De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Wat vinden bewoners van Maarsseveen-Molenpolder van het verkeer in hun straten? Gerco van den Berg, Liesbeth Tettero, Gerard Baars, Wim de Groot, Helena.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Wat vinden bewoners van Maarsseveen-Molenpolder van het verkeer in hun straten? Gerco van den Berg, Liesbeth Tettero, Gerard Baars, Wim de Groot, Helena."— Transcript van de presentatie:

1 Wat vinden bewoners van Maarsseveen-Molenpolder van het verkeer in hun straten? Gerco van den Berg, Liesbeth Tettero, Gerard Baars, Wim de Groot, Helena Leenman, Willem Jan Boot, Yvonne Lonis

2 Methode Online vragenlijst: mening van bewoners over verschillende onderwerpen die spelen in het plangebied Link naar vragenlijst gemaild naar adressenbestand (juni 2013) 59 ingevulde vragenlijsten terug Vooral ivm nieuw verkeersplan gemeente gekeken naar antwoorden op vragen over verkeer (6 punts schaal: (helemaal) mee eens, neutraal, (helemaal) mee oneens, geen mening) 97% van respondenten heeft vragen over verkeer beantwoord 2/3 meerderheid voor een antwoord is voor bewonersvereniging overtuigend

3 In onze straat is te veel verkeer

4 In onze straat is te veel vrachtverkeer

5 In onze straat mag de hoeveelheid verkeer niet toenemen

6 Onze straat wordt te veel door sluipverkeer gebruikt

7 In onze straat wordt te hard gereden

8 Onze straat is veilig ingericht

9 Fieters en gemotoriseerd verkeer moeten (beter) gescheiden worden

10 De maximumsnelheid in onze straat moet verlaagd worden

11 De snelheid moet beter gecontroleerd worden

12 De geluidsoverlast van de N230 moet worden teruggebracht

13 De herinrichting maakt de bermen veiliger

14 Verlaging van de maximumsnelheid naar 30 km/u is een goed idee op WB en Oudedijk

15 Samenvatting mening bewoners Voor alle wegen geldt: –Er wordt te hard gereden. –De hoeveelheid verkeer mag niet toenemen. –Ze zijn niet veilig ingericht. –De snelheid moet beter gecontroleerd worden. –Er is geluidsoverlast van N230. Voor Herenweg / Gageldijk specifiek geldt: –Er is te veel verkeer en te veel vrachtverkeer. –Er is te veel sluipverkeer. –Op Herenweg: fietsers en gemotoriseerd verkeer beter scheiden. Westbroekse Binnenweg/ Oudedijk –Verlaging max snelheid naar 30 km/u is een goed idee.

16 Conclusies mbt verkeer In nieuwe verkeersplan: –Expliciete aandacht geven aan veiligere inrichting wegen –Expliciete aandacht dat er geen extra verkeer bij komt –Expliciete aandacht om sluipverkeer tegen te gaan (vooral Herenweg/ Gageldijk) –Expliciete aandacht voor handhaven snelheid! –Verlaging snelheid Westbroekse Binnenweg en Oudedijk = prima –Geen upgrade van Herenweg van ETW 50 naar GOW 50! (zie alle problemen en knelpunten!)

17 Kort andere uitkomsten enquete 57% heeft (over-)last van evenementen rond Maarsseveense Plas (vooral geluidsoverlast; vooral Rockit); 50% vindt dat er te veel grote evenementen rond Maarsseveense Plas zijn (48% vindt aantal prima) Spontane antwoorden: Natuurbehoud is belangrijk! Gebied moet landelijk blijven! Handhaving groen!


Download ppt "Wat vinden bewoners van Maarsseveen-Molenpolder van het verkeer in hun straten? Gerco van den Berg, Liesbeth Tettero, Gerard Baars, Wim de Groot, Helena."

Verwante presentaties


Ads door Google