De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Antropologische reflecties op ziekte en zorg

Verwante presentaties


Presentatie over: "Antropologische reflecties op ziekte en zorg"— Transcript van de presentatie:

1 Antropologische reflecties op ziekte en zorg

2 Sociaal-culturele dimensies chronische pijn

3 Chronische Pijn Turkse Nederlanders met chronische pijn Culturele factoren Sociaaleconomische factoren Gezondheidsvaardigheden

4 Chronische Pijn ?

5 Een sensatie op zoek naar een interpretatie?
Een symptoom van? Betekenis Identiteit

6 Wat is chronische pijn? Een aandoening die volgens sommigen thuishoort in de “public health sector” ofwel de sociale geneeskunde. Hart en vaatlijden, obesitas, HIV, kanker Preventieve aanpak Bronnen: Blyth, van der Windt, Croft 2010.

7 Antropologen over pijn
Zborowski People in Pain Scarry The Body in Pain Kleinman ea. Pain as a Human Experience An Anthropological Perspective Driessen Pijn en Cultuur Sloots ea Drop out rates…

8 Turkse Nederlanders met chronische pijn
Turken meesten met de NL. nationaliteit 51% 1e generatie 90% van de 1e generatie is laag opgeleid Werkloosheid 11,3% tegenover 4,5% autochtoon (Bron: CBS 2010).

9 Onderzoeksvraag Hoe ervaren Turkse Nederlanders hun chronische pijnklachten en hoe communiceren ze deze pijn naar de buitenwereld? Somatiseren, externaliseren, vasthouden aan biomedische diagnose

10 Subvragen Zijn er sociaaleconomische factoren (SES) aan te wijzen die een rol spelen in de pijnbeleving en het pijngedrag van Turkse Nederlanders met chronische pijn Zijn er culturele factoren aan te wijzen…

11 Conclusies Vasthouden biomedische diagnose Somatisatie Externalisatie; externe locus of control, passieve copingstrategieën “overdreven” pijnbeleving en pijngedrag.

12 Het “John Wayne Model” “Staring illness in the face and not backing down” Cameron Hay : 2010

13 Biomedische cultuur Zeynep: “tot de jaren `90 waren de ziekenhuizen in Turkije heel slecht. Zeg maar onder de nul zo slecht…. Nu zijn ze één van de besten in de hele wereld”

14 Conclusies Gezondheidssituatie van niet-westerse migranten in Nederland kenmerkt zich door vervlechting van sociaaleconomische en culturele facetten. Bron: Knipscheer & Kleber 2005

15 Cultuur

16 Conclusies: Sociaaleconomische factoren
Opleidingsniveau Taalbeheersing Beroep Inkomen Woonomgeving Psychosociale stressoren Etc.

17 Wat kunnen we met deze conclusies?
Inzetten op vergroten culturele competenties. Inzetten op vergroten “Health Literacy”; gezondheidsvaardigheden: de vaardigheden van individuen om informatie over gezondheid te verkrijgen, te begrijpen en te gebruiken bij gezondheidsgerelateerde beslissingen.

18 Geletterdheid Combinatie van de vaardigheden lezen, schrijven, rekenen, spreken en spraakbegrip Contextspecifiek bv. laaggeletterd in een digitale omgeving of in de gezondheidszorg Mensen met lage geletterdheid hebben slechte gezondheidsuitkomsten, consumeren meer en soms onnodige zorg.

19 Risicogroepen Een lager opleidingsniveau Ouderen Vrouwen
Als eerste taal geen Nederlands Bron: Fransen, Stronks, Essink-Bot 2011.

20 Patiëntenfolder CMP behandelprogramma

21 Klinimetrie? In VS ontwikkeld en nu een aantal bijna vertaald door AMC afd. Sociale Geneeskunde. Objectief meetinstrument: bv. Leesvaardigheid REALM-S (1993 Davis). Subjectief meetinstrument: ervaren problemen bij het begrijpen en toepassen van informatie. Staat nog in de kinderschoenen

22 Conclusies Werken aan culturele competenties voor onze groep allochtone pijnpatiënten. Gezondheidsvaardigheden op de kaart zetten voor mensen met lagere gezondheidsvaardig-heden zowel autochtoon als allochtoon. - nader onderzoek - samenwerking

23 PREPGO

24 Vragen/opmerkingen?


Download ppt "Antropologische reflecties op ziekte en zorg"

Verwante presentaties


Ads door Google