De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

IJmert Kant Epidemiologie Universiteit Maastricht

Verwante presentaties


Presentatie over: "IJmert Kant Epidemiologie Universiteit Maastricht"— Transcript van de presentatie:

1 IJmert Kant Epidemiologie Universiteit Maastricht
Vroegtijdige interventie: een nieuwe visie op het voorkomen van langdurig verzuim IJmert Kant Epidemiologie Universiteit Maastricht

2 Overzicht Achtergrond Ontwikkeling en validatie screeningsinstrument
Effectiviteit vroegtijdige interventie Implementatie

3 Achtergrond Langdurig ziekteverzuim Preventieve benadering?
70 % van langdurig verzuim toe te schrijven aan klachten bewegingsapparaat en mentale gezondheid Behandeling niet succesvol Werkhervatting beperkt Preventieve benadering? Samenwerking Universiteit Maastricht en ABN AMRO Arbo Services

4 Preventieve aanpak Begeleiding en behandeling voordat ziekteverzuim is opgetreden Doelgroep: werknemers met een verhoogd ziekteverzuimrisico Voorwaarde: screeningsinstrument Doel van studie: Ontwikkeling screeningsinstrument en onderzoeken effectiviteit vroegtijdige behandeling van werknemers met een verhoogd ziekteverzuimrisico

5 Maastrichtse Cohort Studie
Prospectief cohort onderzoek; heterogene populatie Mannen/vrouwen, verschillende banen, opleidingsniveau, en bedrijfssectoren 4-jaar follow-up Frequente metingen (3 / jaar) Expositie variabelen Werkgerelateerde factoren, individuele kenmerken en kenmerken privé-situatie Uitkomsten (mentale) gezondheidsstatus Geregistreerd ziekteverzuim Baseline populatie: 12,140 werknemers uit 45 bedrijven Subsample Cohort (n=5,601) met gelijkenis kantoorpopulatie

6 Ontwikkeling screeningsinstrument
Ziekteverzuim Geregistreerd ziekteverzuim optredend 2 – 8 maanden na afname vragenlijst Potentiële predictoren van verzuim (299) Werkomgeving (mentale) gezondheidsstatus Demografie Kenmerken privé-situatie Selectie predictoren Univariate en multivariate analyses

7 Resultaat: Balansmeter
Beschrijving Balansmeter: 34 onafhankelijke risicofactoren voor ziekteverzuim 22 items voor vrouwen / 19 items voor mannen Scoring: Algoritme gebaseerd op wegingsfactoren Hogere scores indicatief voor hoger verzuimrisico Voorspellende waardes voor toekomstig ziekteverzuim: mannen RR (CI ) vrouwen RR 5.79 (CI )

8 Externe validatie Balansmeter
Studiepopulatie: Steekproef Nederlandse medewerkers ABN AMRO Kantoorpopulatie Prospectief cohort bestaande uit 3900 medewerkers 12 maanden follow-up geregistreerd ziekteverzuim

9 Externe validatie Resultaten
Balansmeter Cases Non-cases P waarde N 119 3787 - Gemiddelde verzuimfrequentie (SD) 2.60 (3.04) 1.39 (1.67) <0.0001 Totale verzuimduur in dagen: gemiddeld (SD) 27.78 (51.02) 12.95 (34.73) Ziekteverzuim percentage 7.61 % 3.55 %

10 Eerste conclusies De Balansmeter is goed in staat toekomstig langdurig ziekteverzuim te voorspellen De Balansmeter maakt een preventieve strategie gericht op ziekteverzuimreductie mogelijk

11 Interventie studie effectiviteit vroegtijdige begeleiding
Design: randomised controlled trial (RCT) Studiepopulatie: Steekproef ABN AMRO: Hoog scoorders op Balansmeter Twee onderzoeksarmen: Interventiegroep: Vroegtijdige behandeling / begeleiding Controlegroep : standaard arbozorg Monitoring verzuim gedurende 12 maanden na start

12 Resultaten effectiviteit vroegtijdige begeleiding (1) (intention-to-treat analyse,12 maanden follow-up) Experimentele groep (n=111) Controle groep (n=131) P waarde Totale ziekteverzuimduur (SD) 18.98 (29.50) 31.13 (55.47) 0.007 Ziekteverzuimfrequentie (SD) 2.25 (1.91) 2.60 (3.06) 0.256 % Langdurig ziekteverzuim (> 28 dagen) 10.8 18.3 0.102 Artikel in : Journal of Occupational Rehabilitation Mar;18(1):79-86

13 Resultaten effectiviteit vroegtijdige behandeling (2) (per-protocol analyse,12 maanden follow-up)
Experimentele groep (n=99) Controle groep (n=131) P waarde Totale ziekteverzuimduur (SD) 17.36 (28.25) 31.13 (55.47) 0.003 Ziekteverzuimfrequentie (SD) 2.17 (1.90) 2.60 (3.06) 0.178 % Langdurig ziekteverzuim (> 28 dagen) 9.1 18.3 0.048 Artikel in : Journal of Occupational Rehabilitation Mar;18(1):79-86

14 Conclusies De Balansmeter is goed in staat toekomstig langdurig ziekteverzuim te voorspellen Vroegtijdige behandeling van werknemers met een verhoogd verzuimrisico is effectief in het voorkomen van toekomstig langdurig verzuim.

15 Implementatie Balansmeter en vroegtijdige interventie
Balansmeter BV : Universiteit Maastricht ABN AMRO Arbo Services ACHMEA Vitale Doel Balansmeter BV : Gezamenlijke exploitatie Balansmeter Gezamenlijke doorontwikkeling Balansmeter: modules voor industrie, gezondheidszorg en onderwijs Kwaliteitseisen: Gebruik in arbeidsgeneeskundige setting Opleiding Bedrijfsartsen


Download ppt "IJmert Kant Epidemiologie Universiteit Maastricht"

Verwante presentaties


Ads door Google