De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - -

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - -"— Transcript van de presentatie:

1 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Uitslag toets opdracht: ontwerp een datamodel

2 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Toets gemiddelden Deel 1: begrippen : Voldoende Deel 2: sql queries: Onvoldoende Deel 3: datamodel lezen: Goed

3 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl SQL queries Voldoende:  Basis sql querie: SELECT.. FROM.. WHERE..  Eenvoudige JOIN: SELECT.. FROM.. JOIN.. ON.. Goed:  aggregatie/statitieken per groep SELECT AVG(.. ) FROM.. GROUP BY..

4 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Reparatie / herkansing week 10  Schrijf op je BLOG de juiste antwoorden op de vragen uit deel 1 van de toets. Bij beoordeling van eindopdracht zal schriftelijk en mondeling worden getoetst of je de begrippen dan wel goed kunt toepassen.  Laat in je PRO USE collectie database zien dat je wel JOIN’s en GROUP BY kunt toepassen. Desnoods met behulp van expert Bij beoordeling van eindopdracht zal schriftelijk en mondeling worden getoetst of je SQL queries kunt toepassen.

5 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Juiste antwoorden  Download van intranet

6 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl SQL deel 2: datamodel ontwerp Datamodel Criteria Proces

7 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Opdracht PRO USE collectie DataBase Maak een ontwerp voor relationele database voor jouw PRO USE collectie project. 99 items  Attributen: tags, kenmerken, categorieen, beschrijvingen, links  Relaties: gebruikers, reacties, andere collecties

8 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Modulariteit

9 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Criteria  Vaardigheden: SQL, genormaliseerd ERD  Jargon, terminologie, vaktermen  Bronnen en gereedschappen:  Overdraagbaar, begrijpelijk: documentatie  Zinvolle, relevante toepassing  Samenwerking, advies vragen en geven  Interesse en ontwikkeling

10 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Op te leveren in week 9: één document met daarin  Domein afbakening  Entiteiten Relatie Diagram  Tabel Definities  Eventueel voorbeeld Data  Views / Voorbeeld Queries ( reparatie onvoldoende toets ) Werk in groepjes van 3 onder leiding van één ‘expert’.  De expert gaat voor een G als alle groepsleden een goed model opleveren.  De anderen gaan voor een V als eigen model goed wordt opgeleverd.

11 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl gereedschap Mag je zelf kiezen  MySQL + DBDesigner Download DB Designer: fabforce.net

12 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Ontwerpmethode 1.Afbakening van het domein 1.Beschrijven van de relevante informatie 2.Beschrijven van gebruiksmogelijkheden (use cases) 2.Formaliseren van entiteiten en relaties (ERD) 1.Benoemen van entiteiten, attributen en relaties 2.Entity relation diagram 3.Functionele toetsing 4.Datatypen en ----------------------------------------------------------- beperkingen 3.Optimaliseren van het model 1.Waarborgen integriteit ( stored procedures, triggers, etc) 2.Optimaliseren perfomance ( indexen e.a. maatregelen )

13 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Plan van aanpak  Wk 6: afbakening van het domein Huiswerk: versie 1 van het datamodel  Wk 7: criteria voor goed datamodel Huiswerk: versie 2 van het datamodel  Wk 8: roostervrij Huiswerk: afronding van het datamodel  Wk 9: oplevering presentatie en documentatie datamodel  Wk 10: feedback feedback per team

14 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Afbakening  Welke informatie zal de database bevatten?  Tot op welke details? entiteiten en/of functionaliteiten ? -Welke ‘entiteiten’ behoren tot het domein? En welke niet? -Welke functies zal de database moeten kunnen vervullen? Wat moet een gebruiker kunnen doen? ( use case diagram ) -Schrijf het resultaat op je blog !

15 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Te doen 1 1.Beschrijf in een stukje tekst de informatie die je gaat gebruiken in je project. 2.Maak enkelvoudige korte zinnen. 3.Onderstreep zelfstandige naamwoorden. 4.Selecteer de kernwoorden ( verwijder synoniemen, onbelangrijke woorden )  entiteiten 5. werkwoorden verbinden entiteiten  relaties

16 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Sterke en zwakke entiteiten Niet alle entiteiten zijn even belangrijk in het datamodel.  Sterke entiteiten  2 to 5 kern-entiteiten  Worden in ieder geval in het model opgenomen, ook als andere entiteiten er niet zouden zijn.  Zwakke entiteiten  Beschrijven veelal relaties tussen sterke entiteiten  Zijn afhankelijk van sterke entiteiten.  Opzoeklijstjes

17 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Opdracht  Identificeer de belangrijkste ‘sterke’ entiteiten  Identificeer relaties tussen deze entiteiten  Maak een eerste ‘conceptueel’ datamodel NB: - Beperk je tot 2 tot 5 entiteiten

18 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Te doen 2  Maak een overzicht van de manieren waarop de database gebruikt moet gaan worden.  Use case diagram.

19 Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - j.meuwese@interactievemedia.hva.nl - http://oege.ie.hva.nl/~meuwj/ - http://hva.jochem.nl Opdracht.  Download DBDesigner4 van fabforce.net  Maak een eerste versie van een ERD voor jouw collectie database, waarbij de nadruk ligt op  Zijn alle belangrijkste entiteiten gevonden  Zijn de attributen in kaart gebracht  Zijn de relaties in kaart gebracht  Vergelijk met je use case. Is het datamodel een basis voor alle gebruuiksmogelijkheden?


Download ppt "Hogeschool van Amsterdam - Interactieve Media – Internet Development – Jochem Meuwese - -"

Verwante presentaties


Ads door Google