De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Het krijgen van een kankerdiagnose, alsook het behandelingsproces, maakt het voor patiënten moeilijk om het leven ‘gewoon’ verder te zetten. De ervaring.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Het krijgen van een kankerdiagnose, alsook het behandelingsproces, maakt het voor patiënten moeilijk om het leven ‘gewoon’ verder te zetten. De ervaring."— Transcript van de presentatie:

1 Het krijgen van een kankerdiagnose, alsook het behandelingsproces, maakt het voor patiënten moeilijk om het leven ‘gewoon’ verder te zetten. De ervaring van woede, onmacht en futloosheid maakt dat kankerpatiënten een risicogroep vormen in de ontwikkeling van depressie. De ontwikkeling van een depressie verdient bijgevolg de nodige aandacht in de psychosociale ondersteuning van kankerpatiënten (Sellick & Crooks, 1999). Ook naasten van kankerpatiënten kampen met depressieve klachten en hebben nood aan dit soort ondersteuning (Rivera, 2009). In de praktijk blijkt dat psychosociale zorg echter nog te weinig systematisch aangeboden wordt aan kankerpatiënten en hun naasten (jaarrapport VLK). Dit project onderzoekt de meerwaarde van een wetenschappelijk onderbouwde online cursus ter preventie van depressie bij mensen met kanker en hun naasten. Hypotheses: Het online aanbod bij kankerpatiënten zorgt voor: (1) een vermindering van psychosociale klachten; (2) meer systematische en gemakkelijkere toegang tot psychosociale hulp; (3) een grotere en andere doelgroep die psychosociale hulp zal krijgen; (4) een betrokkenheid van alle deskundigen in hun psychosociale zorg. Context Anke Luts en Debora Vansteenwegen anke.luts@iswlimits.be; deb.vansteenwegen@iswlimits.be Anke Luts is een medewerker van het onderzoeksteam van ISW Limits. Debora Vansteenwegen is hoofd van het onderzoeksteam van ISW Limits en is een postdoctoraal onderzoeker aan de Universiteit van Leuven. Dit onderzoek wordt gefinancieerd door de Vlaamse Liga tegen Kanker. Geef je leven weer kleur! Onderzoeksproject naar de meerwaarde van een e-tool in de preventie van depressie met steun van de Vlaamse Liga tegen Kanker Onderzoeksplan * Gezocht Wil je in jouw setting, afdeling of organisatie gratis een nieuwe manier van psychosociale hulpverlening bij kankerpatiënten uitproberen? Neem dan contact op met ons en help ons het onderzoek te implementeren. Goedkeuring ethische commissie Sensibilisatie personeelsleden en afspraken specifieke procedure Wil patiënt deelnemen aan onderzoek? Hulpverleners trachten zoveel mogelijk kankerpatiënten in te lichten over het onderzoek en te motiveren om deel te nemen (geen criteria vereist) Nee: deelnemer doet niets Ja: Deelnemer krijgt en ondertekent ‘informed consent’ en bezorgt dit aan hulpverlener of ISW Limits Deelnemers worden ad random toegewezen aan experimentele of controle conditie E-tool ‘Kleur je leven’ ‘ Kleur je leven’ is een interactieve internetcursus die mensen helpt om om te gaan met sombere gevoelens. De cursus bestaat uit acht lessen en één terugkomles en werkt met een stemmingsdagboek en oefeningen rond niet- helpende gedachten, gedragsactivatie en relaxatie. Een RCT Onderzoek in Nederland wees uit dat bij 50-plussers de internetcursus even effectief is als een groepsinterventie, ook na een jaar follow-up (Spek et al., 2007). Ook werd aangetoond dat KJL en problem-solving therapie even effectief waren. (Warmerdam et al., 2009). Effectiviteit ‘Kleur je leven’ in Vlaamse populatie (n=250): effect size= 0.74 Controle conditie T1: deelnemers vullen vragenlijst in T2 (3maand later): deelnemers vullen vragenlijst opnieuw in en krijgen via login gratis toegang tot ‘Kleur je leven’ T2-T3: mogelijkheid om ‘Kleur je leven ’ te volgen T3: (6maand later): deelnemers vullen vragenlijst in Experimentele conditie T1: deelnemers vullen vragenlijst in en krijgen via login gratis toegang tot ‘Kleur je leven’ T1-T2: deelnemers volgen ‘Kleur je leven’ T2 (3maand later): deelnemers vullen vragenlijst opnieuw in en krijgen via login gratis toegang tot ‘Kleur je leven’ T3 (6maand later): deelnemers vullen vragenlijst in


Download ppt "Het krijgen van een kankerdiagnose, alsook het behandelingsproces, maakt het voor patiënten moeilijk om het leven ‘gewoon’ verder te zetten. De ervaring."

Verwante presentaties


Ads door Google