De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Digitale procesondersteuning van collectief particulier opdrachtgeverschap “Ontwikkeling van de cpo-module” Auteur:Dennis Bottram Afstudeercommissie: Datum:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Digitale procesondersteuning van collectief particulier opdrachtgeverschap “Ontwikkeling van de cpo-module” Auteur:Dennis Bottram Afstudeercommissie: Datum:"— Transcript van de presentatie:

1 Digitale procesondersteuning van collectief particulier opdrachtgeverschap “Ontwikkeling van de cpo-module” Auteur:Dennis Bottram Afstudeercommissie: Datum: Dr.ir J.P.van Leeuwen Ir. S.J.E.Maussen MRE Ir. M.Kastein (De Regie b.v.) 10- 08- 04

2 TU / e Bouwinformatica Vastgoedbeheer d e r e g i e b v

3 Probleemstelling: “Hoe kan ondersteuning worden geboden aan particulieren tijdens het doorlopen van het ontwikkelingsproces bij collectief particulier opdrachtgeverschap?” Doelstelling: “Het ontwikkelen van een procesondersteunende ict-toepassing ten behoeve van particulieren die participeren aan het ontwikkelingsproces bij collectief particulier opdrachtgeverschap.”

4 Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO): “..het medebeslissen en meepraten van de burger bij het bouwen van zijn eigen huis..” Collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO): “Woningbouw, waarbij een groep particulieren de volledige juridische zeggenschap heeft over en gezamenlijk verantwoordelijk is voor het gebruik van de grond, het ontwerp en de bouw van de woningen.”

5 CPO vs. andere ontwikkelingsvormen - Projectontwikkeling - Consument gericht bouwen - Catalogusbouw - Systeembouw

6 Waarom CPO? - Veel zeggenschap - Specifieke ontwikkelingsvormen Consequenties CPO: - Veel risico - Veel tijdsbesteding - Duur, kan goedkoop

7 Ontwikkelingsproces - Initiatieffase - Definitiefase - Planfase - Realisatiefase - Beheerfase

8 Afronding Definitiefase: - plan van aanpak - projectplanning - programma van eisen - architectkeuze - grondreserveringsovereenkomst

9 Plan van aanpak - organisatie (organisatorische vraagstukken) - programma (projectspecifieke vraagstukken)

10 Organisatorische vraagstukken (1) - Keuze rechtsvorm - Formeel opdrachtgeverschap - Interne taakverdeling en vertegenwoordiging - Interne afspraken - Advies en begeleiding

11 Organisatorische vraagstukken (2) - Financiering en dekking planvoorbereidingsrisico’s - Projectfinanciering / Stichtingskostenbegroting - Verkopende / verhurende partij - Werving geinteresseerden - Toelatingsregels / selectie deelnemers - Reservering / Toewijzing woningen - Beheervorm

12 Projectspecifieke vraagstukken Bepaling Collectieve ruimte: - Inventarisatie individuele woonwensen - Bepaling individueel budget - Inventarisatie behoefte collectieve ruimten - Bepaling kostenverdeling collectieve ruimten

13

14

15 Doel van de tool? - Processen ondersteunen - Centrale informatie overdracht - Communicatie

16

17 Ontwikkeling van de cpo-module - Functionele specificaties - Technische specificaties - Implementatie - Evaluatie

18 Functionele specificaties (1) - Deelnemers - Werkgroepen - Externe contactpersonen - Besluitmomenten - Taken - Vragen - Vergaderingen

19 Functionele specificaties (2) - Plan van aanpak - Programma van eisen - Architectenselectie - Projectplanning - Financieel overzicht

20 Functionele specificaties (3) - Forum - Informatieve documenten - Beheer

21 Technische specificaties - Lay-out - Navigatiestructuur - Databasestructuur - Usecases

22

23

24 Implementatie - HTML - PHP - MYSQL

25 Evaluatie DOEL: - Ondersteuning van het proces? - Zelfstandig werken zonder pr. Manager? UITWERKING: - 2 evaluatiegroepen

26 Conclusies: - Betere en snellere besluitvoorbereiding - Besluitmomenten en taken definiëren i.s.m. projectmanager - Transparant proces

27 Aanbevelingen: - Introductie cpo-module - Database met besluitmomenten, taken en vragen - Overzicht per individuele woning - Uitbreiding cpo-module naar gehele ontwikkelingsproces

28 Vragen??


Download ppt "Digitale procesondersteuning van collectief particulier opdrachtgeverschap “Ontwikkeling van de cpo-module” Auteur:Dennis Bottram Afstudeercommissie: Datum:"

Verwante presentaties


Ads door Google