De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CHRONISCHE DEPRESSIE nieuwe opties voor onderzoek en behandeling GGNet januari 2013 Jan Spijker, psychiater, hoofd programma stemmingsstoornissen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CHRONISCHE DEPRESSIE nieuwe opties voor onderzoek en behandeling GGNet januari 2013 Jan Spijker, psychiater, hoofd programma stemmingsstoornissen."— Transcript van de presentatie:

1 CHRONISCHE DEPRESSIE nieuwe opties voor onderzoek en behandeling GGNet januari 2013
Jan Spijker, psychiater, hoofd programma stemmingsstoornissen Pro Persona, Nijmegen, hoogleraar chronische depressie Radboud universiteit Nijmegen & onderzoeker Trimbos-instituut, Utrecht

2 Chronische Depressie Depressieve stoornis met duur > twee jaar. 10-20% van de patienten met een Depressieve stoornis hebben een chronisch beloop ook dubbele depressie (dysthymie + MDE) grote ziektelast, beperkingen in functioneren, toename suicidaliteit en toegenomen comorbiditeit

3 Chroniciteit en behandeling (MDR Depressie 2011)
indien er nog geen sprake is van behandeling of inadequate behandeling: volg de richtlijn volgens de passende algoritmes Bij chroniciteit en therapieresistentie: stap in bij combinatiebehandeling (van AD en PT). Biologische stappenplan vervolgen. Intensivering behandeling. Second opinion. Rehabilitatie afhankelijk van context, klinische oordeel, voorkeur patient. Indien rehabilitatie dan in een gecombineerd zorgmodel

4 Chroniciteit en behandeling (MDR Depressie 2011)
Voorkeursbehandeling bij chronische depressie: combinatie van PT en AD Beste onderzochte PT variant is CGT. Ook bewijs voor CBASP bij chronische depressie

5 Chroniciteit en therapieresistentie
Therapieresistentie: non-respons op een (of meer) adequaat gedoseerde AD 19-34% non-respons en 12-15% partiele respons. Chronisch en therapieresistent overlappen maar zijn niet hetzelfde. remissie op CGT na twee jaar: 25%!

6 Nieuwe behandelmogelijkheden
inzet van nieuwe en bestaande cognitieve interventies MBCT: mindfulness based cognitive therapy CBM: cognitive bias modification zelfmanagement

7 Cognitieve processen bij (chronische) depressie
stoornissen in executieve functies leiden tot selectieve informatieverwerking Aandacht selectieve aandacht voor negatief materiaal onvermogen om aandacht van negatief materiaal te stoppen : rumineren Geheugen terughalen van negatief materiaal : mood congruent recall terughalen van algemeen materiaal: overgeneral memory opslaan van negatief materiaal: mood congruent encoding Interpretatie bias voor negatieve interpretatie Rol bij chroniciteit?

8 Nieuwe behandelmogelijkheden: MBCT
MBCT mindfulness based cognitive therapy groeps training in meditatie technieken naast cognitieve gedragstechnieken Effect op cognities is o.a. afname van overgeneral memory systematic review & meta-analyse (Chiesa & Seretti, 2011) MBCT effectief om recidief te voorkomen: MBCT lijkt ook effectief als behandeling van depressie/restsymptomen van depressie Geschikt als additie bij chronische depressie?

9 Nieuwe behandelmogelijkheden: CBM
CBM cognitive bias modification Middels training zijn de cognitieve biases te beinvloeden Meta-analyse Hallion & Ruscio 2011 2591 participanten matig effect van CBM op interpretatiebias en attention bias klein effect op angst en depressie symptomen Effectief bij chronische depressie?

10 Nieuwe behandelmogelijkheden: zelfmanagement
Bij chronische aandoeningen Empowerment Mogelijk werkzaamheid verbeteren door cognitieve interventies?

11 Nieuwe behandelmogelijkheden
cognitieve interventies kunnen ook naast of na biologische interventies (AD, ECT, rTMS) ingezet worden behandeling van chronische/therapieresistente depressie kan niet bestaan uit enkelvoudige interventies maar eerder uit combinatie en sequentiele behandelingen

12 Onderzoek effectiviteit van sequentiele en combinatiebehandeling
effectiviteits studies van de toepassing van de cognitieve interventies bij chronische depressies effectiviteit van sequentiele en combinatiebehandeling onderzoek naar de neurocognitieve processen en neurobiologische verankering bij chronische depressie en de beinvloeding daarvan door nieuwe interventies

13 Onderzoek: MBCT pilot studie aanvraag bij Fonds Geestelijke Gezondheid
MBCT aanbieden bij depressieve patienten die onvoldoende responderen op zorgpad 3 van het depressie programma (PT plus AD). pilot studie aanvraag bij Fonds Geestelijke Gezondheid

14 Onderzoek: zelfmanagement
ZemCAD studie (zelfmanagement bij chronische angst/depressie) aanbieden van cursus rehabilitatie door zelfmanagement aan chronisch depressieve/angstige patienten die onvoldoende verbeteren op behandeling vs care as usual overdracht naar eerste lijn (collaborative care) financiering door Innovatiefonds Zorgverzekeraars

15 Onderzoek: zelfmanagement
ZemCAD studie cursus betreft een individueel aanbod gericht op vergroten coping, activiteiten vergroten en empowerment toenemen Inclusie: diagnose angst/depressie, > 2 jaar in zorg (begeleiding) stappenplan (adequate zorg), MINI metingen baseline, 6 en 18 maanden: kwaliteit van leven; angst/depressie; empowerment; zorggebruik Kwalitatief deel: interviews

16 Onderzoek: zelfmanagement
ZemCAD studie 13 GGZ instellingen doen mee veel aanmeldingen (180) waarvan 50% in aanmerking komt. 141 patienten geincludeerd

17 Inbedding 8 klinische bedden voor behandeling
academische werkplaats Chronische Depressie 8 klinische bedden voor behandeling poliklinische functie voor diagnostiek, indicatiestelling

18 Inbedding Pro Persona, zorgprogramma Stemmingsstoornissen
sectie Klinische Psychologie van de faculteit Sociale wetenschappen BSI (Behavioural Science Institute) ‘cognitive processes in psychological dysfunctions’ ACSW (Academisch Centrum Sociale Wetenschappen) afdeling Psychiatrie UMC St Radboud samenwerking met Trimbos instituut

19 Missie meer inzicht in de ontwikkeling van chroniciteit
meer aandacht voor chronische depressie meer inzicht in de ontwikkeling van chroniciteit meer kennis over behandeling en begeleiding van chronische depressie


Download ppt "CHRONISCHE DEPRESSIE nieuwe opties voor onderzoek en behandeling GGNet januari 2013 Jan Spijker, psychiater, hoofd programma stemmingsstoornissen."

Verwante presentaties


Ads door Google