De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Website: www.rtc-antwerpen.be Harry Milis RTC-coördinator.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Website: www.rtc-antwerpen.be Harry Milis RTC-coördinator."— Transcript van de presentatie:

1 Website: www.rtc-antwerpen.be
Harry Milis RTC-coördinator

2 Partner tussen onderwijs en industrie
Hoogtechnologische apparatuur en infrastructuur meer toegankelijk maken voor secundaire scholen en centra voor volwassenenonderwijs. Ondersteunen en aanmoedigen van gezamelijke initiatieven van onderwijs-, opleidings- en vormingsverstrekkers en het bedrijfsleven.

3 Netoverschrijdend Praktijklessen voor leerlingen
Bedrijfsstages voor leerlingen Opleiding & navorming leerkrachten Ontwikkeling didactisch materiaal Initiatie-, kennis- en studiedagen

4 Doelstellingen RTC Antwerpen
Bewerkstelligen van een synergie tussen onderwijsinstellingen en bedrijven. Verbeteren van de doorstroming naar het bedrijfsleven. Opwaardering van het technisch en beroepsonderwijs. Optimalisering gebruik infrastructuur en uitbouw samenwerkingsmodellen.

5 Doelpubliek Leerlingen en hun leerkrachten Derde graad TSO en BSO
Chemie en mechanica/elektriciteit Beroepenvelden: Onderhoudstechnieken Chemische procestechnieken Kunststoffen

6 Het RTC Antwerpen Wil een (virtueel) centrum zijn:
met regionale satellieten die aangestuurd en ondersteund worden vanuit rationele behoeften van de industrie en het onderwijs. Wil een overlegplatform zijn. Is gestart op 1 september 2005

7 Werkingsgebied: Provincie Antwerpen en het Waasland

8 Actiepunten RTC Antwerpen
Organiseren van praktische opleidingen op hoogtechnologische apparatuur Het trainen van leerkrachten Optimaliseren van infrastructuur en samenwerkingsmodellen onderwijs/bedrijfsleven Leerlingen en leerkrachten laten kennis maken met nieuwe innovatieve technieken

9 Actiepunten RTC Antwerpen
Het ondersteunen van de ontwikkeling van specifiek didactisch materieel voor het BSO en het TSO. Het verhogen van de kwaliteit en de kwantiteit van de technische stages.

10 Wie is het RTC Antwerpen ?
In de raad van bestuur zetelen zowel schooldirecties als afgevaardigden uit de industrie.

11 Financiële middelen Vanwege de Vlaamse overheid Cofinanciering door :
Fondsen voor Vorming van de Scheikundige Nijverheid (arbeiders en bedienden) FTMA (Fonds voor Tewerkstelling en Opleiding in de Metaalverwerkende Nijverheid)

12 Projectenoverzicht 1.Onderhoudstechnieken (reeds 20-tal):
Predictieve onderhoudstechnieken Epson-handlingrobot Instellen en werken met lasrobot Plasmasnijden met robot Opmeten van werkstukken met 3D meetbank Sensortechniek

13 Projectenoverzicht 1. Onderhoudstechnieken: Flensmontage Pompen
Profibus Siemens Regeltechniek Debietmeting

14 Projectenoverzicht 2. Procesoperatoren (15 tal projecten):
Distillatiekolom (DCS simulatie) PH meting Procesbeheersysteem (Honeywell) Temperatuurmeting Niveaumeting ….

15 Projectenoverzicht 3. Kunststoffen: Het RTC Antwerpen ondersteunt
Kogeka Geel = centrumschool 6 daagse opleiding voor leerkrachten 1 dag praktische opleiding met leerlingen

16 Projectenoverzicht 4. Stages: Stage Award Omgaan met diversiteit
Opleiding voor stagementoren/stagebegeleiders Stagedatabank ?

17 Projectenoverzicht 5. Studiedagen,…. studiedag op 19 september 2005
bedrijfsbezoek Exxonmobil toelichting SAM-schaal De Magie van de Chemie

18 Het RTC Antwerpen Doet aan Projectenfinanciering :
Het RTC Antwerpen = een centrum met regionale satellieten - is pas opgestart en heeft nog een lange weg af te leggen tijdens de drie jaren van de overeenkomst ...


Download ppt "Website: www.rtc-antwerpen.be Harry Milis RTC-coördinator."

Verwante presentaties


Ads door Google