De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Kempenhorst College Vervolgkeuze Sector en afdeling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Kempenhorst College Vervolgkeuze Sector en afdeling."— Transcript van de presentatie:

1 Kempenhorst College Vervolgkeuze Sector en afdeling

2 Profiel leerling Praktijkgerichte leerling  Korte, afwisselende opdrachten  Veel sturende opdrachten met als uitgangspunt: stimuleren van zelfstandig werken

3 Adviescriteria BBL/LWOO 3 Werkhouding Werkhouding Interesse Interesse Persoonlijke ontwikkeling Persoonlijke ontwikkeling Studievaardigheden (o.a. zelfstandig werken) Studievaardigheden (o.a. zelfstandig werken) Didactische ontwikkeling leerachterstanden: taal + rekenen Didactische ontwikkeling leerachterstanden: taal + rekenen

4 Hoe komt de school tot haar advies?  December t/m begin februari: keuzebegeleiding/ presentaties in de klas  13 januari: Informatieve ouderavond  7 februari: Open Dag  Medio februari: het voorlopige keuzeformulier gaat mee naar huis  Daarna: * Vakleerkrachten geven advies * Adviezen worden door mentor + afdelingsleider tot één advies samengevoegd  Medio maart: bespreking adviezen in onderwijsleerteam  12/13 maart: Rapport 2 gaat mee naar huis  19 en 23 maart: definitieve vaststelling tijdens ouderavond

5 Wat doet de decaan? aansturen mentoren verzorgen van materiaal hulp bij specifieke problemen spreekuur februari/maart ondersteunend aanwezig op 2e individuele ouderavond (19 en 23 maart)

6 Door de leerweg heen lopen 4 sectoren Techniek (Economie) Landbouw en Natuurlijke Omgeving Zorg en Welzijn

7 Doorstroming VMBO leerjaar 3 en 4  BBL via LWOO 5 afdelingen: Metaaltechniek, Bouw/ houttechniek, Installatietechniek, Groen, Zorg en Welzijn Daarna MBO niveau 1 of 2

8 Vakken in BBL: Techniek VakKlas 3Klas 4 Nederlands32 Engels32 Wiskunde32 Nask22 BVV1519 (1 dag stage!) Maatschappijleer2- Gym32 Levensbeschouwelijke vorming 1- CKV-1 TOTAAL3230

9 Vakken in BBL: Groen VakKlas 3Klas 4 Nederlands32 Engels32 Wiskunde32 Biologie22 BVV1519 (1 dag stage!) Maatschappijleer2- Gym32 Levo1- CKV-1 TOTAAL3230

10 Vakken in BBL: Zorg en Welzijn VakKlas 3Klas 4 Nederlands32 Engels32 Wiskunde/aardrijkskunde3/22 Biologie22 BVV1519 (1 dag stage!) Maatschappijleer2- Gym32 Levo1- CKV-1 TOTAAL32/3130

11 Vervolg na leerjaar 3 Het gaat goed!  Leerjaar 4 BBL/LWOO  Landelijk examen Het gaat minder goed!  Doublure klas 3  Wellicht Leerwerktraject in klas 4

12 Leerwerktraject Klas 4 3 dagen school, 2 dagen stage Schoolprogramma:  Nederlands EXAMEN  Beroepsgericht vak EXAMEN  Gym  Andere vakken: maatschappijleer, wiskunde/rekenen,ckv Landelijk diploma BBL/LWT Verwante doorstroom naar niveau 2 ROC

13 VMBO  MBO Voorbereidend Middelbaar Beroeps Onderwijs Middelbaar (Secundair) Beroeps Onderwijs

14 Niveaus binnen MBO 4. Middenkaderopleiding 3. Vakopleiding 2. Basisberoepsopleiding 1. Assistentenopleiding

15 MBO niveau 1 Assistentenopleiding Kenmerk: eenvoudige uitvoerende werkzaamheden Duur: ½ tot 1 jaar Niet vergelijkbaar met een oude opleiding

16 MBO niveau 2 Basisberoepsopleiding (vroeger KMBO/ primair Leerlingwezen) Kenmerk: uitvoerende werkzaamheden Duur 2 tot 3 jaar Te vergelijken met MTS-, VZ-, Horeca-kort, 2 jarig Leerlingwezen

17 Basisberoepsopleiding MBO BeroepsOpleidend Leren (BOL)  80% school  20% stage BeroepsBegeleidend Leren (BBL)  20 – 40% school  60 – 80% stage

18 ROC’s in de regio ROC Eindhoven ROC Midden Brabant – Tilburg Koning Willem I College – ‘s Hertogenbosch Baronie College – Breda AOC Helicon – o.a. ‘s Hertogenbosch AOC West Brabant – Breda BEZOEK DE OPEN DAGEN

19 Kempenhorst College Succes met de keuzebepaling!!


Download ppt "Kempenhorst College Vervolgkeuze Sector en afdeling."

Verwante presentaties


Ads door Google