De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Stand van zaken beleidsplan

Verwante presentaties


Presentatie over: "Stand van zaken beleidsplan"— Transcript van de presentatie:

1 Stand van zaken beleidsplan 2010-2015

2 De kern van het beleidsplan
AMHC kan groeien tot 1800 leden Samen beoefenen hockeysport en daarvoor samen de verantwoordelijkheid dragen Breedte en top naast elkaar: ‘Top en tof’ naast ‘Tof en top’ Onbalans jeugd-senioren: Capaciteit op zondag Beschikbaarheid trainers/coaches jeugd onder druk Overgang jeugd-senioren Professionalisering (technisch)kader Goede accommodatie: velden en nieuw clubhuis AMHC als brede sportvereniging Structureel gezonde financiële positie Top Breedte

3 Actie- en aandachtspunten Hockey
Mogelijke aanstelling technisch coördinator jeugdhockey Vastleggen verantwoordelijkheden, bevoegdheden, procedures lijnhoofden, managers, coaches, trainers Actualiseren jeugdhockeyplan Heractiveren Keepersclub Oprichten Scheidsrechtersclub Opzetten bedrijfshockey Structurele uitbreiding trimhockey Bijeenkomst ouders van nieuwe jeugdleden Voorbereiden overgang junioren naar senioren Opzetten jeugdbestuur Kinderopvang op zondag Ledenwerving senioren +/- + -

4 Actie- en aandachtspunten Organisatie
Vertegenwoordiging hockey in DB Versterken professionele organisatie door aanstelling verenigingsmanager Realiseren infrastructuur brede sportvereniging (clubhuis, beach sport, jeu de boules, arena, veldverlichting) Realiseren organisatie brede sportvereniging (bso, huiswerkbegeleiding, leerbedrijf, sport bso, senioren sport) Onderzoek nut en noodzaak aparte stichting tophockey Professionalisering horeca (full service concept bar?, electronisch betaal systeem?) Vastleggen verantwoordelijkheden, bevoegdheden, procedures, pva bij hockey, beheer, financiën, evenementen, overige processen Verbeteren ledenbeheer (digitale aanmelding, database oud-leden) + +/- -

5 Actie- en aandachtspunten Communicatie, financiën, lustrum
Optimaliseren site, proactieve nieuwsgaring Introductie narrow casting Facebook AMHC Verbeteren budgettering, bewaking en realisatie Verbeteren transparantie begroting en resultatenrekening Voorzitter lustrumcommissie Formeren lustrumcommissie PvA lustrumactiviteiten +

6 Huidige situatie Alle zeilen bijzetten om dit seizoen zonder verlies af te sluiten: Overschrijding trainerskosten (BTW, sociale lasten, afspraken uit het verleden, betalingen conform regelgeving) Combinatiefunctionaris niet begroot Tegenvallende sponsorinkomsten (markt, BTW, dubbeltellingen) Een aantal bezuinigingsmaatregelen genomen: Onderhoudskosten: uitstel vervanging doelen en hekwerk Minder schoonmaak uitbesteden, meer zelf doen Leaseauto’s via AMHC ipv SHA Boekhouding niet meer door accountant maar door AMHC en SHA

7 Huidige situatie Ook enkele meevallers:
Meer contributie inkomsten (betere administratie, meer jeugdleden) Meer verhuur accommodatie Beter inzicht hoe we er voor staan door: Invoering AllUnited Barautomatisering Beter contractenregister Afstemming met SHA Minder afhankelijk van externe accountant voor informatievoorziening

8 Samenvattend Afgelopen twee jaar veel aandacht geweest voor verbeteren organisatie, communicatie, financiën => meerderheid doelstellingen gerealiseerd Aandacht voor verdere verbetering hockeybeleid was beperkt Onbedoelde consequentie => meeste hockeydoelstellingen nog niet gerealiseerd Conclusie: komende jaren meer prioriteit bij hockey

9 Maar …… Structureel tekort

10 Doelstellingen financieel beleid
Contributieverhoging behalve prijscompensatie niet wenselijk. Ouders en leden intensiever betrekken bij de vereniging en deelgenoot maken van het probleem en de oplossing. Geen nieuwe langlopende verplichtingen met trainers/staf. Toewerken naar structureel begrotingsoverschot van € : Opbouw buffer voor tegenvallers Opvangen terugtrekkende overheid Ruimte voor noodzakelijke investeringen in accommodatie Doel: eigen vermogen = 1 jaar sponsorinkomsten en helft barinkomsten

11 Hockeytechnisch beleid en –organisatie Opnieuw vastleggen doelstellingen, uitgangspunten, randvoorwaarden en toetsingscriteria

12 Doelstellingen AMHC is toonaangevend in de regio op het gebied van:
Spelplezier: uitkijken naar volgende wedstrijd/training. Spelniveau: passend en met voldoende uitdaging. Talentontwikkeling: zowel individu als team. Gezelligheid: familievereniging waar ieder zich thuisvoelt.

13 Uitgangspunten Breedtehockey is kloppend hart van de vereniging.
Tophockey essentieel voor uitstraling binnen AMHC en van AMHC in de regio. Breedte en top gaan samen. Deskundige organisatie op hockeygebied. Meetbare en realistische criteria.

14 Sportieve ambities AMHC hoort als club in de top 6 van het district Midden Nederland Voor jeugdspelers is er geen reden om voor hun persoonlijke ontwikkeling naar een andere vereniging uit te wijken (exceptionele gevallen uitgezonderd) JJ (M/JE8, M/JE6, M/JF) 1e teams in poule A van de JJ bondscompetitie JD1/MD1 Topklasse JC1/MC1 IDC (1 of 2) MA1/B1/ JA1/B1 IDC/Landelijke competitie G-hockey vaste waarde in top Midden Nederland D2 en H2 aansluiting bij eerste teams, minimaal reserve 1e klasse D1 en H1 spelen structureel in de OVK

15 Randvoorwaarden Strakke budgetdiscipline
Duidelijke scheiding tussen hockeytechnische zaken en hockeyorganisatorische zaken: Pieter Bos en Hien Thé hebben op verzoek bestuur aanzet gegeven Komende tijd nader uit te werken Technisch plan : Invulling rol en functie technisch coördinator Bevorderen deskundigheid ‘eigen’ trainers/coaches/managers/lijnhoofden Gestructureerde training en trainingsopbouw gedurende het seizoen: Checklist technische en tactische vaardigheden Checklist beoordeling spelers/trainers/coaches


Download ppt "Stand van zaken beleidsplan"

Verwante presentaties


Ads door Google