De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Informatieavond keuze havo 3

Verwante presentaties


Presentatie over: "Informatieavond keuze havo 3"— Transcript van de presentatie:

1 Informatieavond keuze havo 3
Welkom op deze ouderavond, ouders en verzorgers van leerlingen uit HAVO 3

2 Even voorstellen Cassandra Ligthart Afdelingsleider HAVO 2- 5
Yvonne Admiraal Coördinator Havo 2 en havo 3 Katja Nieuwland Decaan HAVO

3 Wat komt aan de orde? Bovenbouw: wat is anders Onze ambities
Begeleiding Toetsen Klassen

4 Anders in de bovenbouw Zelfde afdeling maar andere docenten, andere coördinator Ander gebouw Vakken verdwijnen, nieuwe vakken verschijnen Toetsen in toetsweek: voor rapport en voor eindexamen Lessen in stamklassen en clustergroepen Profielwerkstuk PWS Nieuwe afkortingen ndeAnde gebouw

5 Onze ambities Onze leerlingen:
verlaten de school met een diploma dat past bij hun niveau en ontwikkeling zijn goed voorbereid op hun vervolgonderwijs zijn goed voorbereid op hun toekomstig functioneren in de maatschappij krijgen de mogelijkheid om hun talenten te ontwikkelen op cultureel en creatief gebied kunnen zich ontwikkelen op exact gebied door aanbod technasium

6 Mentor per stamklas of groep
Begeleiding: vergroten zelfstandigheid en verantwoordelijkheid voor eigen studie Mentor per stamklas of groep 1 decaan 1 leerlingbegeleider 1 afdelingscoördinator 1 afdelingsleider 1 begeleidings uur (BU)per week

7 Verschillende soorten toetsen
Voortgangstoetsen (VT) Dossiertoetsen (DT) Herkansingstoetsen Inhaaltoetsen Praktische Opdrachten (PO) Handelingsdelen (HD) Differentiatie uren : 3 uur per week; bijspijkeren, verdieping, training vaardigheden, of zelfstandig werken Dit alles staat beschreven in het PTA: Elk vak Alle toetsen enz. Gewichten Periode van afname / inleveren

8 Voorbeeld PTA Toetsen met open/gesloten vragen 4-4-2017
MANAGEMENT EN ORGANISATIE HAVO COHORT2011 Toetsen met open/gesloten vragen onder­deel omschrijving klas kwar-taal vorm: s/m/g duur do-mein her-kans-baar? ge- wicht cijfer v1 Stichting en Vereniging 4 1 s 60 C,E,G N A Stichting en Vereniging, Organisatie en Personeel 2 B,C,E,G J B Eenmanszaak deel 1 t/m H 3 3 C,E v2 Boekhouden en EZ1 H4 90 C Eenmanszaak 1 (H5) en deel 2 (H1,2,3) 5 E,D D Marketing en Eenmanszaak deel 2 C,E,D E De NV G

9 Indeling stamklassen Definitieve klassenindeling vindt plaats na laatste rapportvergadering Let op: leerlingen met hetzelfde pakket hebben grotere kans om bij elkaar in de les te zitten dan dat ze samen in dezelfde stamklas zitten

10 Schoolsite geeft actuele informatie: onder afdeling HAVO downloads
Communicatie op school afspraak maken met decaan, vakdocent, mentor, afdelingscoördinator, afdelingsleider.

11 Vragen ? Koffiepauze Vervolg met decaan


Download ppt "Informatieavond keuze havo 3"

Verwante presentaties


Ads door Google