De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ontwikkelingen RU ICT, het CvB licht toe Korte uiteenzetting van de besluitvorming en koers van het CvB Dr. Ir. Anton A.J.M. Franken MBA Lid College van.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ontwikkelingen RU ICT, het CvB licht toe Korte uiteenzetting van de besluitvorming en koers van het CvB Dr. Ir. Anton A.J.M. Franken MBA Lid College van."— Transcript van de presentatie:

1 Ontwikkelingen RU ICT, het CvB licht toe Korte uiteenzetting van de besluitvorming en koers van het CvB Dr. Ir. Anton A.J.M. Franken MBA Lid College van Bestuur 6 september 2012

2 Programma RU ICT, wie ben ik en wat wordt de globale aanpak Eerste gedachten mede op basis van inventariserende gesprekken en “Hey”-endael-sessie Richard W.V. Rhemrev Programmadirecteur ICT/Directeur UCI 6 september 2012

3 Wie en wat…….. … is Richard Rhemrev? http://www.youtube.com/watch?v=45CEew0-nJ0

4 Burger en militair? Klopt! En echtgenoot en vader!

5 Verstand van ICT? Zeker! Sinds 1987, van bouwer en manager van computercentra en Hoofd ICT R&D bij LNV Van DEC systemen (VAX/VMS) via Windows naar virtualisatie systemen en netwerken Soortgelijke operaties als bij de RU eerder bij Wageningen en Utrecht Dus óók op dit gebied meervoudig veteraan…

6 Maar ook ICT manager, veranderaar? Klopt! Maar zeker geen interim 100% RU, betrokken en eindverantwoordelijk En ook geen drill-sergeant…..

7 En wat gaat er gebeuren? Waarheen: één RU ICT Hoe: Programmaplan geleid door Prog. Directeur Nodig: -Visie op ICT 2013-2015 -Blauwdruk RU-ICT  Bestaande diensten GDI en UCI  alle relevante campusbrede ICT in beeld brengen Programma gefaseerd uitvoeren (duur 3 jaar)

8 Visie op de ICT? Vanuit ondernemingsgedachte Aansluiten op geformuleerde beleid RU en richtinggevend voor onderdelen Beschrijft het wat van de nieuwe ICT Meldt missie, visie en schept kaders Gaat uit van dienstverlening aan RU-breed Blauwdruk is resultante

9 Wat is de veelgenoemde Blauwdruk? Schetst de organisatiestructuur en werkwijze Definieert het aanbod van diensten, bijv. -user- support (skilled Helpdesk) -operationeel beheer infrastructuur -applicatie beheer -…… Dienstverleningsconcept (hoe gaan we het doen) Ook andere campusbrede ICT activiteiten Migratieaspecten (hoe komen we van A naar B)

10 De Blauwdruk (2) Beschrijft de personele aspecten die met de dienstverlening verband houden Voorlopige opsomming taken en diensten Voorlopige indeling -Functie per onderdeel -Functieprofiel en aantal fte Beschrijft personele en ICT aspecten van de migratie

11 Het Programmaplan voor fase 1 Beschrijft de wijze waarop voorbereiding tot realisatie plaatsvindt -Organisatie uitwerking (de blauwdruk) -Technologische aspecten w.o. keuzes voor middelen Draagt zorg voor (her-)plaatsingsprocedure conform blauwdruk Programmateam definieert aanpak, werkwijze en projectdefinitie

12 Eerst de organisatie bouwen en dan vullen? Neen! Duidelijkheid aan medewerkers eerst Op basis van een geaccordeerde blauwdruk (dec 2012/jan 2013) de plaatsingsprocedure uitvoeren Duidelijkheid over de functie mogelijk al vóór de zomer 2013 Concreet betekent dat plaatsing in een nog niet- operationele nieuwe ICT Maar wel onderweg instappen en vooral actief meewerken aan realisatie

13 De bemensing van het programma Gaat uit van integrale projectstructuur waarin vooral materiedeskundigen vanuit de RU- onderdelen zware rol hebben O.l.v. Programmadirecteur en met intensieve input van faculteiten door Programma Review Team (PRT)

14 En hoe zit het dan met de inspraak? Formele wegen worden bewandeld (OC/OR/USR) Grote participatie van alle betrokkenen Rapportage en besluitvorming: Stuurgroep o.l.v. Anton Franken (CvB)

15 Dan pas verdere fases Gevolgd door fase 2 waarin -Uitvoering plaatsingsprocedure -Technische/organisatorische implementatie wordt voorbereid en uitgevoerd -overgang GDI/UCI naar nieuwe ICT-organisatie Gevolgd door fase 3 verdere overgang naar nieuwe ICT Ofwel het verder inregelen van andere campusbrede ICT

16 Uitgangspunten Intensieve communicatie gedurende het gehele programma Nadrukkelijk RU-ICT medewerkers betrekken Faculteiten rechtstreekse input door PRT Regelmatige afstemming met CvB en DO/Directeurenoverleg RU Voldoende financiële voorzieningen voor gevolgen reorganisatie en realisatie nieuwe ICT Winkel blijft tijdens verbouwing open, veranderingen pas bij uitvoering plannen

17 Randvoorwaarden Verregaande functionele en technische standaardisatie 70-80 % uniform, ruimte voor specifieke ICT mogelijk binnen bepaalde kaders Adequate netwerk- en (basis) infrastructuur Voldoende beschikbaarheid van deelnemende medewerkers vanuit de eenheden Naam UCI en GDI verdwijnen: ICT SC RU?

18 Globale en voorlopige planning September Visie op ICT gereed Oktober/November Blauwdruk op hoofdlijnen gereed met eerste versie formatieplan Ondertussen programmaplan definiëren incl. benoemen afzonderlijke projecten November besluitvorming verdere marsroute December/Januari 2013 aanpassen plannen en voorbereiden voorlopig plaatsingsplan Januari/februari 2013 Start fase 2 Programmaplan (doorlooptijd tot zomer 2013)

19 Globale en voorlopige planning

20 Vragen?


Download ppt "Ontwikkelingen RU ICT, het CvB licht toe Korte uiteenzetting van de besluitvorming en koers van het CvB Dr. Ir. Anton A.J.M. Franken MBA Lid College van."

Verwante presentaties


Ads door Google