De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VASTSTELLING VERKOOPPRYZEN

Verwante presentaties


Presentatie over: "VASTSTELLING VERKOOPPRYZEN"— Transcript van de presentatie:

1 VASTSTELLING VERKOOPPRYZEN
DE RELATIE TUSSEN KOSTPRIJS EN VERKOOPPRIJS

2 HOOFDFACTOREN DIE INVLOED HEBBEN OP DE PRIJSVORMING:
AFNEMERS: BEPALEN DE VRAAGCURVE CONCURRENTEN: BEPALEN DE MARKTVORM EN DAARMEE MATE VAN PRIJSBEINVLOEDING KOSTEN: ONDERGRENS PRIJSBEPALING KORTE-TERMIJN PRIJZEN WIJKEN AF VAN DE LANGE TERMIJN PRIJZEN. KORTE TERMIJN PRIJSSTELLING GEKOPPELD AAN DE VARIABELE KOSTEN EN OPPORTU-NITYKOSTEN

3 LANGE TERMIJN PRIJSSTELLING:
VEEL AFNEMERS GEVEN VOORKEUR AAN STABIELE PRIJZEN OVER LANGERE PERIODE MEESTAL GEREGELD IN LANGLOPENDE LEVERINGSOVEREENKOMSTEN LANGE TERMIJN PRIJS GEBASEERD OP INTEGRALE KOSTPRIJSBEREKENING DOORBEREKENING CONSTANTE KOSTEN IN KOSTPRIJS, ALSMEDE KOSTENDOORBEREKE-NING VAN ANDERE AFDELINGEN BEDRIJF EN IN HET VERLEDEN GEMAAKTE KOSTEN (B.V. ONDERZOEK EN ONTWIKKELING)

4 STREEFPRIJZEN EN TARGET COSTING:
STAP 1: BEPALING OP DE LANGE TERMIJN NAGESTREEFDE VERKOOPPRIJS ACHTERHALEN VAN DE WAARDE DIE DE KLANT AAN EEN PRODUCT TOEKENT EN WELKE PRIJS DEZE BEREID IS ERVOOR TE BETALEN STAP 2: BEPALING NAGESTREEFDE BEDRIJFSRESULTAAT PER EENHEID STAP 3:TARGET COST IS HET VERSCHIL TUSSEN 1 EN 2 DEZE METHODE STELT DOELEN VOOR EVENTUELE KOSTENREDUCTIES.

5 KOSTEN VAN 1. TOEGEVOEGDE EN 2. NIET- TOEGEVOEGDE WAARDE ACTIVITEITEN
1. BV: KOSTEN I.V.M. SNELLERE LEVERTIJD, HOGERE KWALITEIT PRODUCT E.D. 2. BV: SALARISVERHOGING DIRECTIE, KOSTEN VAN DEFECTE PRODUCTEN TERUGDRINGING VAN KOSTENCATEGORIE 2 HOGE PRIORITEIT KOSTENBEHEERSING

6 KOSTENBUDGETTERING M.B.V. PRODUCT-LEVENSCYLCUS (PLC)
OOK WEL VAN DE WIEG TOT HET GRAF! NUT VAN DEZE METHODE: NIET-PRODUCTIEKOSTEN MAKEN VAAK AANZIENLIJK DEEL UIT VAN DE TOTALE KOSTEN, ZOALS R&D EN MILIEUKOSTEN OOK INNAMEKOSTEN AFGEDANKTE PRODUCTEN (NL: VERWIJDERINGSBIJDRAGE) PLC KOSTENANALYSE MAAKT SOMS VERBORGEN KOSTEN ZICHTBAAR

7 ANDERE FACTOREN DIE EEN ROL SPELEN BIJ PRIJSSTELLING:
MOGELIJKHEID VAN PRIJSDIFFERENTIATIE B.V: PIEK- EN DALTARIEVEN; 65+ TARIEVEN PRIJSSTELLING PUBLIEKE VOORZIENINGEN MEESTAL KOSTENDEKKEND (GEZONDHEIDSZORG; OPENBAAR VERVOER) WET- EN REGELGEVING IN EEN LAND INTERNATIONALE HANDEL ZIJN “ROOFPRIJZEN” VERBODEN: D.W.Z. ZULKE LAGE PRIJZEN OM CONCURRENTEN VAN DE MARKT TE DUWEN

8 ZIJN ER NOG VRAGEN?


Download ppt "VASTSTELLING VERKOOPPRYZEN"

Verwante presentaties


Ads door Google