De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Screeningsinstrument Behandeling

Verwante presentaties


Presentatie over: "Screeningsinstrument Behandeling"— Transcript van de presentatie:

0 Screenen op ondervoeding op de polikliniek
naam datum

1 Screeningsinstrument Behandeling
Onderwerpen Ondervoeding Wat is het? Wat zijn de gevolgen? Hoe vaak komt het voor? Screeningsinstrument Behandeling Implementatie van screening op de polikliniek en dagbehandeling Vragen

2 Ondervoeding Ondervoeding is een acute of chronische toestand waarbij een tekort of disbalans van energie, eiwit en andere voedingsstoffen leidt tot meetbare, nadelige effecten op lichaamssamenstelling, functioneren en klinische resultaten

3 Definitie ondervoeding bij ziekte
Slechte voedingstoestand: Te laag lichaamsgewicht (BMI < 18,5) of Onbedoeld gewichtsverlies >10% in de laatste 6 maanden >5% in de laatste maand

4 Gevolgen ondervoeding
Verminderde wondgenezing/ toename kans decubitus Meer kans op infecties (verminderde darmwerking en verlaagde weerstand) Afname gewicht en spiermassa Ondervoeding Langere opnameduur Hogere mortaliteit Meer kans op complicaties Afname kwaliteit van leven Hogere behandelingskosten 4

5 Prevalentie ondervoeding

6 Prevalentie ondervoeding 1e lijn
35% N = 814 N = 1878 N = 1267 12% 11% J.Schilp, Nutrition, 2012

7 Prevalentie ondervoeding polikliniek?
B – 10% C – 20% D – 25%

8 Prevalentie ondervoeding polikliniek?
B – 10% C – 20% D – 25%

9 Hoogrisico afdelingen
* * * Significant meer ondervoeding vergeleken met andere afdelingen

10 Prevalentie ondervoeding POS:
2 studies in VUmc 7% 8%

11 Screenen ondervoeding op de polikliniek!
Prevalentie hoog Eerdere herkenning kan veel opleveren Steeds meer aandacht voor ondervoeding in alle sectoren van de gezondheidszorg Prevalentie bij ziekenhuisopname daalt nauwelijks Opnameduur steeds korter (ca. 5 dagen excl. dagopnames) Transmurale voedingszorg!

12 De route van de patiënt  Voedingstoestand  Interventie Tijd 
Symptomen Diagnostiek Herstelfase Voedingstoestand  Interventie Thuis Opname Thuis Tijd  12

13 Screening op polikliniek opgenomen in richtlijnen
Pre-operatief (2007) Geriatrie (2010) Oncologie (2012)

14 Screening polikliniek onderdeel PI ondervoeding
2013: start met alleen POS 2014: uitbreiding waarschijnlijk met poli geriatrie

15

16 Erratum indicatortekst
Screening op ondervoeding op de polikliniek -     Overal waar staat “Polikliniek preoperatief anesthesiologisch onderzoek” moet staan “Polikliniek preoperatief verpleegkundig onderzoek”.

17 Stap 1 Hoe gaan we screenen?

18 Welk screeningsinstrument?
Bij voorkeur: definitie ondervoeding  Voedingstoestandmeter SNAQ + BMI MUST 18

19 Voedingstoestandmeter

20

21 Screeningsinstrument: SNAQ + BMI
≤ 65 jaar: BMI < : 3 punten BMI 18.5 – 20: 2 punten > 65 jaar: BMI < : 3 punten BMI 20 – : 2 punten

22 Screeningsinstrument: MUST

23 Screening geriatrische patiënten
Comprehensive Geriatric Assessment: De voedingstoestand als onderdeel van een uitgebreid klinisch geriatrisch onderzoek. Concept indicatortekst=> MNA(-SF) of ongewild gewichtsverlies in combinatie met BMI als gevalideerde screeningsinstrumenten

24 Mini Nutritional Assessment (MNA)

25 Multidisciplinair behandelplan polikliniek
Screening hoogrisicopatiënten Niet ondervoed Ondervoed Geen actie; eventueel brochure ≤ 1 werkdag diëtist in consult gevraagd ≤ 3 werkdagen behandelplan ingezet ≤ 5 werkdagen start behandeling

26 Aanvullende diagnostiek en behandelplan
Stap 2 Aanvullende diagnostiek en behandelplan

27 Ondervoeding = paraplu-term
cachexie wasting sarcopenie

28 ziekte (Verlies spiermassa 20-30%) (Verlies van spiermassa 70-80%)
Er zijn 3 vormen van ondervoeding te onderscheiden: Sarcopenie, gekenmerkt door een lagere spiermassa als gevolg van hormoonveranderingen in het lichaam en verminderde activiteiten op latere leeftijd Verhongering, door onvoldoende energie en eiwit, waarbij het lichaam zuiniger omspringt met de beschikbare energie en spiermassa spaart Cachexie a.g.v. een inflammatoire reactie bij ziekte Bij kanker spelen alle drie deze vormen van gewichtsverlies een rol. (Verlies van spiermassa 70-80%) bedrust: 3% ↓ in 7 dagen! 28

29 Behandelplan

30 Doelen behandelplan handhaven en zo mogelijk verbeteren van de voedingstoestand; handhaven en zo mogelijk verbeteren van functie en activiteiten; handhaven en zo mogelijk verbeteren van de kwaliteit van leven; afname van morbiditeit en mortaliteit

31 Multidisciplinair behandelplan polikliniek
Screening hoogrisicopatiënten Niet ondervoed Ondervoed Geen actie; eventueel brochure ≤ 1 werkdag diëtist in consult gevraagd ≤ 3 werkdagen behandelplan ingezet ≤ 5 werkdagen start behandeling Evaluatie inname : Acute patiënt: ≤ 5 werkdagen Chronische patiënt: ≤ 10 werkdagen Vervolg screening Bij opname Bij volgend polikliniekbezoek

32 Multidisciplinaire verantwoordelijkheid
Screenen verpleegkundige, arts, polimedewerker Diëtist op tijd in consult (≤ 1 werkdag) arts en verpleegkundige Stellen van diagnose arts en diëtist Behandelplan tijdig inzetten (≤ 3 werkdagen) diëtist en arts Start behandeling (≤ 5 werkdagen) patiënt en diëtist Goede uitvoering behandelplan patiënt, diëtist Evaluatie intake vs. behoefte (≤ 5-10 werkdagen) diëtist

33


Download ppt "Screeningsinstrument Behandeling"

Verwante presentaties


Ads door Google