De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CROSS MEDIA Wat lever je 15 oktober op? Cross Media plan voor Museumnacht (hardcopy) –Medialandschap –Doelgroep (en) –Communicatiedoelstelling –Communicatiestrategie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CROSS MEDIA Wat lever je 15 oktober op? Cross Media plan voor Museumnacht (hardcopy) –Medialandschap –Doelgroep (en) –Communicatiedoelstelling –Communicatiestrategie."— Transcript van de presentatie:

1

2 CROSS MEDIA

3 Wat lever je 15 oktober op? Cross Media plan voor Museumnacht (hardcopy) –Medialandschap –Doelgroep (en) –Communicatiedoelstelling –Communicatiestrategie –Communicatie-instrumenten –Creatieve ontwikkelingen –Mediasynergie

4 Extra input museumnacht Input Radna Rumpling –Twitter Radna @radna –Twitter museumnacht @n8news Uitkomsten publieksonderzoek Toelichting publieksonderzoek

5 Waarom Cross Media?

6 3 trends 1.Any time, any place any where (onafhankelijk van tijd, plaats, of ruimte gebruik maken van mediadiensten.) 2.Toenemende interactiviteit 3.Grenzen tussen media vervagen

7 Cross Media overkoepelende boodschapkruisbestuiving van verschillende media zoals theater, film, televisie, radio, print, internet, games, mobiele devices en live-events, waarbij de verschillende media informatie communiceren, die deel uitmaken van een overkoepelende boodschap.

8 Vandaag Doelgroepen (wie) Doelstellingen (wat) Strategie (hoe)

9 Doelgroep (wie) Op wie ga je je richten Wie wil je bereiken; Wat zijn de kenmerken van de doelgroep; Wat is de belangrijkste doelgroep.

10 De doelgroep is dat deel van de bevolking/gemeenschap waarbij een (door mediamemakers gewenste ) gedragsverandering tot stand zou moeten komen. Vaak betreft het een groep mensen die een aantal relevante kenmerken gemeenschappelijk hebben. Doelgroep

11 Doelstelling (wat) MC - doelstelling Basis MC - strategie

12

13 Goede afstemming tussen MC- instrumenten Onmisbare schakel bij MC-strategie Hulpmiddel opstellen van het budget Inspiratiebron conceptontwikkeling Doelstelling

14 Communicatie-effectdoelstellingen

15 Categoriebehoefte De primaire vraag naar een product vergroten.

16 Categoriebehoefte Google Android

17 Merkbekendheid Het vergroten van de actieve en passieve merkbekendheid. Bij actieve merkbekendheid kan de consument het merk opnoemen en bij passieve merkbekendheid herkent de consument het merk.

18 Merkbekendheid Porsche ?

19 Merkkennis Er voor zorgen dat de consument de relevante eigenschappen van een merk kan noemen.

20 Merkenkennis

21 Merkattitude De houding ten opzicht van het merk of de merkvoorkeur vergroten

22 Merkenattitude (off-line)

23 Merkenattitude (online)

24 Gedragsintentie Vergroten van de merkintentie.

25 Gedragsintentie

26 Gedragsfacilitatie Verschaffen van informatie over hoe het product gekocht kan worden.

27 Gedragsfacilitatie

28 Gedrag Kan bestaan uit het vergroten van het koop- en gebruiksgedrag. Open propositie is erop gericht om de consument informatie te laten aanvragen. Bij gesloten propositie is het feitelijke koopgedrag de doelstelling. Gedragsbehoud is het behouden van een bepaald gedrag. Een anderen doelstelling is het vergroten van de aankoopfrequentie. De laatste doelstelling is het beïnvloeden van het afdankgedrag ten behoeve van het milieu.

29 Co-creatie Vindt soms plaats in kleine focusgroepen, waarin een beperkt aantal deelnemers brainstormt over nieuwe ideeën. De laatste jaren gebeurt co-creatie vooral via internet en heet het ook wel ‘crowd sourcing’ http://factory.lego.com

30 Strategie (hoe?)

31 Positionering is de positie van een merk t.o.v. andere merken in de perceptie van de doelgroep.

32

33 Mogelijkheden om de belofte te ondersteunen – Informationele positionering – Transformationele positionering – Tweezijdige positionering – Uitvoeringspositionering

34

35 Informationele positionering Voordelen (nieuwe manier van tv kijken) Probleemoplossend karakter (eén druk op de knop) –USP richt zich naar jouw smaak, jouw voorkeuren en interesses

36 Transformationele positionering Imago (lifestyle) –Bezittingen en gedragingen –Model in campagne –Voordelen van merk verbinden met lifestyle doelgroep

37

38 Tweezijdige positionering ‘Life on Board’ Volvo Campagne. –Functionele producteigenschap pen (Duurzaam) –Productvoordelen (Veilig)

39 Uitvoeringspositionering Merk wordt gekoppeld aan symbool, of uniek element –Doutzen (Repeat) –Slogan heineken –Noem voorbeelden.....

40 Belang van een goede strategie Welke boodschap (propositie) wordt gecommuniceerd. Pampers ‘droge billetjes’ Ariel ‘verwijderen hardnekkige vlekken’ Blue Band ‘zorg voor opgroeiende kinderen’

41 Propositie Wat belooft Museumnacht de doelgroep te bieden?

42 Propositie is geen slogan

43 Strategie voor een nieuw product Essentie product overbrengen. De voordelen van het product. De voordelen voor de consumenten als ze het nieuwe product gaan gebruiken

44 Strategie volwassen product Felle concurrentie; Betere prestatie benadrukken; Zelfde prestatie lagere prijs Versterken psychosociale betekenis (belevenis) Bevestigen tevredenheid.

45 Strategie prod. eindfase Ingrijpende productaanpassing communiceren Nieuwe toepassingsmogelijk heden communiceren Nieuwe doelgroepen aantrekken

46 Vragen?

47 Huiswerk –Doelstelling Welke effectdoelstelling wil Museumnacht bereiken. –Positionering: wat belooft Museumnacht te bieden aan hun doelgroep. Licht dat toe. –Propositie Welke boodschap wordt door Museumnacht gecommuniceerd en waarom? –Strategie In welke fase bevindt Museumnacht zich en waarom?


Download ppt "CROSS MEDIA Wat lever je 15 oktober op? Cross Media plan voor Museumnacht (hardcopy) –Medialandschap –Doelgroep (en) –Communicatiedoelstelling –Communicatiestrategie."

Verwante presentaties


Ads door Google