De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Groot-Brittannië en India en Kenia

Verwante presentaties


Presentatie over: "Groot-Brittannië en India en Kenia"— Transcript van de presentatie:

1 Groot-Brittannië en India en Kenia

2 LAND Bv. India en Groot-Brittannie
Globalisering economisch Sociaal-cultureel politiek overheid bedrijven bevolking LAND Bv. India en Groot-Brittannie Dingen van het land zelf: (godsdienst, grondstoffen, arbeidsmarkt, Sociale structuur, milieueisen, politieke situatie, enz.)

3 Globalisering: economisch bedrijven
Opknippen productieketen MNO’s/TNO’s Streven naar winst (W=O-K) SPECIALISATIE hogere toegevoegde waarde SCHAALVERGROTING meer met lagere kosten LOCATIE in de wereld Ander spreidingspatroon Hoog ontwikkelde landen: - hoofdkantoren - R&D - high tech industrie - hoogwaardige diensten - schone industrie - ontwerp/design Minder ontwikkelde landen: - filialen - massa productie -routinematige/arbeidsintensieve industrie - milieuvervuilende industrie - namaak-/copieindustrie Bv. Groot-Brittannie Bv. India, Kenia

4 Groot-Brittannie en globalisering
ECONOMISCHE DIMENSIE Globalisering: industrie naar diensten Door mindere betekenis van (ouderwetse) steenkool, ijzer- en staalindustrie, scheepsbouw en textielindustrie door de mondiale concurrentie: veel werkeloosheid Industriegebieden liggen op ouderwetse plaatsen: bij steenkoolvelden!? En daaraan vast de grote stedelijke gebieden. Deze gebieden moeten herstructureren: nieuw werk aantrekken Door: lage belasting, lagere lonen dan in de EU, high tech aantrekken(engels!) Diensten zij vooral banken en verzekeringen (Londen= centrum) Andere gebieden zijn perifeer. Tweedeling in GB: noord=arm; zuid is rijk

5 India en de globalisering economische dimensie
Zware industrie als staalindustrie ontstaat op plaatsen waar steenkool is Consumptiegoederen zoals textiel, edelstenen, voedsel rondom de grote steden IT zoals luchtvaart en ruimtevaart en legermateriaal als voorloper in zuiden en midden India/ Veel fabrieken zijn staatsfabrieken de economie is gesloten is vooral importvervangend Ca. 1990: globalisering van de economie: economie wordt open -> exportgeorienteerd India wordt een NIC: lage lonen, goed opgeleide mensen, belastingvoordelen 2 soorten industrie zijn erg belangrijk: 1e textielindustrie e IT, zitten vooral in STP (soort EPZ) oostelijke regio’s oude industrie: arm/ westelijke regio’s modern: rijker Dienstensector: outsourcing door Amerikaanse en Europese bedrijven compartief voordeel: Engelssprekend, lage lonen en goed opgeleid: wel de arbeidsintensieve en routine diensten. Van perifeer naar semi-perifeer land

6 Verspreiding culturen
Globalisering: sociaal-cultureel bevolking Verspreiding mensen migratie Verspreiding culturen Materieel: Geestelijk: producten ideeën LOCATIE in de wereld Ander spreidingspatroon Hoog ontwikkelde landen: - immigratielanden - multiculturele samenleving - nieuwe niet-westerse cultuurelementen: voedsel, religie, muziek Minder ontwikkelde landen: - braindrain - westerse cultuurelementen: voedsel, waarden en normen: democratie, gelijkheid - producten Bv. Groot-Brittannie Bv. India

7 De sociaal-culturele dimensie
GB is een multiculturele samenleving door de immigratie van mensen uit voormalige kolonies: India, Pakistan en Afrikaanse landen Positieve gevolgen: verrijking Britse cultuur Negatieve gevolgen: veel discriminatie en achterstelling van immigranten -> ruimtelijke segregatie= wonen in aparte wijken Allochtone bevolking woont vooral in de grote steden, de rijkere Britten in de voorsteden of het platteland

8 Globalisering en de sociaal culturele dimensie
Migratie Migratie platteland naar stad Internationale migratie naar GB en VS Internationale migratie naar Midden-Oosten: bouwvakkers Ideeën en waarden en normen (uit het westen!) Het uiteenvallen van het kastenstelsel door het ontstaan van een nieuwe middenklasse door werken in industrie en diensten

9 Globalisering: politiek overheid
Vergroting economische weerbaarheid Vergroting rechtvaardigheid in wereld Samenwerking tussen staten: EU; NAFTA enz. (vrijhandelszones) Internationale regerings organisaties: IMF, WTO, VN, UNICEF, UNCTAD, enz. NGO’S: Amnesty, AzG, Greenpeace, Rode Kruis, enz.

10 De politieke dimensie GB is veranderd van wereldmacht naar een land in de EU Nog wel lid van de Veiligheidsraad en een belangrijk land in de wereld GB vindt de VS interessanter dan de EU; denk aan Irak en Afghanistan

11 Globalisering van de politieke dimensie
India is lid van de SAFTA India wil gezien worden als een groot en machtig land in de wereld: veel contacten met VS, Rusland, China, EU.


Download ppt "Groot-Brittannië en India en Kenia"

Verwante presentaties


Ads door Google