De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 Aanwezigheden  Ledenbeweging  Verslag 2012  Begroting 2013  Kwijting penningmeester  Concertagenda  Mandaten RvB  Vacatures  Rik en Koen  Varia.

Verwante presentaties


Presentatie over: " Aanwezigheden  Ledenbeweging  Verslag 2012  Begroting 2013  Kwijting penningmeester  Concertagenda  Mandaten RvB  Vacatures  Rik en Koen  Varia."— Transcript van de presentatie:

1

2  Aanwezigheden  Ledenbeweging  Verslag 2012  Begroting 2013  Kwijting penningmeester  Concertagenda  Mandaten RvB  Vacatures  Rik en Koen  Varia

3 TITEL II. – Leden Art. 5. Het aantal leden is onbeperkt, maar moet minstens drie bedragen. De vereniging telt werkende leden en ereleden. De werkende leden bestaan uit stemgerechtigde werkende leden en niet-stemgerechtigde werkende leden. De volheid van het lidmaatschap, met inbegrip van het stemrecht op de algemene vergadering, komt uitsluitend toe aan de stemgerechtigde werkende leden. Art. 18. De algemene vergadering is uitsluitend bevoegd voor het wijzigen van de statuten, het benoemen en ontslaan van de bestuurders, het toekennen van het stemrecht aan een werkend lid, het behandelen en in voorkomend geval aanvaarden van een kandidaat werkend lid waarover de Raad van Bestuur geen unanimiteit heeft bereikt, het goedkeuren van de rekeningen en van de begroting, het ontbinden van de vereniging en het uitsluiten van een stemgerechtigd werkend lid. Art.20. §1. In de gewone gevallen beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen. §2. Tot wijziging van de statuten kan slechts worden beslist indien twee derde van de stemgerechtigde leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn; bovendien is voor elke statutenwijziging een meerderheid van twee derde van de aanwezige en vertegenwoordigde stemmen vereist. Vandaag kent onze vereniging enkele stemgerechtigde “werkende leden” die zich A) ofwel al jaren niet hebben laten zien (“slapen”) en dus geen besef hebben wat er thans in onze vereniging leeft of beweegt. B) ofwel zelf te kennen hebben gegeven er niet meer te willen bijhoren

4 1LuypaersIris 2LuypaersArmand 3BellinckxFonsy 4JillingsDouglas 5PeetersMonty 6DeruytterRik 7PeetersPeter 8EngelsAndré 9AlenMarcel 10DilsFrieda 11BlomméSeppe 12CoenenLudo 13Van EvenBen 14PeetersBert 15CuypersRonald 16FoetsGary 17EngelenGeert 18ClaesRenilda 19VanderwerfAggie 20LenaertsMartin 21VannutenEugeen 22NuytsClaude 23TobbackKoen 24VannutenHendrik 25LuypaersWerner 26CortenLuc 27DamsMartine 28VerheydenJef Stemgerechtigd Quota 2/3 = 18 !

5  Begin 2012 › vzw BB-leden (ref.Vlamo) : 31 › stemgerechtigd : 28  Uit (1) : › Bert Peeters  In (3) : › Koen Minnaert -> stemgerechtigd › Marc Maes -> stemgerechtigd › Nico Stynen -> stemgerechtigd  Begin 2013 : › BB-leden (Vlamo) : 31 -1 +3 = 33 -- Stemgerechtigd (30)  Voorstel herschikking › Motto : “ een vereniging wordt gemaakt/beleefd/gevoeld op de activiteiten (repetities, concerten, social events) gedurende het jaar.” › Stemgerechtigd : Voorbije jaar effectief meegewerkt aan doelstellingen vzw › Oud-leden : ->erelid als vorm van blijvende erkenning

6 Werkende leden ereleden stemgerechtigd Niet stemgerechtigd 1De RuytterRik 1Van GorpDirk1LuypaersPeter 2CoenenLudo 2LenaertsMartin2LuypaersArmand 3VannutenEugeen 33LuypaersIris 4NuytsClaude 44VanderwerfAggie 5DilsFrieda 5PeetersBert 6MinnaertKoen 6Jillings Doug 7LuypaersWerner 7TobbackKoen 8CortenLuc 8AlenMarcel 9MaesMarc 9ZdorowDaga 10EngelenGeert 10VosVic 11FoetsGary 12CuypersRoland 13Van EvenBen 14VannutenHendrik 15BellinckxFonsy 16VerheydenJef 17PeetersPeter 18DamsMartine 19EngelsAndré 20StynenNico 21PeetersMonty 22Claes Renilde 23BlomméSeppe Quota 2/3 = 15 Vlamo ? 23 + 5 ? Stemgerechtigd : 31-8 =23

7  Activiteiten 2012 › AV 15/1/12 › Repetities :  8/1/12 tot 30/12/12 : 39/41 of 95% !, (2 afgelast) › RVB’s : 7/3/12 - 30/5/12 – 19/9/12 - 16/12/12 › 3 Concerten  SSS18, CC De Werft : 24/3 (met Carlo Nardozza)  Meifeesten (St.-Amands) : 5/5 (barslecht weer)  Prov.Concours: 7 /11 (75% Uitmuntendheid ) › Bbq Ganzerik : 1/7 › Dagelijks werk/administratie secretariaat/penningmeester/website  Op zoek naar dirigent  Op zoek naar drummer, pianist, trompettist, trombonist  Voorbereiding concours – deelnemende bezetting  In memoriam : Jean ‘s Jegers - Muun Ghijs

8  1/1/12 : › zichtrek : 871,76 € SP : 12400 € cash : - 5,52 € › tot : 13266,24 €  31/12/12 : › zichtrek : 950,08 € SP: 14950 € › 170,06€ cash › tot: 16070,14  Saldo : 2803,9 € !  Details

9 datumverrichting 2012 1/1/2012 13266,24 saldo muziek+copies-9 -800 (1)secretariaat-105,44 -150 subsidies1240,14 1000 (2)SSS515,09 1000 e-support-52,27 -250 bank90,33 80 (3)logistiek 2420 -400 (4)socio-133,9 -725 semu+vlamo-305,75 -300 (5)rep-1512,3 -400 (6)concerten157 1000 PR500 -100 31/12/20122803,9-45 16070,14 (1): postzegels/telefoons/verplaatsingen,cartridge (2) : vergoedingen invallers en gast, terugval publiek (3) : verkoop mengpaneel en micro’s (+1300€) (4) : traktaties en geboorte (5) : verplaatsingsonkosten dirigent + inlegtekorten + traktaties (6) : 600 – vergoedingen muzikanten 5/5 en 7/11

10 2013 muziek+copies-100 secretariaat-150 subsidies1000 SSS300 e-support-60 bank100 logistiek-250 socio-800 semu+vlamo-310 rep-2500 concerten1200 PR300 overdracht 20121270 0

11 Kwijting …… begin URbegin EStoteind UReind EStotsaldo 2013 2012871,761240013271,76 950,08 14950 16070,14 2803,9 20111529,971130012829,97871,761240013271,76441,79 2010552,5475008052,541529,971130012829,974777,43 200961,5675007561,56552,5475008052,54490,98 2008576,798522,619099,461,5675007561,56-1537,84 20072087,1410866,2412953,38576,798522,619099,4-3853,98 20064608,894256,98865,792087,1410866,2412953,384087,59 2005402,824690,345093,164608,894256,98865,793772,63 2004 402,824690,345093,16 2003

12  9 maart, CC. De Werft : SSS19 (nummer Doug)  Zondag 30 juni : bbq  8 sep Yellow time -> reps in aug starten  (2)Dec : Houtem Street  7 Dec : Brecht ? (huwelijksfeest) 2014  22 maart 2014 : CC De Werft met AA?  Mei 2014 : meifeesten  Juni 2014 : BB and film (Studio) 2015….

13  Aanwezigheden  Ledenbeweging  Verslag 2012  Begroting 2013  Kwijting penningmeester  Concertagenda  Mandaten RvB  Ben  Logistieke medewerker(s)  Vacatures  Piano, sax tenor 1, trompet, trombone  Rik en Koen  Varia

14  Dank u voor uw › Aanwezigheid › Aandacht  Aansluitend nieuwjaarsreceptie…en de quiz !  Een gezond en muzikaal jaar gewenst !


Download ppt " Aanwezigheden  Ledenbeweging  Verslag 2012  Begroting 2013  Kwijting penningmeester  Concertagenda  Mandaten RvB  Vacatures  Rik en Koen  Varia."

Verwante presentaties


Ads door Google