De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ruimteconferentie 28 oktober 2008

Verwante presentaties


Presentatie over: "ruimteconferentie 28 oktober 2008"— Transcript van de presentatie:

1 ruimteconferentie 28 oktober 2008
Dynamiek Stedelijke Milieus: Verschuiving van functies Jan Ritsema van Eck, Johan van der Schuit en Hans van Amsterdam ruimteconferentie 28 oktober 2008

2 Planbureau voor de Leefomgeving
Sinds april 2008 vormen het Ruimtelijk Planbureau en het Milieu- en Natuurplanbureau het Planbureau voor de Leefomgeving. Het Planbureau voor de Leefomgeving analyseert en agendeert ruimtelijke en maatschappelijke ontwikkelingen in (inter)nationale context, die van belang zijn voor de leefomgeving van mens, plant en dier. Gevraagd en ongevraagd brengt het planbureau wetenschappelijke verkenningen en beleidsevaluaties uit die relevant zijn voor het kabinetsbeleid.

3 Opbouw Achtergrond Methodiek Onderscheiden milieus
Verschuivingen van banen en detailhandel Discussie

4 Achtergrond Verzoek van DGR aan RPB
Beleidsprioriteit wonen, verstedelijkingsafspraken Update van eerdere studies door UU en OTB (2000, 2005)

5 Methodiek Data CBS bodemstatiek (2000, 2003): detailhandel/horeca, openbare voorzieningen, sociaal-culturele voorzieningen, bedrijventerrein, groen– en sportvoorzieningen, infrastructuur, bouw- en overige terreinen - CBS woningregister (2000, 2006): woningdichtheid Geomarktprofiel (2002, 2006) aandeel hoogbouw - LISA (2000, 2006): banendichtheid Bak kantorenbestand (2000, 2006): dichtheid kantooroppervlak Locatus (2003, 2006): dichtheden verkooppunten, verkoopvloeroppervlak dagelijkse en niet-dagelijkse goederen Data vertaald naar 250 x 250 m vierkanten

6 Methodiek Vierkanten dmv clusteranalyse ingedeeld in 19 milieus
Op basis van zelfde criteria ook voor 2000/03 Dichtheid en mengingsindices (0 tot 100) op basis van dichtheden van woningen, banen en verkooppunten

7 De onderscheiden milieus
5 Centrummilieus 5 Woonmilieus 5 Werkmilieus 3 Overige stedelijke milieus Buitengebied

8 Enkele voorbeelden Centrummilieu laagstedelijk
Centrummilieu hoogstedelijk

9 Enkele voorbeelden Woonmilieu laagstedelijk Woonmilieu hoogstedelijk

10 Enkele voorbeelden Kantorenmilieu hoogstedelijk
Kantorenmilieu perifeer

11 Enkele voorbeelden Perifeer detailhandelsmilieu

12 Ruimtelijk beeld

13 Ruimtelijk beeld

14 Verdeling banen over milieus

15 Verschuiving banen tussen milieus

16 Verdeling dagelijkse winkels

17 Verschuiving dagelijkse winkels

18 Verdeling niet-dagelijkse winkels

19 Verschuiving niet-dagelijkse winkels

20 Samenvattend en afsluitend
Banen verschuiven van hoogstedelijke milieus naar milieus aan de stadsrand en het buitengebied Winkels voor dagelijkse goederen verschuiven van woonmilieus naar centrummilieus Winkels voor niet-dagelijkse goederen verschuiven van andere centrummilieus naar het perifere winkelmilieu en bedrijventerreinenmilieus Milieus aan de stadsrand, zoals perifere detailhandelsconcetraties (meubelboulevards etc), kantorenparken en (vooral kleine) bedrijventerreinen, krijgen dus steeds meer 'centrumfuncties'. Ze krijgen daarmee ook meer een publieksfunctie. Locatie en vooral inrichting van zulke 'perifere centra', passend bij deze publieksfunctie, is daarom een belangrijke opgave.


Download ppt "ruimteconferentie 28 oktober 2008"

Verwante presentaties


Ads door Google