De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

22-7-2014 Praktijkvoorbeeld Vversterk in de Pabo Fontys Pabo Tilburg 2009-2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "22-7-2014 Praktijkvoorbeeld Vversterk in de Pabo Fontys Pabo Tilburg 2009-2010."— Transcript van de presentatie:

1 22-7-2014 Praktijkvoorbeeld Vversterk in de Pabo Fontys Pabo Tilburg 2009-2010

2 22-7-2014 Voorstellen Katinka de Croon docent taal, specialist VVE Marion Steegh docent Pedagogiek-Onderwijskunde, specialist Jonge Kind

3 22-7-2014 Doel van deze deelsessie Uitwisselen van kennis/ervaringen m.b.t. het implementeren van VVE/Jonge Kind in curriculum Pabo

4 22-7-2014 Vversterk kwam op ons pad Mei 2009 start Vversterk-traject op FPT –Doel: meer en systematische aandacht voor het onderwerp Jonge Kind/Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) in ons curriculum. Spontane actiegroep van betrokken collega’s….

5 22-7-2014 En toen moest het gebeuren… Projectplan, gericht op: –ontwikkelen van opleidingsvisie –inhoudelijke voorbereiding van curriculumontwikkeling dan wel aanpassing van curriculum –professionalisering van collega’s VVE: Verdieping Versterking Eenheid ….met als voorwaarde het huidige curriculum zo veel mogelijk intact te houden

6 22-7-2014 Aan de slag met Uitkomsten Veldconsultatie (2009) Curriculumanalyse FPT (2008-2009) Competentieprofiel Jonge Kind (2008) Bronnenboek Vversterk (2009)

7 22-7-2014 Globale lijn VVE/Jonge Kind Propedeuse Oriëntatie en determinatie  Het leggen van een basis voor competentieontwikkeling jonge kind. Hoofdfase 2 Verdere verdieping van de competenties uit de propedeuse met een accent op de koppeling aanbod en stage Hoofdfase 3 Verbijzondering en verdieping van de competenties uit propedeuse en hoofdfase 2 Afstudeerfase Synthese en standpuntbepaling, waarbij doorgaande lijnen in ontwikkeling van 0-12 een belangrijke rol spelen.

8 22-7-2014 Wat hebben onze studenten aan het einde van hun opleiding bereikt? Ze kunnen gefundeerd handelen met jonge kinderen: –bewust en doelgericht –systematisch –(ontwikkelings)gericht

9 22-7-2014 Dynamische competenties Samen naar oplossingen zoeken vanuit een dialoog Gericht op ‘ontmoeting’ met de ander Bereid om samen kennis op te bouwen met collega’s, ouders en kinderen Gericht op veranderen (Bron: Versterk je opleiding, VVE in het curriculum van ROC’s en Pabo’s, Sardes 2009)

10 22-7-2014 Uitwisselen kennis en ervaringen 1. Waar ligt het accent op jouw Pabo: op de inhoud (zie Bronnenboek Vversterk) of op de ontwikkeling van dynamische competenties? 2. Wat zijn volgens jou de succesfactoren om tot implementatie VVE/Jonge Kind in het curriculum te komen?

11 22-7-2014 m.steegh@fontys.nl k.decroon@fontys.nl


Download ppt "22-7-2014 Praktijkvoorbeeld Vversterk in de Pabo Fontys Pabo Tilburg 2009-2010."

Verwante presentaties


Ads door Google