De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Omgaan met Geld 2 Psychologie Sociologie Antropologie Economie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Omgaan met Geld 2 Psychologie Sociologie Antropologie Economie."— Transcript van de presentatie:

1 Omgaan met Geld 2 Psychologie Sociologie Antropologie Economie

2 NUDGE Wat heb je gevonden voor in je portfolio ?

3 Drijfveren van menselijk gedrag
Waarom doen mensen wat ze doen ? Vorige week : het brein laat ons dingen doen. Nu eerst de psychologie: onze gevoelens Dan de sociologie: de groep Dan de economie : de marketing

4 PSYCHOLOGIE : FREUD (1856 – 1939)

5 WHAT’S ON MEN’S MIND

6 JUNG ( ): angst

7 Mensen kiezen voor zeker..
EEN VOORBEELD VAN KEUZEGEDRAG: TWEE ALTERNATIEVEN: A.ZEKERE WINST VAN € 800 B.85% KANS OP € 1000,-- EN 15% KANS GEEN WINST OF VERLIES.

8 Je kunt het uitrekenen ! TWEEDE SCENARIO IS TE BEREKENEN: (0,85 X € ,15 X 0) = € 850,-- PSYCHOLOGISCH: € 800 ,- VOELT BETER.

9 Snel beslissen .. Een honkbalknuppel en een bal kosten samen € 110,--. De knuppel kost € 100,-- meer dan de bal. Hoe duur is de bal ?

10 DIE KOST …€ 5,00

11 U STAAT IN DE RIJ VOOR DE KASSA…
1E SCENARIO: 1E PRIJS KRIJGT € ,-- 2E PRIJS KRIJGT € 100

12 NOG STEEDS IN DE RIJ… 2E SCENARIO: 1E PRIJS KRIJGT € ,-- 2E PRIJS KRIJGT € 200 U BENT DUS TWEE KEER ZO BLIJ !!?? We kijken dus naar anderen. Maar zien we alles wel ?

13 WE NEMEN BEPERKT WAAR….

14 De sociologie De sociologie bestudeert mensen en hun gedrag in hun sociale omgeving, in relatie tot de heersende moraal en ethiek en in verband met politieke en filosofische gedragscodes. Praktisch gezien betekent dat de bestudering van het dagelijkse leven van mensen en het functioneren van mensen in hun omgeving, sociale verbanden, gezinsverbanden, wetten, normen en waarden, rolpatronen en culturele verbanden.

15 Diverse ontwikkelingen
De verschuiving in de verhouding der bevolkingsgroepen. Een sterke en nog steeds stijgende mobiliteit. Met name de zogenaamde verticale mobiliteit leidt tot een doorbreking van sociale en economische grenzen. Het opklimmen op de maatschappelijke ladder leidt tot een verandering van het consumptie- en gedragspatroon. “Men kon zeggen wie wie was – op een stuk of wat stille armen na – door de manier waarop mensen zich kleedden, waarop zij aten en zich verplaatsen, en de manier waarop zij ,als ze geluk hadden werkten”.

16 Eerst de behoefte en dan het product ?

17 economen De mens die als doel heeft een maximaal resultaat te behalen door middel van zijn gemaakte keuzes: een zo groot mogelijke behoefte- bevrediging of maximaal nut door aanwending van schaarse middelen.

18 Wat beïnvloedt de keuze ?
Culturele factoren Cultuur Subcultuur Sociale klasse ↓ Sociale factoren Referentiegroep Gezin Rol en status Persoonlijksheids factoren Leeftijd/levensfase Beroep Financiële situatie Levensstijl Persoonlijkheid Psychologische factoren Motivatie Perceptie Leren Overtuiging Attitudes CONSUMENT

19 Invloed van de groep “Sommige klassensystemen hebben meer invloed op het koopgedrag dan anderen. In de meeste westerse landen leggen de lagere klassen een opwaartse mobiliteit aan de dag. Zij vertonen koopgedrag dat lijkt op dat van hogere klassen. In andere culturen, bijvoorbeeld waar mensen in het kastensysteem een duidelijke rol hebben, is het koopgedrag steviger verboden aan de sociale klasse” Principles of Marketing Management - Philip Kottler e.a.- Pearson Education Limited

20 groepen Menselijk gedrag is grotendeels aangeleerd. Dit leergedrag vindt in eerste instantie plaats binnen het gezin en later, in groter verband, in de samenleving. Klasse A: welgestelden Klasse B: de bovenlaag uit de middengroep: Klasse B2: de onderlaag uit de middengroep Klasse C: de minder welgestelden Klasse D: de minst welgestelden

21 Opdracht: vindt een voorbeeld van opstuwende keuzegedrag .


Download ppt "Omgaan met Geld 2 Psychologie Sociologie Antropologie Economie."

Verwante presentaties


Ads door Google