De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De gouden eeuw.

Verwante presentaties


Presentatie over: "De gouden eeuw."— Transcript van de presentatie:

1 De gouden eeuw

2 Gouden eeuw In de 17e eeuw was Nederland rijk. Dat kwam vooral door de handel. Nederlandse schepen voeren over de hele wereld. De VOC. In de 16e en 17e eeuw was het geloof heel belangrijk. Veel belangrijker dan het nu voor ons is. Tegelijk was het voor de mensen heel moeilijk om samen te leven met mensen die een ander geloof hadden dan zij zelf. Nederlanders waren calvinisten, de protestantse leer van Johannes Calvijn. In Nederland mocht je wel je eigen geloof hebben. Iedereen kon zich vrij voelen. Het vrije gevoel was goed voor de welvaart. Ruzie en oorlog brengen de handel en dus de welvaart in gevaar. Nederland was welvarend veel rijke mensen wilden hun huizen opfleuren met schilderijen er was dus veel werk voor schilders. Bijvoorbeeld Rembrandt!

3 VOC De VOC= Verenigde Oost-Indische Compagnie
De handel over zee leverde de Nederlandse republiek in de 17e eeuw veel rijkdom op. Nootmuskaat, peper……. De Nederlanders gingen naar Azië. Gevaarlijk leven aan boord van een schip: ziektes, zeerovers, zware stormen. Nederland en vooral Amsterdam was middelpunt wereldhandel.

4

5 Schilders uit de gouden eeuw
Johannes Vermeer- Het melkmeisje Jan Steen- Het Sint Nicolaasfeest Rembrandt van Rijn- de Nachtwacht

6 Het geloof In de 16e en 17e eeuw was het geloof heel belangrijk. Veel belangrijker dan het nu voor ons is. Tegelijk was het voor de mensen heel moeilijk om samen te leven met mensen die een ander geloof hadden dan zij zelf. Nederlanders waren calvinisten, de protestantse leer van Johannes Calvijn. In Nederland mocht je wel je eigen geloof hebben. Iedereen kon zich vrij voelen. Het vrije gevoel was goed voor de welvaart. Ruzie en oorlog brengen de handel en dus de welvaart in gevaar.

7 Koloniën Een land bezat soms zoveel kostbaarheden dat de VOC het maar gewoon in bezit nam. De Nederlanders werden er dan de baas. Zo'n land werd dan een kolonie van Nederland. Een kolonie is een land dat door een ander land wordt bestuurd. De zuidpunt van het werelddeel Afrika heet Kaap de Goede Hoop. Het lag halverwege op de vaarroute naar Oost-Indië. Bij Kaap de Goede Hoop stichtte Jan van Riebeeck in 1652 een kleine kolonie. De schepen namen er voedsel en vers drinkwater aan boord. Zieken werden er verpleegd. Timmerlieden herstelden de schade aan de schepen. Na een korte onderbreking werd de reis naar Oost-Indië of Nederland voortgezet. De eilanden Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint-Eustatius en Sint-Maarten vormen de Nederlandse Antillen. De Nederlanders haalden er voornamelijk zout vandaan. De Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden had dat zout nodig om haring langer te kunnen bewaren. Haring was in de Gouden Eeuw het belangrijkste voedsel. Nieuw-Nederland lag aan de oostkust van Noord-Amerika, waar nu de stad New York ligt. Nederlanders kochten het land voor kralen, spiegels en spijkers van de indianen en stichtten de kolonie Nieuw-Nederland. De Nederlanders dreven handel met de indianen. De hoofdstad van deze kolonie kreeg de naam Nieuw-Amsterdam. Het bestond uit een fort en een paar straten met huizen. Dit dorp groeide later uit tot de miljoenenstad New York.

8 Veel plezier met het thema: De Gouden Eeuw


Download ppt "De gouden eeuw."

Verwante presentaties


Ads door Google