De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM op de 2e SKML-IZS deelnemersmiddag

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM op de 2e SKML-IZS deelnemersmiddag"— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM op de 2e SKML-IZS deelnemersmiddag
20 juni 2012

2 Programma Doel: Bespreken van bevindingen uit de rondzendingen
Intensiveren contact deelnemers en sectie IZS Bespreking nieuwe ontwikkelingen infectieziektenserologie

3 Programma Graag input Tijdens de praatjes Evaluatieformulier
Monsterverzameling/vraagstellingen/rond-zendingen etc.

4

5 Knelpunten in de rondzendingen van de infectieziektenserologie
Dr. A.C.T.M. Vossen

6 Knelpunten Proces beschrijving Knelpunten: Toekomst: Materiaal
Resultaten Analyse gegevens Score-toekenning Evaluatie Toekomst: Verandering in score-toekenning (poor performer policy) SKML (accreditatie, automatisering)

7 SKML-IZS bestuur Rondzendcoördinator: Expert:
Interpretatieve rondzendingen (13-14/jaar) Analytische rondzendingen Expert: Adviseur, controleur van de RC, 2 per interpretatieve RZ

8 Proces rondzending Rondzendcoordinator Vraagstelling + score (Qbase)
Monsters “maken” Monsters naar 2 expertiselabs Vraagstelling + score 2 experts Monsters naar Winterswijk Vriesdrogen en verzenden Analyse door deelnemers Resultaten en interpretatie in Qbase Controle score RC + experts Conceptrapport Analyse resultaten + conclusies evaluatierapport Deelnemer (inrichten Qbase) Monster ontvangst Vraagstelling uit QBase Aanvragen bepalingen Analyse van de monsters Invoer resultaten + conclusies

9 Proces rondzending Rondzendcoordinator Vraagstelling + score (Qbase)
Monsters “maken” Monsters naar 2 expertiselabs Vraagstelling + score 2 experts Monsters naar Winterswijk Vriesdrogen en verzenden Analyse door deelnemers Resultaten en interpretatie in Qbase Controle score RC + experts Conceptrapport Analyse resultaten + conclusies evaluatierapport Deelnemer (inrichten Qbase) Monster ontvangst Vraagstelling uit QBase Aanvragen bepalingen Analyse van de monsters Invoer resultaten + conclusies

10 Analytische rondzendingen

11 Interpretatieve rondzendingen
Per deelnemer voor sommige rondzendingen 1,5 ml, dus per monster groot volume nodig Monsters zijn meestal mengsels van sera van meerdere patiënten, en vaak verdund, dit kan leiden tot afwijkende resultaten Knelpunt

12 Score-toekenning Interpretatieve rondzendingen:
Meestal score op interpretatie (conclusievragen) bv. Zijn beschermende antistoffen tegen..? Is er sprake van een recente infectie met..? geeft de serologie steun voor de diagnose…? Enkele rondzendingen score op resultaat bv. Hepatitis ABC, HIV incl. blot Knelpunten: niet ieder lab doet dezelfde set aan bepalingen, interpretatie kan afhankelijk zijn van deze combinatie

13 CMV/EBV/Tox 2008.1 Scoretoekenning bij laboratoria met verschillende bepalingen
Knelpunt Monsters C: beoogd resultaat IgM CMV +, IgG CMV laag avide, dus recente CMV infectie

14 CMV/EBV/Tox

15 CMV/EBV/Tox

16 CMV/EBV/Tox Alle deelnemers vinden een positieve IgM CMV, de meeste concluderen dit past bij een recente CMV infectie (6 x NTB!!) 4x Ook een IgM EBV gevonden en recente EBV infectie geconcludeerd. 3x Meridian test, 1x onbekend Alleen de deelnemers die CMV IgG aviditeit bepalen kunnen “met 100 % zekerheid” concluderen dat er sprake is van een recente infectie Score niet aan te passen aan de gebruikte set aan bepalingen

17 Data-analyse voor evaluatie
Knelpunt

18 Data-analyse voor evaluatie

19 Hepatitis ABC leverde voor de meeste deelnemers geen technische problemen op. Tweede rondzending in QBase waar ook werd gevraagd om de serologie te interpreteren. De scores zijn nog steeds bepaald door de resultaten van de serologie en niet door de interpretatie.

20 Hepatitis ABC 2010.2 IgM HAV Neg, IgG/IgT HAV Pos, anti-HCV Neg
HBsAg Pos, anti-HBc Pos, HBeAg Neg, anti-HBe Pos IgM a-HBc Neg (n=28) 100 % goed

21 Hepatitis ABC De deelnemers in de groene vakken (64%, 43/67), hebben mijns inziens een correcte combinatie van conclusies op de vragen over acute en chronische hepatitis B.

22 Deelnemer Qbase Inrichting Qbase Invoer resultaten
Beantwoorden conclusievragen Opmerkingen-veld

23 Methode “Andere…” Inrichten Qbase deelnemer; invoer resultaten en conclusies
Knelpunt Bij het aanmaken van een nieuw cluster (bij een nieuwe ronde): GRAAG de juiste methode aanvinken!!!! Graag alle ruwe resultaten bij de juiste bepaling

24 Methode “Andere…” Inrichten Qbase deelnemer; invoer resultaten en conclusies
Alle blotbanden kunnen in Qbase worden ingevoerd. GRAAG bij de resultaten invoeren en zowel de positieve als de negatieve banden invullen NTB of NV meestal 0 uit 0, maar soms NTB 0 uit 2 Dus indien geen interpretatie mogelijk o.b.v. het NIET uitvoeren van de juiste bepalingen (bijv. alleen rubella IgG), dn beter NV dan NTB

25 Aanpassing score-systeem
Probleem: bij sommige rondzendingen is de maximale score hoog en geeft een verkeerde conclusie een relatief klein score-verlies Doel: hoger discriminerend vermogen

26 Oude manier van scoren vs nieuwe manier

27 Verbeterpunten SKML accreditatie (gestandaardiseerd werken)
Materiaal bronnen Goede instructie deelnemers (inrichting, gebruik Qbase) “Qbase” verbeteren (methode-lijsten, scores o.b.v. gebruikte technieken) Optimalisatie scoresysteem, aparte technische score en interpretatieve score Bij vragen/opmerkingen: neem contact op met de SKML-office of IZS-bestuur


Download ppt "WELKOM op de 2e SKML-IZS deelnemersmiddag"

Verwante presentaties


Ads door Google