De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Minimale interventie Christine van Boeijen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Minimale interventie Christine van Boeijen."— Transcript van de presentatie:

1 Minimale interventie Christine van Boeijen

2 Indeling lezing Stoornissen Randomised Controlled Trial (RCT) Implementatie minimale interventie Minimale interventie inhoudelijk Conclusie Nog 2 vragen Meer informatie,

3 Minimale interventie voor ….

4 Paniekstoornis met of zonder agorafobie

5 Kenmerken paniekstoornis
Aanvallen van plotselinge angst Lichamelijke klachten als hartkloppingen, zweten, tintelingen, benauwd, misselijkheid, duizeligheid Angst de controle te verliezen of gek te worden Angst flauw te vallen Angst dood te gaan

6 Kenmerken agorafobie Angst te zijn op een plaats of in een situatie waar geen uitweg mogelijk is, geen hulp aanwezig is Deze plaats of situatie vermijden of doorstaan met grote angst Voorbeelden: alleen zijn, in een rij staan/drukte, reizen met openbaar vervoer of auto

7 Gegeneraliseerde angststoornis
Overdreven zorgen maken Piekeren

8 Kenmerken gegeneraliseerde angststoornis
Overdreven zorgen maken = piekeren Over allerhande dagelijkse zaken Piekeren moeilijk in de hand te houden Allerlei bijkomende klachten als rusteloos, moe, concentratieprobleem, geïrriteerd, spierspanning, slaapproblemen Vol dagprogramma Geruststelling zoeken

9 Randomised Controlled Trial
vergelijking van de effecten werd gemaakt tussen: Begeleide zelfhulp = minimale interventie Standaard behandeling huisarts (NHG) Standaard behandeling GGZ (CGT) 12 weken behandeling door huisarts en cognitief gedragstherapeuten 3 en 9 maand vervolgbezoek

10 Vraag 1 Wat is het verwachte verschil in effect van de behandelingen in de RCT? CGT boven zelfhulp boven NHG CGT boven zelfhulp is NHG CGT boven NHG boven zelfhulp CGT is zelfhulp is NHG

11 Bevindingen 46 huisartsen 141 patiënten Alle drie behandelingen effectief na 12 weken Na 3 en 9 maand effect behouden Geen verschil in effect tussen de behandelingen

12 Grafiek effect

13 Vraag 2 Zelfhulp en NHG scoorden dezelfde effectiviteit. Wat verwacht je van de toepasbaarheid in de 1e lijn aangegeven door huisartsen? NHG is beter toepasbaar dan zelfhulp Zelfhulp is beter toepasbaar dan NHG Ze zijn beide even toepasbaar Ze zijn beide niet goed toepasbaar

14 Bevindingen (2) NHG stuurden minder patiënten in, want matig ervaring met exposure, meesten gaven alsnog medicatie of stuurden door Zelfhulp enthousiast over de structuur, handzaamheid en geringe tijdsinvestering Toepasbaarheid begeleide zelfhulp groter dan NHG-standaard

15 Conclusie Huisarts kan zelf een interventie voor paniekstoornis en gegeneraliseerde angststoornis doen CGT in tweede lijn geeft geen beter resultaat voor patiënten in de eerste lijn Begeleide zelfhulp is gemakkelijker toepasbaar voor de huisarts dan NHG-standaard

16 Implementatie minimale interventie: begeleide zelfhulp
Toepassing in Nulde lijn (Preventie) Uitvoering naast huisarts door andere medewerkers in de eerste lijn (maatschappelijk werk/ spv-er) Toepassing in de tweede lijn (in groep) Opnemen in NHG-standaard (?) Opnemen in richtlijn angststoornissen (?)

17 Minimale interventie = begeleide zelfhulp inhoudelijk
Drieluik Patiënt Helper Begeleider

18 Begeleiding Training 5 consulten in 12 weken draaiboek
1e consult uitgebreide uitleg hoe te werken met handleiding en belang helpers 2e tot 5e coachende consulten voor voortgang met de zelfhulp

19 Uitleg over de begeleide zelfhulp
Draaiboek 1e consult Uitleg over diagnose Uitleg over de begeleide zelfhulp stap voor stap de handleiding doornemen de handleiding ieder contact meenemen regelmatig en vaak oefenen bij vragen contact opnemen met begeleider

20 Handleiding begeleide zelfhulp

21 Vraag 3 Welke behandelmethoden zijn effectief voor overwinnen van angststoornissen, (a) psycho-educatie; (b) cognitieve therapie; (c) ontspanningsoefeningen; (d) exposure in vivo a, b en d b, c en d a en d Allen

22 Handleiding Effectieve behandelingselementen: Psycho-educatie
Cognitieve therapie Herkennen van angstgedachten Alternatieve gedachten aanbieden Applied relaxation Ontspannings CD Ademhalingsoefeningen Gedragstherapie Hiërarchie maken van exposure Exposure in vivo

23 Hoe te werken met de handleiding
Naam op schrijven met de begindatum Nu gaat het echt beginnen. Indeling handleiding: stukken theorie aan de oefeningen vooraf herhaling lezen en opschrijven: concluderen weer een stap verder is. Planning: een richtlijn, geen “moeten”, de handleiding chronologisch door te werken. Registratie tijdsbesteding Bijlagen handleiding antwoorden op de vragen ter samenvatting verslagen van het oefenen met de doelenlijst tekst van de brochure voor helpers Bijgevoegd boekenlegger planning brochure helpers ontspannings CD

24 Belang van helpers Uitleg belang van helpers Brochure voor helpers

25 Draaiboek 2e tot en met 5e consult
Hoe gaat het? Bespreken vragen/problemen. Complimenteren met wat gelukt is! Registratie gelukt Opdrachten en oefeningen uitgevoerd Tijdsplanning nagaan

26 een nieuwe (minimale) interventie overwinnen van angstklachten
Conclusie Begeleide zelfhulp een nieuwe (minimale) interventie bij het overwinnen van angstklachten

27 Vraag 4 Begeleide zelfhulp opnemen in NHG-standaard ? Ja Nee Weet niet

28 Vraag 5 Begeleide zelfhulp opnemen in richtlijn angststoornissen ? Ja Nee Weet niet

29 Meer informatie


Download ppt "Minimale interventie Christine van Boeijen."

Verwante presentaties


Ads door Google