De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - -

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - -"— Transcript van de presentatie:

1 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Uitslag toets opdracht: ontwerp een datamodel Domein afbakening

2 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Toets deel 1 gemiddelden per vraag

3 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Toets deel 1 totaalscore frequentie

4 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Toets deel 2 gemiddelden per vraag

5 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Toets deel 2 totaalscore frequentie

6 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Vraag 3: datatype  Studentnummer: numeriek of tekst  Argumentatie: welke bewerkingen voor je uit op studentnummer?  RGB: drie x numeriek  Rood/Geel/Blauw waarden tussen 0 en 255\  FFFFFF = hexadecimaal voor 255  Numeriek bewerkingen: FF8E64 roder dan 888E64

7 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Vraag 5 : redundantie  Dubbel opgeslagen gegevens:  Kans op fouten  Bewerkelijke updates  Inefficient gebruik van ruimte  ‘Normalisatie’ / 3de Normaalvorm

8 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl SQL queries Voldoende:  Basis sql querie: SELECT.. FROM.. WHERE..  eenvoudige JOIN: SELECT.. FROM.. JOIN.. ON..  aggregatie/statitieken per groep SELECT AVG(.. ) FROM.. GROUP BY.. Goed:  Meervoudige JOIN  Combinatie JOIN en aggregatie functies

9 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Reparatie / herkansing week 10  Theorievragen: < 16 pnt  Queries: < 5 punten

10 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl SQL deel 2: datamodel ontwerp Datamodel Criteria Proces

11 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Opdracht PRO USE collectie DataBase Maak een ontwerp voor relationele database voor jouw PRO USE collectie project. 99 items  Attributen: tags, kenmerken, categorieen, beschrijvingen, links  Relaties: gebruikers, reacties, andere collecties

12 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Modulariteit

13 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Criteria  Vaardigheden: SQL, genormaliseerd ERD  Jargon, terminologie, vaktermen  Bronnen en gereedschappen:  Overdraagbaar, begrijpelijk: documentatie  Zinvolle, relevante toepassing  Samenwerking, advies vragen en geven  Interesse en ontwikkeling

14 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Op te leveren in week 8: één document met daarin  Domein afbakening  Entiteiten Relatie Diagram  Tabel Definities  Eventueel voorbeeld Data  Queries ( VIEWS )

15 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl gereedschap Mag je zelf kiezen  OpenOffice Base ( Mac gebruiker )  MySQL + DBDesigner

16 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Ontwerpmethode 1.Afbakening van het domein 1.Beschrijven van de relevante informatie 2.Beschrijven van gebruiksmogelijkheden (use cases) 2.Conceptueel model: ERD op papier ! 1.Benoemen van entiteiten, attributen en relaties 2.Entity relation diagram 3.Functionele toetsing 3.Implementatie ERD in DBDesigner/OpenOffice/? 1.Datatypen 2.Views 3.* Contraints 4.* Waarborgen integriteit ( stored procedures, triggers, etc) 5.* Optimaliseren perfomance ( indexen e.a. maatregelen ) * Niet verplicht voor een V

17 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Plan van aanpak  Wk 6: afbakening van het domein Huiswerk: versie 1 van het conceptueel datamodel  Wk 7: criteria voor goed datamodel Huiswerk: versie 2 van het conceptueel datamodel  Wk 8: oplevering implementatie en documentatie datamodel  Wk 9: rooster vrij di: inleveren definitief datamodel per email  Wk 10: feedback feedback en herkansing toets

18 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Afbakening  Welke informatie zal de database bevatten?  Tot op welke details? entiteiten en/of functionaliteiten ? -Welke ‘entiteiten’ behoren tot het domein? En welke niet? -Welke functies zal de database moeten kunnen vervullen? Wat moet een gebruiker kunnen doen? ( use case diagram ) -documenteer het resultaat!

19 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Ontwerp methode  Bottom-up  Van details verzamelen  Naar grote structuren vaststellen  Top-down  Van grote structuren ontwerpen  Naar details invullen

20 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl methode 1 : bottom-up ontwerp 1.Beschrijf in een stukje tekst de informatie die je gaat gebruiken in je project. 2.Maak enkelvoudige korte zinnen. 3.Onderstreep zelfstandige naamwoorden. 4.Verwijder naamwoorden die niet naar permanente gegevens verwijzen 5.Selecteer de kernwoorden ( verwijder synoniemen, onbelangrijke woorden )  entiteiten 6. werkwoorden verbinden entiteiten  relaties

21 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Methode 2 top-down ontwerp Niet alle entiteiten zijn even belangrijk in het datamodel.  Sterke entiteiten ( TOP )  2 to 5 kern-entiteiten  Worden in ieder geval in het model opgenomen, ook als andere entiteiten er niet zouden zijn.  Zwakke entiteiten  Beschrijven veelal relaties tussen sterke entiteiten  Zijn afhankelijk van sterke entiteiten.  Opzoeklijstjes

22 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Opdracht: top-down ontwerp  Identificeer de belangrijkste ‘sterke’ entiteiten  Identificeer relaties tussen deze entiteiten  Maak een eerste ‘conceptueel’ datamodel NB: - Beperk je tot 2 tot 5 entiteiten

23 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Te doen 2  Maak een overzicht van de manieren waarop de database gebruikt moet gaan worden.  Use case diagram.

24 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Opdracht.  Maak een eerste versie van een ERD voor jouw collectie database op papier  Controleer  Zijn alle belangrijkste entiteiten gevonden?  Zijn de attributen in kaart gebracht?  Zijn de relaties in kaart gebracht?  Vergelijk met je use case. Is het datamodel een basis voor alle gebruuiksmogelijkheden?


Download ppt "Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - -"

Verwante presentaties


Ads door Google