken (op vertoon van je werk)

4 Opbouw werkcollege 45 minuten behandelen lastige opgaven
45 minuten zelf werken en vragen stellen Tip als je chemie moeilijk vind … Voorbereiden vragen Dus: Of je maakt de vraag Of je schrijft op wat je niet begrijpt

5 bronnen Basiscursus Chemie van J.H.Vermaat
Wolters scheikunde in je pocket via Leerboeken scheikunde voortgezet onderwijs Binas tabellen in syllabus Internet-encyclopedie: wikepedia Naar eigen keuze

6 Tentamen Multiple choice 40 vragen 26 vragen goed is een voldoende
Alle leerdoelen Alle werkgroepopgaven

7 Hoeveel stoffen ? 10 100 1000 10000 en nog veel meer …

8 Aggregatietoestanden
Vast Smelten Stollen Vloeibaar Verdampen Condenseren Gasvormig

9 Hoeveel bouwstenen ? We hakken een stof in stukjes …
Kleiner en kleiner en kleiner en …. Wat houden we over ?????

10 Atomen Atomen: zijn de kleinste bouwstenen
van alle stoffen die we kennen Er zijn 110 verschillende atomen

11 Structuur atoom

12 Bouw atoom Atoom bestaat uit massa lading Protonen Neutronen
Elektronen 1 +1 -1

13 Functies protonen Protonen bepalen om welk atoom het gaat
De stof met 1 proton is waterstof De stof met 8 protonen is zuurstof De stof met 10 protonen is neon De stof met 79 protonen is goud

14 Functies neutronen en elektronen
Neutronen houden de protonen bij elkaar Elektronen bepalen wat verschillende atomen met elkaar wel of niet doen

15 Periodiek Systeem der Elementen
Alle stoffen zijn gerangschikt in het periodiek systeem der elementen Stoffen hebben behalve een nummer ook een naam gekregen

16

17

18 Indeling periodiek systeem
Links en in het midden staan de metalen (behalve waterstof) Rechts staan de niet-metalen

19 Hier vind je ALLE gegevens van een atoom
Detail 35.45 17Cl Chloor 2,8,7 Hier vind je ALLE gegevens van een atoom

20 17Cl Betekenis detail 35.45 Chloor 2,8,7 atoommassa= aantal protonen +
aantal neutronen verdeling elektronen over de schillen atoomnummer= aantal protonen= aantal elektronen

21 Buitenste schil Rechtsonder bij een element staat vermeld hoe elektronen verdeeld zijn over schillen. Voorbeeld: Natrium heeft: 2 elektronen in de binnenste schil 8 in de tweede schil 1 elektron in de buitenste schil

22 Buitenste schil Alleen de buitenste schil is belangrijk !!
DE WENS VAN HET ATOOM: Of 0 elektronen in de buitenste schil Of 8 elektronen in de buitenste schil Hij kiest van 1 en 2 wat het dichtst bij ligt

23 Voorbeelden Zuurstof: O Heeft 6 elektronen in de buitenste schil
8 ligt dichterbij dan 0 Dus zuurstof wil 2 elektronen erbij Magnesium: Mg Heeft 2 elektronen in de buitenste schil 0 ligt dichterbij dan 8 Dus magnesium wil 2 elektronen afstaan

24 Valentie definitie Valentie = het aantal elektronen dat een atoom wil opnemen of afstaan Belangrijk: vergeet de plussen en minnen uit het rode boekje

25 Valentie voorbeelden Zuurstof: O
Heeft 6 elektronen in de buitenste schil 8 ligt dichterbij dan 0 Dus zuurstof wil 2 elektronen erbij Dus de valentie is 2 Magnesium: Mg Heeft 2 elektronen in de buitenste schil 0 ligt dichterbij dan 8 Dus magnesium wil 2 elektronen afstaan

26 Metalen herkennen Een metaal staat elektronen af en heeft dus over het algemeen 4 of minder elektronen in de buitenste schil Een niet-metaal neem elektronen op en heeft dus over het algemeen 4 of meer elektronen in de buitenste schil (Edelgassen doen geen van beide, maar rekenen we tot de niet-metalen.)

27 Ion Een ion is een molecuul dat een elektron heeft opgenomen of afgestaan. Voorbeelden: O2- heeft 2 elektronen opgenomen F- heeft 1 elektron opgenomen K+ heeft 1 elektron afgestaan Ca2+ heeft 2 elektonen afgestaan

28 Typen ionen Kation = een postief ion, dat dus een elektron heeft afgestaan Anion = een negatief ion, dat dus een elektron heeft opgenomen

29 Elkaar ontmoeten Wat als 2 atomen elkaar ontmoeten ? 3 gevallen:
Beide atomen willen een elektron kwijt Één atoom wil een elektron kwijt, de ander wil een elektron erbij Beide atomen willen een elektron erbij

30 Geval 1: allebei kwijt … Metaalbinding 2 metaalatomen
Atomen gooien elektronen eruit, maar … elektronen zijn nergens welkom … Er onstaat een elektronensoep tussen positieve ionen

31 Metaalbinding

32 1 metaalatoom, 1 niet-metaalatoom
Geval 2: 1 erbij, 1 kwijt Ionbinding 1 metaalatoom, 1 niet-metaalatoom De twee atomen zijn er snel uit. Het atoom dat elektronen kwijt wil, geeft ze aan het atoom dat elektronen erbij wil Je krijgt een positief ion en een negatief ion

33 Ionbinding (zouten)


Download ppt "Inleiding chemie Contact Dit document is samengesteld door onderwijsbureau Bijles en Training. Wij zijn DE expert op het gebied van bijlessen en trainingen."

Verwante presentaties


Ads door Google