De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Waarom Onevenwicht op de markt Hoge energieprijzen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Waarom Onevenwicht op de markt Hoge energieprijzen"— Transcript van de presentatie:

1 Groepsaankoop groene stroom Samen op weg naar goedkopere groene energie

2 Waarom Onevenwicht op de markt Hoge energieprijzen
Bewust maken van “groene” energie Goedkopere energie Drempel om over te stappen wegens administratie Begeleiding Transparant Elektriciteit en/of gas

3 Andere groepsaankopen
Antwerpen: 2010 ingeschreven overgestapt Gemiddelde besparing: 225 euro (tov vorige eindfactuur) Nu 2e groepsaankoop bezig Oost-Vlaanderen 2011 ingeschreven overgestapt Gemiddelde besparing: 236 euro (tov standaardleverancier)

4 Doelgroep Particulieren
Kansengroepen (niet: budgetmeter, achterstallige betalingen)(sociaal tarief) Bedrijven met laagspanning (2 veilingen) Elektriciteit: kWh jaarverbruik Gas: kWh jaarverbruik Bedrijven met hoogspanning en hoger verbruik: deelname via de POM (mits betaling)

5 Communicatie algemeen
Campagnebeeld Website:

6 Timing: particulier 1 NOVEMBER 2011 TOT 5 FEBRUARI 2012 = INSCHRIJVING Inschrijven via de website of via het gemeenteloket tot en met 5 februari. 6 FEBRUARI 2012 = VEILING Na de veiling op 6 februari ontvangen de deelnemers hun persoonlijk voorstel. VOOR 12 MAART = ACCEPTATIEPERIODE Voor 12 maart beslissen of je verandert van leverancier. Deze beslissing is blijvend. De overstapdatum van leverancier kan gekozen worden tussen 15 april en 30 september.

7 Timing: kleine bedrijven
2 veilingen: 8 februari 2012 : inschrijven tot 5/2/2012 Acceptatieperiode tot 12 maart 2012 Overstapperiode tussen 1/5/2012 en 1/11/2012 6 augustus 2012: inschrijven tot 5/8/2012 Acceptatieperiode tot 16 september 2012 Overstapperiode tussen 1/11/2012 en 30/04/2013

8 Communicatie provincie
Persmoment 3/11 Folders + affiches (ruimte voor gemeentelijke info) Flyeractie Website Filmpje Kinepolis Bestickering Lijnbus advertenties in geschreven pers Maandelijkse tell-a-friend actie met mogelijkheid winnen fiets Reportage Kwesties (regionale televisie) Etalage Tolhuis Rol-up Banners voor de streekhuizen en te gebruiken op evenementen Infoavonden ism de gemeenten

9 Website provincie (logo provincie) of kijken bij openbare besturen. Wordt nog verder aangevuld tijdens de campagne Info voor burgers Info voor bedrijven (klein-groot) Info voor openbare besturen Voorbeeldartikels Info voor verenigingen Op site iChoosr zullen de FAQ’s komen

10 Communicatie gemeenten - OCMW
Niet te vroeg Herhaling

11 Communicatie Gemeente - OCMW
Digitaal Doorklik op website Digitale nieuwsbrieven Mailings handtekening Gedrukt Folders verspreiden Artikel in informatieblad (voorbeeldartikels te gebruiken)

12 Communicatie gemeenten - OCMW
Infoavond voor burgers Infostand in gemeentehuis Toelichting op raden Bussen folder Huis aan huis bezoeken (kansengroepen) Eigen personeel Originele actie: kans om pers te halen

13 Extra Actieve sensibilisatie Infoavond Loket
= punten voor onderscheidingsniveau SO (mits duidelijke vermelding “groene stroom”) Andere acties: kunnen we nagaan bij Caplo

14 Loket Voor die mensen die niet over internet beschikken = papieren spoor (5%) In gemeente en/of OCMW In bestaand loket In woonloket Op inschrijvingsavonden Openingstijden zelf te kiezen: duidelijke communicatie

15 Hoe vinden mensen loket
Wordt vermeld op de provinciale site Checken of de info klopt Zelf burger voldoende informeren Locatie Openingsuren Wat meebrengen ?

16 Infoavonden Duidelijk engagement van de gemeente
Mail voor keuze datum + afspraken Particulieren + kleine bedrijven Grote bedrijven + kleine bedrijven (via POM) Afdruk presentatie: keuze gemeente Gemeente: zaal, kopies, drank, beamer, scherm, eventueel pc’s om in te schrijven

17 Infoavonden Inleidend woordje provincie Toelichting door iChoosr
Gemeentelijke info Duurtijd: 1h tot 1h30 Startuur: 20h

18 Contacten doenja.lefebure@west-vlaanderen.be (Minawa)
(POM - bedrijven) (iChoosr) Vragen van loketten: 03/ (iChoosr)(niet te verspreiden naar particulieren of bedrijven)

19 Technische ondersteuning
Antwerps bedrijf Heeft als doel transparantie en eenvoud te brengen Helpt U met het overstappen en daarna

20 Vergemakkelijken overstap
Feit: mensen stappen niet gemakkelijk over: het is te moeilijk ze hebben geen tijd (Maar je weet dat je te veel betaalt!) iChoosr staat in voor begeleiding Inschrijven zonder verplichting Online veiling

21 Hoe ziet de Energiemarkt er vandaag uit (1 van 2)
Sinds 2004 is men vrij om leverancier te kiezen 2 partijen – Netwerk (het draadje) en Energieleveranciers VREG (Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt) en Ombudsdienst zijn de agenten

22 Hoe ziet Energie markt eruit (2 van 2)
Vb leveranciers: Electrabel (vaak standaard leverancier), Luminus, Essent, Nuon, Lampiris, Belpower, … Netbeheerders in West-Vlaanderen: INFRAX, EANDIS Dominante positie leidt tot hogere prijzen

23 Hoe ziet uw factuur eruit
Verbruik – energieleverancier (opwekkers / inkopers) Transport – netbeheerder Belasting en heffingen - overheid Comsument betaalt alles aan zijn leverancier en zij draagt de kosten af aan de andere partijen De veiling heeft alleen betrekking op de tarieven van stroom en gas (verbruik). Er is een indirect effect op de componenten belasting en heffingen

24 Voor wie 1) Iedereen met een particulier contract
Maximum verbruik van kWh/jaar voor elektriciteit en van kWh/jaar voor aardgas Niet: mensen met budgetmeter Niet: mensen met achterstallige betalingen bij huidige leverancier 2) Mensen met een professioneel contract Maximum verbruik van kWh/jaar voor elektriciteit en van kWh/jaar voor aardgas Enkel jaarbemeten & laagspanning (aparte groepsaankoop voor andere bemetingen en grotere verbruiken via de POM) Bedrijven, sportclubs, etc

25 Dus, het gaat om? Jaarcontract Groene Elektriciteit en/of Gas
-vaste prijs gedurende heel het jaar voor Elektriciteit -geïndexeerde prijs gedurende het jaar voor Gas (de prijs hangt af van externe parameters zoals de olieprijs  deze kan gedurende het jaar fluctueren op basis van bijvoorbeeld de situatie in Libie)

26 Hoe gaan we te werk: particulieren

27 Hoe gaan we te werk: bedrijven
Enkel voor contracten die vervallen tijdens overstapperiode 1e veiling op 8 februari 2012 Overstap 1e veiling van 1 mei 2012 tot 1 november 2012 2de veiling op 6 augustus 2012 Overstap 2de veiling tussen 1 november 2012 en 1 mei 2013

28 De online inschrijving

29 1) Contactgegevens

30 2) Verbruiksgegevens (1)

31 2) Verbruiksgegevens (2)

32 3) Samenvatting

33 4) Bevestiging

34 De Offline inschrijving (1)
Burger schrijft in via gemeentelijk loket Burger krijgt een overzicht van zijn inschrijving mee Na 13 februari: burger krijgt zijn persoonlijk aanbod via de post Burger kan via gemeentelijk loket het aanbod aanvaarden

35 De offline inschrijving (2)
Inschrijving gebeurt op dezelfde manier als voor een online inschrijving, MAAR het adres wordt gebruikt er moet NIET bevestigd worden Enkel voor dit adres zullen achteraf papieren voorstellen verstuurd worden

36 De Offline inschrijving (3)
Op het einde van de inschrijving wordt een overzicht van de ingebrachte gegevens getoond indien nodig kunnen deze op dat moment nog gewijzigd worden hierop staan inschrijvings- en beveiligingscode vermeld Burger krijgt een print van dit overzicht mee met dit overzicht kan de burger, zelfs zonder brief, naar het loket komen om zijn persoonlijk overzicht te kunnen bekijken en accepteren

37 Offline acceptatie - Procedure
Burger ontvangt de brief (13/ /03) Burger meldt zich terug aan aan het loket Via inschrijvings- en beveiligingscode kom je meteen terecht op persoonlijk overzicht Beslissen om wel of niet over te stappen

38 Verbrekingsvergoeding
Vervalt contract binnen overstapperiode = GRATIS Contract onbepaalde duur = GRATIS Vervalt contract buiten overstapperiode = BOETE > 6 maanden te vroeg Boete = 75 Euro < 6 maanden te vroeg Boete = 50 Euro

39 Acceptatie (1) Geef inschrijvings- en beveiligingscode in

40 Acceptatie (2)

41 Acceptatie (3)

42 Acceptatie (4)

43 Acceptatie (5)

44 Interprovinciale samenwerking

45 Doorrollers (1) Niet acceptatie aanbod:
Optie doorzetten naar volgende groepsaankoop groene stroom (enkel voor particulieren ! ) Volledige inschrijving wordt doorgezet naar volgende actie provincies Burger krijgt vanaf dan alle info over samenaankoop volgende provincie

46 Doorrollers (2)

47 Doorrollers (3)

48 Interpretatie voorstel
Prijzen energie stijgen Vorige jaarfactuur = afrekening 2010 Prijsstijgingen sinds jan 2010 tem juni 2011 Aardgas : 34% Elektriciteit : 33% => meenemen in overweging voorstel

49 Evolutie Energiemarkt

50 Meest gestelde vragen Via de website :
Klik op Klik op de tab vragen Klik dan op veelgestelde vragen

51 Meest gestelde vragen Ben ik na inschrijving verplicht over te stappen? Wie doet de opzeg van mijn huidig contract? Wat als mijn 1-jarig contract afloopt? Hoe bepaal ik de overstapdatum? Wat zijn de boetes voor vervroegde overstap? Hoe groen is groene stroom? Zal er een supplement worden gerekend ivm de certificaten voor zonnepanelen?

52 Meest gestelde vragen Ben ik na inschrijving verplicht over te stappen? - Nee. De inschrijving is geheel vrijblijvend. Na afloop van de veiling informeren we u exact over het resultaat en wat dat voor uw situatie betekent. Daarna kunt u zelf bepalen of u van dit aanbod gebruik wilt maken. Ook als u niet ingaat op het aanbod kost de deelname u niets. Wie doet de opzeg van mijn huidig contract? iChoosr en de nieuwe leverancier verzorgen dit en U hoeft geen aangetekend schrijven te versturen en dus ook verder niets te doen Wat als mijn 1jarig contract afloopt? U kunt drie dingen doen: Blijven waar U dan zit, zelf op zoek gaan naar een nieuwe leverancier of U weer inschrijven voor een nieuwe groepsaankoop Hoe bepaal ik de overstapdatum? Deze staat vermeld op uw jaarafrekening (is wettelijk bepaald dat deze duidelijk vermeld moet staan)

53 Meest gestelde vragen Wat zijn de boetes voor vervroegde overstap?
Indien u als huishoudelijk afnemer een contract heeft met een einddatum (dus niet doorlopend), betaalt u bij vervroegd opzeggen daarvan een boete aan uw huidige leverancier. De hoogte is afhankelijk van de tijd tussen het moment van overstappen tot het moment dat uw huidige contract afloopt: * Is deze minder dan een half jaar, dan betaalt u maximaal €50 per overeenkomst * Is deze meer dan een half jaar, dan betaalt u maximaal €75 per overeenkomst Of u een aparte overeenkomst hebt voor gas en voor elektriciteit kan per situatie verschillen. Enkel uw huidige leverancier kan u hierover uitsluitsel verschaffen.

54 Hoe groen is groene stroom
Hoe groen is groene stroom ? Groene elektriciteit wordt op een milieuvriendelijke manier opgewekt. Dat kan op verschillende manieren zoals met: Zon, Wind, Water en Biomassa Het energiebedrijf zet deze milieuvriendelijk opgewekte elektriciteit samen met de gewone stroom op het elektriciteitsnet. Daarna gaat de energie naar de consument. Aan de elektriciteit zelf merkt u niet hoe deze is opgewekt. Uw groene stroom is dus precies dezelfde stroom als de grijze stroom van uw buurman. De VREG is de partij die dit controleert (via “garantie van oorsprong”, WKK)

55 Meest gestelde vragen Zal er een supplement worden gerekend ivm de certificaten voor zonnepanelen? Momenteel is dit onduidelijk. Er is een discussie lopende ivm of dergelijk supplement mag doorgerekend worden aan de consument. Wij zijn hierin zelf geen partij. Indien dit supplement zal doorgerekend worden, is dit zowel voor uw huidige contract als voor een contract dat U kan afsluiten via de groepsaankoop en heeft dus geen invloed op de bekomen kortingen.

56 Contracten: vervaldata
Contract vervalt voor 14/3/2012: Nieuw voorstel nog niet gekend doorrollen andere provincie of boete Contract vervalt tussen 14/3/2012 en 15/4/2012: Voorstel gekend Contract vervalt tussen 15/4/2012 en 30/09/2012: geen probleem Contract vervalt na 30/09/2012: Doorrollen andere provincie of boete

57 Hartelijk dank voor uw aandacht !
Schrijf u in op Wij hopen dat u een mooi bedrag kunt besparen met de groepsaankoop!


Download ppt "Waarom Onevenwicht op de markt Hoge energieprijzen"

Verwante presentaties


Ads door Google