De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verwante presentaties


Presentatie over: ""— Transcript van de presentatie:

7 Elementaire Kinetische Theorie

8 Start Wet van Boyle: Wet van Charles: Bij constante temperatuur geldt:
Bij constante druk geldt:

9 Ideale gas wet Combinatie van Boyle en Charles:
Constante hangt alleen af van hoeveelheid gas! De ideale gas wet (R is gas constante)

10 Thermodynamica Gedrag van macroscopische variabelen (energie, druk, volume, temperatuur,....) als er iets verandert: Isobare processen: (constante druk) Isochore processen: (constant volume)

11 Verdund gas Eigen volume van gas is te verwaarlozen (p<1 bar)
Moleculen bewegen vrij door ruimte tussen botsingen (er werken geen krachten behalve op afstand nul).

12 Verdund harde bollen gas
Botsingen zijn elastisch (behoud van kinetische energie) Botsingen zijn hard Moleculen zijn bolvormig

13 Oorzaak: wandbotsingen
Druk 1 Oorzaak: wandbotsingen Druk = Kracht/Oppervlak = Impulsoverdracht / (seconde•oppervlak) px pz zuiger

14 Druk 2 Alle richtingen zijn gelijk: Druk:
Gemiddelde kinetische energie per deeltje Totale kinetische energie

15 Kinetische temperatuur
Maxwell: de gemiddelde kinetische energie per deeltje is niet afhankelijk van: aard van het gas druk volume De gemiddelde kinetische energie is alleen afhankelijk van de temperatuur. Dit leidt tot een definitie van de temperatuur:

16 Gasconstante Kinetische energie per mol: Ideale gas wet
Getal van Avogadro Gasconstante

17 De kinetische energie is gelijk aan ½kT per vrijheidsgraad
Equipartitie betekent: De kinetische energie is gelijk aan ½kT per vrijheidsgraad


Download ppt ""

Verwante presentaties


Ads door Google