De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Gemeente van kringen Welkom!Gemeenteavond 26 november 2008 Maakt u de kring groter…? Kringen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Gemeente van kringen Welkom!Gemeenteavond 26 november 2008 Maakt u de kring groter…? Kringen."— Transcript van de presentatie:

1 Gemeente van kringen Welkom!Gemeenteavond 26 november 2008 Maakt u de kring groter…? Kringen

2 Lied: GK 119: 1, 2, 5 De kerk van alle tijden kent slechts een vaste grond: 't is Christus, die door lijden zijn volk aan zich verbond om haar als bruid te werven, kwam hij ten hemel af 't was hij die door zijn sterven aan haar het leven gaf.

3 Kringen Lied: GK 119: 1, 2, 5 Uit ieder volk verkoren, toch in haar Heiland één, is zij door Hem herboren, Blijft dit haar kracht alleen: één Geest, één vast vertrouwen, één doop, één heilge dis, één Heer op wie te bouwen, haar troost en rijkdom is.

4 Kringen Lied: GK 119: 1, 2, 5 Nog weet zij zich verbonden In haar drieëenge heer Met wie zijn trouw bevonden, De strijders van weleer. Een wolk van Godsgetuigen Omringt ons in de strijd, Tot wij met hen ons buigen, Gekroond met heerlijkheid.

5 Kringen Doel van deze avond Gemeente van kringen. KR-besluit en een plan op hoofdlijnen Aandacht voor waarom en wat. Nog niet Hoe.  Informeren: wat en waarom  Bespreken waarom

6 Kringen Agenda  20.00Opening  20.15Introductie: waarom een verandering?  20.30Bespreking in groepen  21.15Toelichting op het plan  21.40Korte reacties en afronding  22.00Sluiting

7 Kringen Agenda  20.00Opening  20.15Introductie: waarom een verandering?  20.30Bespreking in groepen  21.15Toelichting op het plan  21.40Korte reacties en afronding  22.00Sluiting

8 Kringen Basis  Gemeentevisie Samenleven  Van elkaar houden en voor elkaar zorgen  Geen eenzaamheid; geen nood  Kleinere verbanden: kringen!  Streven: iedereen opgenomen in een kring

9 Kringen Agenda  20.00Opening  20.15Introductie: waarom een verandering?  20.30Bespreking in groepen. Aansluitend pauze  21.15Toelichting op het plan  21.40Korte reacties en afronding  22.00Sluiting

10 Kringen Lied: GK 165 Machtig God, sterke Rots, U alleen bent waardig. Aard' en hemel prijzen U, glorie voor Uw naam. Lam van God, hoogste Heer, heilig en rechtvaardig, stralend licht, morgenster, niemand is als U. Prijst de Vader, prijst de Zoon, prijst de Geest die in ons woont, prijst de Koning der heerlijkheid, prijst Hem tot in eeuwigheid.

11 Kringen Agenda  20.00Opening  20.15Introductie: waarom een verandering?  20.30Bespreking in groepen  21.15Toelichting op het plan  21.40Korte reacties en afronding  22.00Sluiting

12 Kringen Huidige situatie  Wijk is de basisstructuur  Stimuleren van deelname aan kringen  35% gemeente is lid van een kring

13 Kringen Doel  Onderlinge betrokkenheid  Onderlinge geloofsopbouw  Niemand buiten beeld; geen eenzaamheid  Kring is basisstructuur: ieder deelgenoot  Van 35% naar 70% of meer?

14 Kringen Kring vs wijk Visie en doel is hetzelfde Duidelijk verschil in:  Grootte  Overzicht  Betrokkenheid  Diepgang  Frequentie

15 Kringen De kring  10 tot 15 volwassenen + kinderen  Omzien naar elkaar; elkaar opbouwen in geloof  1x in de 2 weken bijeenkomst  Eigen invulling van vorm  Ook voor mensen buiten de gemeente  Deelname bijeenkomst niet verplicht; je wordt uitgenodigd

16 Kringen De kringleider  Coördinerend  Stimulerend  Diepgang  Komt iedereen tot zijn/haar recht  Betrekt leden die niet komen  Pastorale / diaconale zorg vanuit de kring  Afstemming met ouderling en diaken  Krijgt toerusting

17 Kringen Waarom dit middel?  Bewezen concept hier en elders  Geloofsopbouw vereist kleine groep en elkaar regelmatig ontmoeten  Focus gemeentelid  1 e lijns zorg in de gemeente; 2 e lijns bij ambt  Enquête: positieve houding; nog drempels Niet de oplossing voor alle problemen, wel de overtuiging dat het bijdraagt

18 Kringen Het projectteam  Arno Pilon - projectleider  Hester Beukers  Pieta van Houdt  Nelia Kaptein  Fred van Gelder

19 Kringen De route 5.Contouren schetsenmrt-aug 08 4.Vertellen en luisteren okt-dec 08 3. Antwoorden zoeken en vindenjan-apr 09 2. Kringleiders vinden en trainenjan-mei 09 1. Ieder in positieapr-jun 09 START! Gemeente van kringensep 09

20 Kringen Hoe ziet het er straks uit…

21 Kringen Niet alles ligt vast…  Wat gebeurt er met bestaande kringen?  Hoe komt de indeling tot stand?  Hoe voorkomen we kringen die niet levensvatbaar blijken?  Wat wordt de precieze relatie tussen kring(leider) en ambtsdragers?  Hoe worden de kinderen betrokken?  Hoe worden nieuwe gemeenteleden aan een kring toegevoegd? Met elkaar antwoorden vinden

22 Kringen Hoe verder  Reacties? Graag! Reactiekaarten Reactiekaarten Gesprek Gesprek Email: gemeentevankringen@live.nl Email: gemeentevankringen@live.nlgemeentevankringen@live.nl  10 dec: gesprek met wijkraden, kringleiders, diakenen  Daarna inzoomen op situatie per wijk, kring

23 Kringen Het logo Kringen

24 Agenda  20.00Opening  20.15Introductie: waarom een verandering?  20.30Bespreking in groepen  21.15Toelichting op het plan  21.40Korte reacties en afronding  22.00Sluiting

25 Kringen Reacties  Zijn er onduidelijkheden in het plan?

26 Kringen Lied GK 161 1/4 Heer, U bent mijn leven, de grond waarop ik sta. Heer, U bent mijn weg, de waarheid die mij leidt. Uw woord is het pad, de weg waarop ik ga, zolang U mij adem geeft, zolang als ik besta. Ik zal niet meer vrezen, want U bent bij mij. Heer, ik bid U, blijf mij nabij.

27 Kringen Lied GK 161 2/4 'k Geloof in U, Heer Jezus, geboren uit de maagd, eeuw'ge Zoon van God, die mens werd zoals wij. U die stierf uit liefde, leeft nu onder ons: één met God de Vader en verenigd met uw volk; tot de dag gekomen is van uw wederkomst, dan brengt U ons thuis in Gods rijk.

28 Kringen Lied GK 161 3/4 Heer, U bent mijn kracht, de Rots waarop ik bouw. Heer, U bent mijn waarheid, de vrede van mijn hart. En niets in dit leven zal ons scheiden, Heer; zo weet ik mij veilig, want uw hand laat mij nooit los. Van wat ik misdaan heb, heeft U mij bevrijd en in uw vergeving leef ik nu.

29 Kringen Lied GK 161 4/4 Vader van het leven, ik geloof in U. Jezus, de Verlosser, wij hopen steeds op U. Kom hier in ons midden, Geest van liefd' en kracht, U die via duizend wegen ons hier samen bracht; en op duizend wegen zendt U ons weer uit, om het zaad te zijn van Gods rijk.


Download ppt "Gemeente van kringen Welkom!Gemeenteavond 26 november 2008 Maakt u de kring groter…? Kringen."

Verwante presentaties


Ads door Google