De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Prestatieverbetering in het onderwijs Kilian Wawoe

Verwante presentaties


Presentatie over: "Prestatieverbetering in het onderwijs Kilian Wawoe"— Transcript van de presentatie:

1 Prestatieverbetering in het onderwijs Kilian Wawoe

2 Prestatie-verbetering

3 Hoe komt prestatie tot stand?
Prestatie = Willen X Kunnen

4

5 Hoe moet het wel Focus niet op willen Maar op kunnen

6 Wat leidt tot prestatie?

7 Meer info? Rapport ‘Bonussen en onderpresteerders in het onderwijs’

8 Prestatieverbetering in het onderwijs De kracht van het onderwijs is de leerkracht Kilian Wawoe Miranda Langeveld

9 ‘Oranje’ bonus werkt niet

10 Wat bereiken en wat werkt wel?
Het niet meer tolereren van prestaties onder de maat. Leerkrachten aanspreken als zij er de kantjes vanaf lopen en/of disfunctioneren. Verbeteren van prestaties door menselijke maat te vinden in afspreken, handhaven, controleren en corrigeren.

11 In termen van drijfveren:
Bespreken Afspreken Aanspreken

12 In termen van drijfveren:
Wie? Waarom? Wat? Hoe? Wanneer? Waar- vandaan?

13 Casus: wat werkt wel? Leerkracht werkt drie dagen per week en wil op alle drie de werkdagen tot uiterlijk 15:15 op school aanwezig zijn om daarna de eigen kinderen thuis op te vangen; De school wil de prestaties verbeteren en hanteert als afspraak dat alle leerkrachten op hun werkdagen tot 16:00 op school aanwezig zijn om (na)zorg aan leerlingen en ouders te kunnen geven; Je bent teamleider van de leerkracht: Wat wil je bereiken? Wat en hoe ga je doen?

14 Casus: wat werkt wel? Docent: “ik ben hier voor de inhoud, om mijn inhoud en kennis over te dragen. Ik ben geen maatschappelijk werker” School: “wij erkennen (ook) zorgbehoefte van leerlingen en willen de prestaties van de school en leerlingen verbeteren door daar ook aandacht aan te besteden” Jij bent afdeling coördinator: Wat wil je bereiken? Wat en hoe ga je doen?

15 Situatie / gedrag team:
betrokkenheid prettige sfeer oog voor menselijke maat heldere communicatie gevoelens worden serieus genomen maar niet overbelicht goede balans tussen zakelijk en persoonlijk streven alleen naar consensus indien mogelijk score = 0 ´Balans´ Situatie / gedrag team: werken vanuit een heldere visie ruimte voor nieuwe invalshoeken zonder doorschieten helder concepten ruimte voor doordenking goede ideeën serieus overwegen regelmatige reflectie beloning van behaalde resultaten economisch denken, efficiency oog voor positie ten opzichte van concurrenten ondernemingsgeest gericht op gezamenlijke doelen klant en marktvraag duidelijk en betrouwbaar transparante organisatie verantwoordelijkheidsgevoel ordelijkheid en overzichtelijkheid heldere taken en verantwoordelijkheden afspraken worden serieus genomen rechtdoorzee stevig, besluitvaardig, daadkrachtig passend tempo en snelheid lef tonen straffen als dat nodig is geen conflicten zoeken, maar ze ook niet vermijden binding tussen mensen en het team heldere missie legitiem gezag binnen het team team geeft thuisgevoel maar men is vrij om te gaan trots op verleden, met aandacht voor toekomst gevoel van identiteit en reputatie

16 mogelijke problemen / gedrag in het team is:
geen betrokkenheid slecht luisteren geen gedeeld ideaal onpersoonlijke werkwijze geen ruimte voor eigen werkinvulling geen communicatie over beslissingen geen interesse voor de persoon emoties spelen geen rol score = - ´ondermaat´ mogelijke problemen / gedrag in het team is: geen visie op de toekomst geen doordenking geen lange termijn strategie geen innovatie men probeert maar wat geen vrijheid zelf uit te vinden geen inhoudelijke ontwikkeling geen ambitie geen individuele ruimte niet flexibel geen idee van markt en concurrenten / competitie geen idee van inkomsten en uitgaven niet doel en resultaat gericht middelmatigheid, niemand mag ‘beter’ zijn dan de rest onduidelijke taakverdeling laag arbeidsethos en verantwoordelijkheidgevoel ongestructureerd onrechtvaardig ongedisciplineerde omgang met regels en afspraken non compliance niets verloopt volgens plan geen power traag niet besluitvaardig geen lef en durf conflictmijdend geen confrontatie en handhaving geen binding met het team geen idee van historie, wortels, identiteit men voelt zich niet thuis geen traditie geen veiligheid en vertrouwen in leiding geen voeling met reputatie

17 mogelijke problemen / gedrag in het team is:
extreme consensuscultuur non interventie geen acceptatie leiderschap persoonlijke werkwijze intern gericht overal over vergaderen persoonlijke excuses aanvaarden, alles kunnen permitteren blijven klagen over communicatie eindeloos getheoretiseer geen binding met het heden geen oog voor klantwens nu iedere dag een nieuw idee geen verbinding van theorie met praktijk meer bedenken dan doen alles compliceren score = + ´overmaat´ mogelijke problemen / gedrag in het team is: opportunisme waan van de dag regeert onderlinge concurrentie ratrace iedereen is bezig zelf te scoren iedere dag nieuwe plannen gericht op mooie buitenkant overmatige regelcultuur starre werkwijze: alles volgens het boekje risicoaversie regels en procedures zijn leidend gericht op eigen taak bureaucratie, alles dichtregelen machtsmisbruik en machtsstrijd onveilig, je kunt zomaar op je donder krijgen impulsief, alles moet acuut gebeuren conflictgeneigd onverantwoorde risico’s patronage traditioneel te veel ongeschreven regels en heilige huisjes te veel anciënniteitbeginsel alles bij het oude laten angst voor verandering gesloten voor buitenstaander


Download ppt "Prestatieverbetering in het onderwijs Kilian Wawoe"

Verwante presentaties


Ads door Google