De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verslavingsproblematiek: cannabis

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verslavingsproblematiek: cannabis"— Transcript van de presentatie:

1 Verslavingsproblematiek: cannabis
Cannabis en verslaving: feiten en misverstanden Raymond Niesink Margriet van Laar

2 Inleiding In hoeverre is cannabis een verslavende drug?
Vroeger: cannabisverslaving bestaat niet of komt nauwelijks voor Probleem wordt sterk onderschat Toename in de vraag naar behandeling van problemen met cannabis

3 Gebruik Cannabis is de meest gebruikte illegale drug
Experimenteel en recreatief gebruik Laatste onderzoek: gebruikers (Nederland) -> schatting aan lage kant (?) -> Ondervertegenwoordigde groepen: heroïneverslaafden, zwerfjongeren, frequente bezoekers coffeeshops Aantal gebruikers zegt weinig over het probleemgebruik van cannabis

4 Problematisch gebruik
Gezondheids-, emotionele, gedragsmatige, sociale en juridische problemen Diagnostisch and statistical manual of mental disorders (DSM-IV): Amerikaans handboek voor diagnose en statistiek van psychische aandoeningen * niet het woord ‘verslaving’ * wel is er sprake van stoornissen in het gebruik van middelen, waarbij het gaat om misbruik (‘abuse’) en afhankelijkheid (‘dependence’) NEMESIS-1 & NEMESIS-2: grootschalige studie naar de psychische gezondheidstoestand van de Nederlandse bevolking (18 t.e.m. 64 jaar)

5 Hulpvraag Primair probleem = het middel dat grootste probleem veroorzaakt Secundair probleem = ander(e) middel(en) Jongeren komen meestal niet uit zichzelf Gevolg hulpvraag: drang door familie, vrienden, school, jeugdzorg of de kinderrechter Piek risico cannabisafhankelijkheid: 17 jaar (zeer jong!) Reden stijging hulpvraag? * toename probleemgebruikers * verbeterd hulpaanbod * sneller doorverwijzen door de eerste lijn * groeiende bewustwording van de risico’s van cannabis

6 Onderzoek naar cannabisafhankelijkheid
Jaren ‘60 en ‘70: cannabis is niet verslavend want stoppen na intensief gebruik leidt nauwelijks tot ontwenningsverschijnselen Nu: cannabis levert wel lichamelijke ontwenningsverschijnselen en gewenning Dierexperimenteel onderzoek Onderzoek in de mens Neurobiologie

7 Nederwiet: veel THC en weinig CBD
THC = tetrahydrocannabinol: een psychoactieve stof die voorkomt in cannabis * snellere en hogere concentraties in hersenen * THC-gehalte 2x zo hoog dan in traditioneel geïmporteerde wiet CBD = cannabidiol: niet-psychoactieve cannabinoïde die voorkomt in cannabis * volledig ander effect en andere werking lichaam * gaat een aantal ongewenste effecten van THC tegen Veel THC/weinig CBD: hoger risico schizofrenie en hoger risico verslaving  gehalte moet gelijk zijn

8 Besluit Geen stijging in cannabisgebruik
Geen stijging in cannabisafhankelijkheid Vraag naar hulp (behandeling) door problemen van cannabisgebruik is wel sterk gestegen(!) * meer last van symptomen van de verslaving dan vroeger * veranderde samenstelling van cannabis Cannabisafhankelijk bestaat (vroeger niet!) Preventie: ontmoedigen van cannabisgebruik onder jongeren Hoe later men begint met blowen, des te geringer het risico om verslaafd te raken.

9 Uitzicht cannabis… Referentie: Raymond, N. & Van Laar, M. (2010). Cannabis en verslaving: feiten en misverstanden. Verslaving, 4, Doi /s Powerpoint gemaakt door Floor Brackevelt, student 1ste jaar toegepaste psychologie, Katho Kortrijk.

10


Download ppt "Verslavingsproblematiek: cannabis"

Verwante presentaties


Ads door Google