De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verloskundige Studies

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verloskundige Studies"— Transcript van de presentatie:

1 Verloskundige Studies

2 Aanleiding (1) Alhoewel veel behandelingen in de geneeskunde dagelijks worden toegepast, is er vaak geen duidelijk bewijs dat zo'n behandeling ook de beste is.

3 Aanleiding (2) Vaak is er, ook binnen Nederland, sprake van aanzienlijke praktijkvariatie. De enige manier om werkelijk te weten wat de beste behandeling is, en dus de enige manier in de toekomst de kwaliteit van zorg te verbeteren, is gezamenlijk onderzoek.

4 Verloskundig Consortium (VC)
Een samenwerkingsverband van de Perinatologische Centra in Nederland, ten behoeve van multicentrisch klinisch evaluatie onderzoek op het gebied van de Verloskunde. Het VC is opgericht in de zomer van 2003.

5 5 studies

6 Patiënten tussen 36-41 wk AD met een groeiachterstand (echo)
Disproportionate intrauterine growth intervention trial at term Patiënten tussen wk AD met een groeiachterstand (echo) Inleiden of afwachten

7 uitkomstmaten (wat wil je onderzoeken?)
Kunstverlossingen Neonataal Navelstreng pH< 7.10 Apgar 5 min. < 7 Verwijzing NICU Neonatale morbiditeit Maten: gewicht, lengte, hoofdomtrek, ponderal index Neurologische ontwikkeling en gedrag op 2 jarige leeftijd Vragenlijsten ( kwaliteit van leven, wat vindt de patiënte ervan?) Kosten

8 Inleiden of afwachten? Doelstelling
Hypertension and Pre-eclampsia Intervention Trial At Term Wat is beter bij PIH en milde PE à terme: Inleiden of afwachten?

9 Procedure Informatie aan de patiënte Toestemming van de patiënte
Via de website randomiseren Handelen naar uitkomst Gegevens invoeren Gegevens analyseren

10 Uitkomstmaten Aantal kunstverlossingen Moederlijke complicaties
HELLP-syndroom, eclampsie, stollingsstoornissen, nierfalen, aantal opname dagen. Neonatale complicaties IUVD, foetale nood met slechte start (AS < 7), lage arteriële Ph (<7,05), intracraniale bloedingen, IUGR, aantal opname dagen, later ontwikkelingsachterstand. Kostenanalyse

11 STanalyse versus MBO

12 Het ECG-complex

13 Ontwikkeling nieuwe techniek Alternatief voor MBO
Foetaal ECG (STAN®- monitor) Continu signaal via schedelelectrode Gebaseerd op veranderingen in het ST-segment, die geassocieerd zijn met hypoxie Automatische beoordeling van het ST-segment Klinische richtlijnen wanneer te interveniëren

14 Uitkomstmaten Primair
-metabole acidose (pH < 7.05 en BD > 12 mmol/l) Secundair -kunstverlossingen -kosteneffectiviteit -Apgarscore (< 4 na 1min en < 7 na 5 min) -opname MC – NICU + 6-mnd follow-up bij asphyxie

15 Achtergrond Vroeggeboorte bij meerlingen
1 op 60 zwangerschappen is meerling 15% vrouwen met meerlingzwangerschap bevalt vóór 34 weken 30% van de prematuren op de NICU komen van meerlingzwangerschap

16 Achtergrond Mortaliteit en morbiditeit
8% meerlingzwangerschappen resulteert in overlijden van minstens 1 kind 7% meerlingzwangerschappen resulteert in ernstige handicap van minstens 1 kind 20% meerlingzwangerschappen resulteert in matige handicap van minstens 1 kind

17 Hoe kunnen we een vroeggeboorte voorkómen?
Toedienen van progesteron?

18 Uitvoering Behandeling
Start bij weken Wekelijks intramusculaire injectie 250 mg Proluton of placebo Doorgaan tot 36 weken of tot aan bevalling

19 Procedure Patiënte bij eerste polibezoek op de hoogte brengen van bestaan van studie Afspraak laten maken bij voorkeur vóór 16 weken voor counseling Geldt ook voor patiënten op poli fertiliteit!

20 Eerste injectie Eerste injectie vindt plaats minimaal 1 week na randomisatie en altijd tussen 16 en 20 weken Instructies geven mbt vervolginjecties

21 Vervolginjecties Elke 7 dagen tot 36 weken of bevalling
Niet meer dan 10 dagen tussen 2 injecties Injecties op poli, bij huisarts of eventueel zelf Patiënte bewaart zelf medicatie Bij ieder polikliniekbezoek data van vorige injecties noteren Verdere zwangerschapscontroles volgens protocol

22 PPROMEXIL Inleiden of afwachten bij prematuur gebroken vliezen tussen 34 – 37 wk.

23 Achtergrond PPROM 34 – 37 weken
Incidentie 1.5% 3.000 gevallen per jaar in NL 25% van de patienten bevalt < 24 uur Wat te doen bij de overige 75%?

24 Achtergrond Mortaliteit en morbiditeit
Incidentie RDS neemt af van 15% bij 34 weken tot < 1% bij 37weken Kans op sepsis bij geboorte na PPROM is 2.5%, maar loopt op tot 7.5% bij afwachtend beleid

25 Uitvoering In- en exclusiecriteria
Inclusie: PPROM AD weken Exclusie: Ernstige congenitale afwijking van (1 van) de foetussen Sectio in de anamnese Meconium In partu zijn

26 Eindpunten Neontale sepsis RDS Mortaliteit Chorioamnionitis Kosten
Kwaliteit van leven

27 12 16 20 26 32 34 36 40 41 42 De Consortium Zwangerschapskaart
AMC LUMC Leiden Máxima MC Groningen UMC Utrecht Meerling? mono- of dichoreaal geen actieve TTS geen eerdere vroeggeboorte Wat doet u? counseling voor 20 weken vanaf tot 36 weken proluton of placebo eindpunt: neonatale morbiditeit 6 weken IUGR weken 3 vormen van foetale bewaking verwijs naar TRUFFLE centrum TRUFFLE PPROMEXIL # Vliezen ? hoofd-/stuitligging of dichor. meerling niet in partu geen sectio in anamnese geen meconium goede foetale conditie Wat doet u? bel researchmobiel streven naar bevalling/ afwachten eindpunt: neonatale sepsis A terme IUGR/ PE? AD 36+0 – 41+0 FAC <P10 of afbuigende groeicurve en/of milde PIH/PE (RRdia ≥95 en <110 en prot <5g) geen sectio in anamnese Wat doet u? verwijs naar research nurse spreekuur inleiden/ afwachten onder bewaking eindpunt: neonatale morbiditeit/ QoL In partu? AD 36+0 – 41+0 eenling, hoofdligging indicatie CTG bewaking Wat doet u? randomiseer via CTG+STAN vs CTG+MBO eindpunt: neonatale asfyxie Hypoglycemie studie AD > 70 en <P10 of >P90 AD en < 2000 g glucose tussen 2.0 en 2.5 mmol/L

28 Boodschap Achtergrond informatie
Arts / verloskundige herinneren aan studies

29 Slot Dank !


Download ppt "Verloskundige Studies"

Verwante presentaties


Ads door Google