De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

IBC is onderdeel van 20-80learning®

Verwante presentaties


Presentatie over: "IBC is onderdeel van 20-80learning®"— Transcript van de presentatie:

1 IBC is onderdeel van 20-80learning®
Vrijheid binnen elastische kaders leidt tot creatief denken! Bewustwording van metacognitie leidt onder meer tot verantwoorde keuzes voor de vervolgstudie: 0 % van de ex-IBC-leerlingen op Avans Hogeschool is de afgelopen drie jaar gestopt met de gekozen HO-studie!

2 www.20-80learning.nl International Business College
… Innovation in Education Willem van Oranje College Waalwijk 2008 Gouda 2011, Veenendaal 2012, Holten 2012 2013: Heerenveen, Helmond, Ede, Capelle aan de IJssel, Bemmel, Arnhem 2104:: Horst. Groningen 20.. : Warnsveld, Maastricht, Oss, Middelburg, Bladel, Alphen aan de Rijn, Amersfoort , Deurne, Zutphen, … 20 …: Roemenie, Macedonie, Noorwegen: Oslo, Trontheim, Zweden: Stockholm, Linkoping, Konigshaven, ….

3 IBC verfrissend ontsaaiend innovatief ondernemend uitvoerbaar betaalbaar erkend Een greep uit data participatie Open dag/ ouderavonden/ IBC-uitrol door 45HI oktober december februari mei : buitenschools leren in bedrijven 4HI Salesdagen voor 5HI 8 november: open huis maart examen elementair boekhouden 5HI 2 november: bedrijvenbezoek Marten en Van Oort 4HI 14 november participatie Nationale Onderwijs Prijs 15 november: ondernemerschapsbijeenkomst Kamer van Koophandel 4HI december: ontvangst gasten voor werklunch 4HI april aandeelhoudersvergadering 4HI Dragon’s Dan maart buitenlandse stage Unna 4HI maart liquidatievergadering en diploma-uitreiking 5HI 1 mei sluiting sollicitatieprocedure 3HA en 4VMBO juni participatie European Enterprise Promotion Award ………………….

4 Ontstaan en Doelen E&M Problematiek Havo4-leerling:
Te weinig zicht op vervolgonderwijs Te weinig leerkrachtige omgeving Te weinig kennis Moderne Vreemde Talen Te weinig expliciete toepassingsgerichtheid in leren Te weinig expliciete metacognitieve gerichtheid in reflectie Mogelijke gevolgen: onderpresteren, negatieve werkhouding, negatieve wisselwerking met docent

5 Essentie van het IBC Het motiveren en stimuleren van havo-leerlingen door ondernemend onderwijs met als expliciet doel te komen tot betere (leer)prestaties en betere voorbereiding op het vervolgonderwijs. Onderbouwing hoofddoel/ subdoelen: Betere aansluiting VO – HBO/ Universiteit bewustwording van ontwikkelingsfase kennismaken met HBO-onderwijs 2. Betere leerhouding en leerprestaties van de leerling door: uitdagen tot presteren op zijn niveau ondernemendheid bevorderen 3. Uitdagender werkklimaat voor docent: uitdagen tot ontwikkelen van zijn creativiteit op DROP-gebied bewust te maken van het gevaar van automatisme bevorderen van ondernemendheid bevorderen van opbrengstgericht werken uitdragen van professionaliteit naar leerlingen en ouders Versterken van de moderne vreemde talen

6 Unieke Concept International Business College
Opzet IBC: toepassingsgerichtheid in leerproces antwoord op grenzeloze generatie rekening houdend met ontwikkelingsfase: bewustwording van ontwikkeling metacognitie International Business College

7 IBC- modules Module 1: Kennismaken met ondernemerschap
Module 2: Persoonlijk Plan en Marketingplan Module 3: Opstarten Junior Compagnie Module 4: Verkoop Module 5: Profielwerkstuk en Loopbaan Oriëntatie Module 6: Avans (financieringsplan)

8 Doorlopendheid: couleur locale
Communicatie: verbale en non-verbale vaardigheden/ binnen- en buitenschools gedrag/ mailgedrag Persoonlijk ontwikkelingsplan ter ontwikkeling van basiscompetenties ondernemerschap Presenteren: etiquette, kleding, psychologie;uitstraling pand PR: gesprekken met journalisten, vertegenwoordiging IBC Nederlandse taal, Engels en Duits Chinakunde/ Chinees of Spaans Ontvangsten bedrijven: vergaderen, werklunches; bedrijfsbezoeken Buitenschools leren in binnen- en buitenland MVO: ethiek/identiteit Diploma elementair boekhouden Certificaat Business School (VECON) Certificaat IBC erkend door Ministeries van OCW en ELI IBC-diploma erkend door Ministeries van OCW en ELI

9 Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Wie vandaag ondernemen zegt, zegt maatschappelijk ondernemen. Daarmee wordt bedoeld dat de onderneming rekening houdt met wat er in de maatschappij leeft. De onderneming beseft dat ze niet op zichzelf staat. Het gaat niet louter om winst en om groei. Er is ook andere belangrijke zaken, dat meetelt in de bedrijfsvoering. Te denken valt dan aan duurzaamheid van de productie en het product, aan het scheppen van kansen en werkgelegenheid voor alle mensen in de samenleving, aan het steunen van goede doelen etc. Het IBC maakt leerlingen bewust van deze aspecten van ondernemen.

10 Monitoring Innovatieve ontwikkelingen
Verschil slagingspercentages meting 2010: E&M 83%; IBC 92,7%; meting 2011: E&M: 80%; IBC: 100% meting 2012: E&M:63%; IBC: 75% 1ste onderzoek: op Avans Hogeschool hebben de ex-IBC-leerlingen de afgelopen drie jaar 0 % uitstroom IBC uitrol over Nederland: momenteel 11 scholen Vanaf 2013 voor VWO: Development & Research Vanaf 2013 voor VMBO: Business T In ontwikkeling voor Havo: Health & Technik en Art & Design Radioverslag IBC:

11 Voordelen voor organisatie
Profilering in regio Erkenning Ministeries OCW en ELI Hogere motivatie bij leerlingen en docenten Betere examenresultaten Betere aansluiting HBO Budgettair neutraal GO IBC – VO Nederland maakt vuist

12 www.20-80learning.nl Affiniteit met Onderwijs Ondernemen
Een eigen erkend IBC starten? Dat kan! Neem contact op met drs. H.M. van der Ham – van Dijk T M M car Affiniteit met Onderwijs Ondernemen Voor mij telt dat een dag zo belangrijk is dat saaiheid niet mag. Een ondernemer moet alert zijn op gebied van marktwerking: een docent is een ondernemer en dient zicht dagelijks bewust te zijn van zijn klant en zijn product: onderwijs = ondernemen! Onderwijs moet niet dichtgetimmerd zijn, dat leidt tot innerlijk faillissement met alle nadelige gevolgen van dien. (Van der Ham- van Dijk)


Download ppt "IBC is onderdeel van 20-80learning®"

Verwante presentaties


Ads door Google