De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Rechtevenredig.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Rechtevenredig."— Transcript van de presentatie:

1 Rechtevenredig

2 Rechtevenredig Definitie: x en y zijn rechtevenredig:
Als x twee keer zo groot, dan y ook twee keer zo groot. (x en y zijn grootheden.)

3 Rechtevenredig Grafiek y vertikaal, x horizontaal: De grafiek is
een rechte lijn door de oorsprong (het punt 0,0) oorsprong

4 Omgekeerd evenredig

5 Omgekeerd evenredig Definitie: x en y zijn Omgekeerd evenredig
Als x twee keer zo groot, dan y twee keer zo klein. (x en y zijn grootheden.)

6 Omgekeerd evenredig Grafiek y vertikaal, x horizontaal:
De grafiek is een hyperbool

7 Omgekeerd evenredig voorbeeld: een fietser rijdt 10 km .
Twee maal zo hogesnelheid geeft twee maal zo korte tijd Formule:

8 Grafiek

9 Omgekeerd evenredig Formule a is constant

10 Vergelijk de formules Rechtevenredig Omgekeerd evenredig

11 Toepassen recht- en omgekeerd evenredig
ρ*L R = A Dit is de formule waar je de weerstand van een draad mee kan berekenen. L is lengte van draad, A is doorsnede van draad, ρ is soortelijke weerstand van draad.

12 Toepassen recht- en omgekeerd evenredig
ρ*L R = A R = rechtevenredig met …………… als ………… en ………… constant zijn R = omgekeerd evenredig met ……. als …………. en ………….constant zijn

13 Toepassen recht- en omgekeerd evenredig
Algemene gaswet : P = druk Pa (N/m2) R = gasconstante 8,314 J.mol-1.K-1 n = hoeveelheid gas in mol T = absolute temperatuur in Kelvin V = volume (m3)

14 Toepassen recht- en omgekeerd evenredig
Algemene gaswet : Herschrijf de formule: R = n = T = V =

15 Toepassen recht- en omgekeerd evenredig
Algemene gaswet : p is rechtevenredig met als en constant zijn p is omgekeerd evenredig met als en constant zijn

16 Opgave 6: Druk (p) en volume (V) zijn omgekeerd evenredig. Een gas wordt samengeperst. De temperatuur blijft constant. De zuiger lekt niet. Hieronder zie je meetwaarden. Ga na of V en p omgekeerd evenredig zijn. Dit doen we door te kijken of V rechtevenredig is met 1/p. Vul de rechterkolom in. Volume V (m3) Druk p (Pa) 1/p (Pa-1) 1,2.10-3 4,4. 104 0, 5,9. 104 0,6.10-3 8,7. 104 0,4.10-3 13,2. 104 0,3.10-3 17,5. 104

17 1/p verticaal en V horizontaal.
Teken de grafiek 1/p verticaal en V horizontaal.


Download ppt "Rechtevenredig."

Verwante presentaties


Ads door Google