De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hygiëne en preventieve gezondheidszorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hygiëne en preventieve gezondheidszorg"— Transcript van de presentatie:

1 Hygiëne en preventieve gezondheidszorg
HPG les 1 Hygiëne en preventieve gezondheidszorg

2 Leerdoelen: Leerdoel: 1. De algemene regels HPG.
Leerdoel: 2. Oorzaak besmettelijk ziekten. Leerdoel: 3. Besmettingsketen. Leerdoel: 4. Weerstand en immuniteit. Leerdoel: 5. Verspreiding van niet besmettelijke ziekten.

3 Leerdoel: 1. De algemene regels HPG
Wat is het doel van HPG? doel het verbeteren en waarborgen van de gezondheid van de mens. Het wordt omschreven als een toestand van lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of gebrek. De mens staat midden in zijn omgeving en zijn gezondheid staat voortdurend bloot aan allerlei invloeden uit die omgeving. Leerdoel 1: -De algemene gegevens van HPG kunnen weergeven. In VS , hfdst 11, pt 1a staat wat informatie, geef d.m.v. een olg aan: - hoe we aan de afkorting HPG komen; - waarom HPG een belangrijke plaats innemen binnen het functioneren in de KL; - geef het algemeen nut en belang van HPG aan.

4 In militaire conflicten wordt slechts 20% van de
hospitaalopnamen veroorzaakt door oorlogs- verwondingen en maar liefst 80% van de hospitaalopnamen wordt veroorzaakt door ziekte en ongevallen. Statistieken wijzen op vijf hoofdoorzaken voor dit verlies aan gevechtskracht: - hitte; - kou; - bijtende of stekende insecten/spinachtigen; - diarree; - slechte lichamelijke en/of geestelijke conditie. - hoeveel procent door oorlogsverwonding in een ziekenhuis terecht komt en hoeveel procent er door Wat is hetziekte en ongevallen in een ziekenhuis terecht komen;

5 Leerdoel: 2. Oorzaak besmettelijk ziekten
Wat zijn de oorzaken van een slechte gezondheid? Hoe wordt iemand ziek? Waardoor wordt iemand ziek? Als u het antwoord op die vragen weet, kunt u vaak zelf al bedenken wat u moet doen of nalaten om gezond te blijven. De meeste ziekten en aandoeningen ontstaan door schadelijke invloeden uit onze omgeving. We kunnen daarbij onderscheid maken tussen: - besmettelijke ziekten (ook wel infectieziekten genoemd); - niet-besmettelijke ziekten. Leerdoel 2: De meest voorkomende besmettelijke ziekten kunnen weergeven. Begin met een aantal vragen, zoals: - wat zouden de oorzaken van een slechte gezondheid kunnen zijn? - hoe wordt iemand ziek? - waardoor wordt iemand ziek - in welke twee hoofdgroepen zouden we "ziekten" in kunnen delen? Besmettelijke ziekten worden overgedragen van mens op mens, dier op mens of mens op dier. Geef een aantal ziekten met de daarbij behorende ziekteverwekkers aan: Voorbeelden: - tyfus wordt veroorzaakt door een bacterie welke je kunt oplopen bij verkeerd gebruik van toilet of vuil water; - waterpokken wordt veroorzaakt door een virus, je kunt besmet raken door b.v. omgang met besmette personen; - dysenterie wordt veroorzaakt door een protozo, deze kun je oplopen door b.v. het eten van rauw vlees; - lintworm is een voorbeeld van een parasiet, deze kun je oplopen door b.v. het eten van slecht bereid vlees; - voetschimmel wordt veroorzaakt door een schimmel deze kun je oplopen in vochtige ruimten.

6 Besmettelijke ziekten
Besmettelijke ziekten zijn ziekten die kunnen overgaan van mens op mens, van dier op mens of van mens op dier. Ze worden veroorzaakt door ziekte-verwekkers zoals: bacteriën, virussen, protozoën, parasieten en verschillende schimmelsoorten.

7 Niet-besmettelijke ziekten
Niet-besmettelijke ziekten kunnen niet van mens op mens overgaan. Ze worden niet door ziekteverwekkers veroorzaakt, maar door andere invloeden uit de omgeving.

8 Leerdoel: 3. Besmettingsketen.
(1) Bron Dit kan zijn: - een ziek mens (in sommige gevallen een ziek dier); - een drager: dat is iemand die de verschijnselen van de ziekte niet, maar de ziekteverwekkers wel heeft; - een lijk of kadaver. (2) Besmettingsweg De ziekteverwekkers leggen een bepaalde weg af van de bron naar de bestemming. Dit kan door contact, de lucht, oro-fecaal of een vector (3) Bestemming De bestemming is de vatbare mens (of dier). (1) Schakel 1: Bron - het isoleren en het behandelen van de zieke (bijvoorbeeld in een hospitaal); - het opsporen van dragers (zeer moeilijk); - het op de juiste manier begraven of cremeren van het lijk of kadaver. (2) Schakel 2: Besmettingsweg Hoe deze schakel wordt verbroken, hangt af van de soort besmettelijke ziekte. (3) Schakel 3: Bestemming De derde schakel verbreken, betekent de mens onvatbaar of in ieder geval minder vatbaar maken.

9 In de eerste plaats kunt u zelf veel doen.
U kunt uw algemene weerstand goed houden door uw conditie op peil te houden met: - voldoende lichaamsbeweging; - voldoende rust; - voldoende slaap; - het nalaten van bepaalde slechte gewoonten zoals roken, teveel en te vet eten, - het toepassen van de regels van de persoonlijke hygiëne (zie punt 11.). In de tweede plaats is dit een taak van de geneeskundige dienst, die probeert u te beschermen door immunisatie. In de derde plaats is het een taak van de KL door: - Toepassen wat u geleerd heeft tijdens HPG lessen; - het verstrekken van klamboes, insectenwerende middelen, desinfecteermiddelen, - het treffen van voorzieningen voor afvalverwerking, enzovoort; - het afdwingen van ARBO, Milieu en Warenwet regelgeving.

10 Leerdoel: 4. Weerstand en immuniteit.
De algemene weerstand wordt gevormd door: (1) Huid en slijmvliezen (2) De lichaamsvochten (3) De witte bloedlichaampjes (4) De normaal aanwezige bacteriën. De kwaliteit van de algemene weerstand hangt voor een groot deel af van uw conditie. Leerdoel 4: Kunnen weergeven door wat de algemene weerstand en de specifieke weerstand gevormd worden. Probeer zo veel mogelijk gegevens uit de klas te halen tijdens het olg. Voor wat betreft de algemene weerstand moet naar voren moet komen: - Huid en slijmvliezen; - De lichaamsvochten; - De witte bloedlichaampjes; - De normaal aanwezige bacteriën. Voor wat betreft de specifieke weerstand moet naar voren moet komen: - Het immuunsysteem - Immuniseren - Vaccinaties

11 De specifieke weerstand
(1) Het immuunsysteem (2) Immuniseren (3) Vaccinaties Het militaire basispakket vaccinaties bestaat uit: - DTP (difterie, tetanus, polio), 10 jaar geldig; - BMR (Bof, Mazelen, Rode hond), levenslang geldig; - Tyfus, 3 jaar geldig; - Twinrix (hepatitis A+B), 10 jaar geldig.

12 Leerdoel: 5. Verspreiding van niet besmettelijke ziekten.
Niet-besmettelijke ziekten kunnen niet van mens op mens overgaan. Ze worden niet door ziekteverwekkers veroorzaakt, maar door andere invloeden uit de omgeving. Dit zijn onder andere: (1) Natuurkundige invloeden, zoals: - uitdroging veroorzaakt door warmte; - bevriezing veroorzaakt door koude. (2) Chemische invloeden, zoals: - koolmonoxydevergiftiging, veroorzaakt door het inademen van koolmonoxyde; aandoeningen van longen en luchtwegen, onder meer veroorzaakt door chemische stoffen in sigarettenrook. (3) Ook kunnen psychisch-sociale invloeden van belang zijn, zoals: - gevechtsstress kan ontstaan door blootstelling aan levensgevaar. Leerdoel 5: Kunnen weergeven welke invloeden uit de omgeving niet besmettelijke ziekten veroorzaken. Probeer zo veel mogelijk gegevens uit de klas te halen tijdens het olg. Voor wat betreft invloeden bij niet besmettelijke ziekten moet naar voren moet komen: - Natuurkundige invloeden, - Chemische invloeden - Psychisch-sociale invloeden


Download ppt "Hygiëne en preventieve gezondheidszorg"

Verwante presentaties


Ads door Google