De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

SER biedt OR nieuwe kansen!

Verwante presentaties


Presentatie over: "SER biedt OR nieuwe kansen!"— Transcript van de presentatie:

1 SER biedt OR nieuwe kansen!
Henk Strating Oprichter/directeur HS Arbeidsvoorwaarden CAO-advies en onderhandelingen

2 ©2013 HS Arbeidsvoorwaarden
Even voorstellen vakbondsonderhandelaar overheidsonderhandelaar werkgeversonderhandelaar 2007-heden zelfstandig onderhandelaar CAO-adviseur en onderhandelaar CAO-vernieuwer CAO-conflictoplosser schrijver van columns, blogs en publicaties Onderhandelingen vormen de rode draad door mijn werkzaam leven: voor de vakbeweging, voor de overheid, voor werkgevers en sinds 5 jaar als zelfstandige. Soms voor vakbonden, vaker voor werkgevers of werkgeversorganisaties en in toenemende mate voor partijen van werkgevers en vakbonden samen. Zoals in 2010 toe in bemiddelde in het langste stakingsconflict sinds 1933 in de schoonmaak. Inmiddels hebben ze hun eigen record weer verbroken. Veel conflicten in onderhandelingen ontstaan doordat partijen als tegenstanders tegenover elkaar staan. De oplossing van het conflict kan soms gevonden worden doordat partijen als partners een gezamenlijk belang krijgen de acties te beëindigen. Avicenna MUMC ©2013 HS Arbeidsvoorwaarden

3 OR en CAO: 2 werelden!?

4 Posities OR-vakbonden
Midden OR OR sterk/VV sterk strategische OR OR zwak/VV sterk HRM OR OR sterk/VV zwak CAO OR controlerende OR OR zwak/VV zwak

5 Praktijkcasus: woningcorporaties
CAO CAO-afspraken op ondernemingsniveau Werkgevers: Basis-CAO met mogelijkheden om per onderneming af te wijken OR’en: CAO-afspraken op bedrijfstakniveau Vakbonden:

6 SER biedt nieuwe kansen!

7 SER-advies: Verbreding draagvlak CAO-afspraken
Draagvlak is geen gegeven Aanpassingsvermogen is vereist Noodzaak brede betrokkenheid Vernieuwing voor draagvlak

8 Wat kan de OR bieden?

9 Onderhandelingszwakte OR
Gebrek aan expertise Ongelijkwaardige machtsbalans Ontbreken van continuïteit

10 Onderhandelingskracht OR
Betrokkenheid bij het bedrijf Representativiteit werknemers Samenhang CAO met bedrijfs- en HRM-beleid

11 Sociaal contract Vergroten werknemersbetrokkenheid
OR is gekozen door alle werknemers OR kan draagvlak voor CAO vergroten Vakbonden primaat arbeidsvoorwaarden OR primaat sociaal beleid Sociaal Contract: 3-zijdige overeenkomst Jaap Jongejan “ borduur niet verder op de rechten van gisteren, maar zoek naar afspraken die passen bij morgen”

12 Voor het gesprek... Zijn er praktijkvoorbeelden?
Willen vakbonden en directies? Wil en kan de OR het? Welke rol kan de AS spelen?


Download ppt "SER biedt OR nieuwe kansen!"

Verwante presentaties


Ads door Google