De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Verloskundige Studies. Aanleiding (1) Alhoewel veel behandelingen in de geneeskunde dagelijks worden toegepast, is er vaak geen duidelijk bewijs dat zo'n.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Verloskundige Studies. Aanleiding (1) Alhoewel veel behandelingen in de geneeskunde dagelijks worden toegepast, is er vaak geen duidelijk bewijs dat zo'n."— Transcript van de presentatie:

1 Verloskundige Studies

2 Aanleiding (1) Alhoewel veel behandelingen in de geneeskunde dagelijks worden toegepast, is er vaak geen duidelijk bewijs dat zo'n behandeling ook de beste is.

3 Aanleiding (2) Vaak is er, ook binnen Nederland, sprake van aanzienlijke praktijkvariatie. De enige manier om werkelijk te weten wat de beste behandeling is, en dus de enige manier in de toekomst de kwaliteit van zorg te verbeteren, is gezamenlijk onderzoek.

4 Verloskundig Consortium (VC) Een samenwerkingsverband van de Perinatologische Centra in Nederland, ten behoeve van multicentrisch klinisch evaluatie onderzoek op het gebied van de Verloskunde. Het VC is opgericht in de zomer van 2003.

5 5 studies

6 Patiënten tussen 36-41 wk AD met een groeiachterstand (echo) Inleiden of afwachten Disproportionate intrauterine growth intervention trial at term

7 uitkomstmaten (wat wil je onderzoeken?) Kunstverlossingen Neonataal – Navelstreng pH< 7.10 – Apgar 5 min. < 7 – Verwijzing NICU – Neonatale morbiditeit – Maten: gewicht, lengte, hoofdomtrek, ponderal index Neurologische ontwikkeling en gedrag op 2 jarige leeftijd Vragenlijsten ( kwaliteit van leven, wat vindt de patiënte ervan?) Kosten

8 Doelstelling Wat is beter bij PIH en milde PE à terme : Inleiden of afwachten? Hypertension and Pre-eclampsia Intervention Trial At Term

9 Procedure Informatie aan de patiënte Toestemming van de patiënte Via de website randomiseren – www.studies-obsgyn.nl Handelen naar uitkomst Gegevens invoeren Gegevens analyseren

10 Uitkomstmaten Aantal kunstverlossingen Moederlijke complicaties – HELLP-syndroom, eclampsie, stollingsstoornissen, nierfalen, aantal opname dagen. Neonatale complicaties – IUVD, foetale nood met slechte start (AS < 7), lage arteriële Ph (<7,05), intracraniale bloedingen, IUGR, aantal opname dagen, later ontwikkelingsachterstand. Kostenanalyse

11 STanalyse versus MBO

12 Het ECG-complex

13 Ontwikkeling nieuwe techniek Alternatief voor MBO Foetaal ECG (STAN ® - monitor) – Continu signaal via schedelelectrode – Gebaseerd op veranderingen in het ST-segment, die geassocieerd zijn met hypoxie – Automatische beoordeling van het ST-segment – Klinische richtlijnen wanneer te interveniëren

14 Uitkomstmaten Primair -metabole acidose (pH 12 mmol/l) Secundair -kunstverlossingen -kosteneffectiviteit -Apgarscore (< 4 na 1min en < 7 na 5 min) -opname MC – NICU + 6-mnd follow-up bij asphyxie

15 Achtergrond Vroeggeboorte bij meerlingen 1 op 60 zwangerschappen is meerling 15% vrouwen met meerlingzwangerschap bevalt vóór 34 weken 30% van de prematuren op de NICU komen van meerlingzwangerschap

16 Achtergrond Mortaliteit en morbiditeit 8 % meerlingzwangerschappen resulteert in overlijden van minstens 1 kind 7% meerlingzwangerschappen resulteert in ernstige handicap van minstens 1 kind 20% meerlingzwangerschappen resulteert in matige handicap van minstens 1 kind

17 Hoe kunnen we een vroeggeboorte voorkómen? Toedienen van progesteron?

18 Uitvoering Behandeling Start bij 16-20 weken Wekelijks intramusculaire injectie 250 mg Proluton of placebo Doorgaan tot 36 weken of tot aan bevalling

19 Procedure Patiënte bij eerste polibezoek op de hoogte brengen van bestaan van studie Afspraak laten maken bij voorkeur vóór 16 weken voor counseling Geldt ook voor patiënten op poli fertiliteit!

20 Eerste injectie Eerste injectie vindt plaats minimaal 1 week na randomisatie en altijd tussen 16 en 20 weken Instructies geven mbt vervolginjecties

21 Vervolginjecties Elke 7 dagen tot 36 weken of bevalling Niet meer dan 10 dagen tussen 2 injecties Injecties op poli, bij huisarts of eventueel zelf Patiënte bewaart zelf medicatie Bij ieder polikliniekbezoek data van vorige injecties noteren Verdere zwangerschapscontroles volgens protocol

22 PPROMEXIL Inleiden of afwachten bij prematuur gebroken vliezen tussen 34 – 37 wk.

23 Achtergrond PPROM 34 – 37 weken Incidentie 1.5% 3.000 gevallen per jaar in NL 25% van de patienten bevalt < 24 uur Wat te doen bij de overige 75%?

24 Achtergrond Mortaliteit en morbiditeit Incidentie RDS neemt af van 15% bij 34 weken tot < 1% bij 37weken Kans op sepsis bij geboorte na PPROM is 2.5%, maar loopt op tot 7.5% bij afwachtend beleid

25 Uitvoering In- en exclusiecriteria Inclusie: – PPROM – AD 34 - 37 weken Exclusie: – Ernstige congenitale afwijking van (1 van) de foetussen – Sectio in de anamnese – Meconium – In partu zijn

26 Eindpunten Neontale sepsis RDS Mortaliteit Chorioamnionitis Kosten Kwaliteit van leven

27

28 Boodschap Achtergrond informatie – www.studies-obsgyn.nl Arts / verloskundige herinneren aan studies

29 Slot Dank !


Download ppt "Verloskundige Studies. Aanleiding (1) Alhoewel veel behandelingen in de geneeskunde dagelijks worden toegepast, is er vaak geen duidelijk bewijs dat zo'n."

Verwante presentaties


Ads door Google