De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Edwin Dubbelman en Sanne Weijers, Oberon Sardes, 7 juni 2010 Vversterk (in) de opleiding.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Edwin Dubbelman en Sanne Weijers, Oberon Sardes, 7 juni 2010 Vversterk (in) de opleiding."— Transcript van de presentatie:

1 Edwin Dubbelman en Sanne Weijers, Oberon Sardes, 7 juni 2010 Vversterk (in) de opleiding

2 Aan bod komen •Vversterk (in) de opleiding •Evaluatie werkbijeenkomsten 1 ste en 2 de tranche •Curriculumanalyse en implementatie •Verdiepend onderzoek 2010: ► r esultaten screening ► r esultaten interviews

3 Vversterk (in) de opleiding •Ondersteuningsaanbod opleidingsinstellingen (Pabo’s en ROC’s) ► VVE sterker inpassen in het curriculum ► i mplementatietraject: werkbijeenkomsten en Bronnenboek

4 Evaluatie werkbijeenkomsten •Aantal deelnemende opleidingen 1 ste en 2 de tranche ► 17 ROC’s en 11 Pabo’s •Oordeel werkbijeenkomsten ► met name (zeer) positief •Genoemde verbeterpunten ► voorafgaand materiaal doornemen ►verschil tussen MBO en HBO materiaal

5 Vervolg evaluatie werkbijeenkomsten •Meest genoemde knelpunt ►t ijd en menskracht •Gemiddeld rapportcijfer ► 7,5 •De Sardes-trainers zelf ►verstrekken goede informatie vooraf ►juiste timing trainingen

6 Curriculumanalyse •Wat? ► eigen curriculum doornemen op VVE- inhoud •Hoe? ►Aa nwezigheid VVE in de opleiding •Wat opviel ► Organisatie & management, soc/emo- ontwikkeling voldoende aanwezig ► Taal bij Pabo’s aanwezig, helft ROC ► Rekenen idem Pabo, niet bij ROC

7 Implementatie •Implementatieplannen ►v erschillen zeer sterk per opleiding •Stap 1 ►i nrichting werkgroep/ontwikkelgroep •Stap 2 ►a anpassing materiaal ►scholing en/of afstemming docenten •Stap 3 ►s tart (delen) vernieuwde curriculum ►m eestal vanaf schooljaar 2009/10

8 Verdiepend onderzoek 2010 •Doel ►b eeld schetsen van ‘good practices’ •Bij wie? ►vier ROC’s en twee Pabo’s •Hoe? ►v ooraf heeft screening plaatsgevonden onder curriculumspecialisten

9 Resultaten screening •Vorderingen implementatieproces ► b esluit over aanpassing en invoering materiaal genomen, niet over evaluatie ► d ocenten zijn geïnformeerd, afstemming heeft plaatsgevonden en er is draagvlak ► h elft van de opleidingen biedt al (delen van) nieuwe curriculum aan

10 Resultaten verdiepende interviews Aan bod komen: 1.Curriculum 2.Betrekken docenten 3.Studenten 4.‘Good practices’

11 1. Curriculum •M.n aanpassing van bestaand curriculum •Plaats in curriculum: ► a part vak of aangepast blok ► 1 ste jaar ontwikkeling jonge kind (basis) ► latere jaren VVE-verdieping en koppeling theorie aan praktijk

12 Curriculum (vervolg) •In gebruikname wisselt ► delen van nieuw curriculum in gebruik ► eerst alleen bepaalde leerjaren •Evaluatie mondjesmaat ► a antal keer onder docenten en/of studenten ►s taat gepland ►n og niet over nagedacht

13 2. Betrekken docenten •Vaak (klein) groepje enthousiaste en gemotiveerde docenten •Werkgroepen ingesteld om vernieuwde curriculum vorm te geven •Vakdocenten (b.v. Nederlands, Engels, Rekenen-Wiskunde) nog het minst betrokken

14 3. Studenten •Worden niet expliciet op de hoogte gehouden van nieuwe curriculum ontwikkelingen •Vaak worden wel complete leerinhouden op bv. intranet van de opleiding gezet

15 4. ‘Good practices’ •Visie ontwikkeling allerbelangrijkst ► v isie over het jonge kind ► v isie over onderwijs aan het jonge kind •Samenwerking ► r aadplegen van het werkveld over inhoud ► n etwerken, bv. Jonge Kind (Pabo’s) ► d irecte collega’s (‘sparren over de inhoud met andere disciplines’)

16 ‘Good practices’ (vervolg) •Faciliteren ► ‘georganiseerde tijd’: discussie over vernieuwingen ► v rijmaken van personen en middelen (liefst meerjarig) ► s teun vanuit het management ► o ndersteuning van buitenaf: objectieve blik

17 ‘Good practices’ (slot) •Tot slot ► ‘eigenaarschap’ bij docenten ► goede timing belangrijk


Download ppt "Edwin Dubbelman en Sanne Weijers, Oberon Sardes, 7 juni 2010 Vversterk (in) de opleiding."

Verwante presentaties


Ads door Google