De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Jullie spreken, wij luisteren! Wat verwacht je van je gemeente de komende zes jaar?

Verwante presentaties


Presentatie over: "Jullie spreken, wij luisteren! Wat verwacht je van je gemeente de komende zes jaar?"— Transcript van de presentatie:

1 Jullie spreken, wij luisteren! Wat verwacht je van je gemeente de komende zes jaar?

2 Verwelkoming & situering Borchert Beliën gemeentesecretaris

3  S ituering: beleidsnota en meerjarenplanning  Omgevingsanalyse = objectieve en subjectieve gegevens  Objectieve gegevens = beschrijving aan de hand van cijfers  Subjectieve gegevens = meningen, opmerkingen, suggesties  Vanavond = subjectieve gegevensverzameling via inwoners  Vier thematische inspraakavonden  Ideeën, knelpunten, suggesties, voorstellen en oplossingen  Jullie spreken, wij luisteren!

4 Hoe werken we deze avond? Jasmine Coen beleidscoördinator

5  toelichting thema (10 min.)  ronde 1: brainstorm aan elke tafel: (25 min.) (tafel 1)  Wat is er al goed? Groene post-it (min. 1)  Wat kan er beter? Oranje post-it  ronde 2: bepalen van vijf prioriteiten aan elke tafel (20 min.) (tafel 1)  ronde 3: creatieve oplossingen / actieplannen formuleren voor de aandachtspunten die een andere groep/tafel formuleert (40 min.) (tafel 2)  Welke oplossingen, ideeën, actieplannen ziet u voor de aandachtspunten? Roze post-it  samenvatting door de gesprekleiders (20 min.)

6 Infrastructuur, mobiliteit & veiligheid Tom Hofman Departementshoofd Infrastructuur

7 Domeinen Infrastructuur, mobiliteit & veiligheid? Wat verstaan we hieronder?

8

9 Invalshoeken Wat doen we binnen dit domein al voor je?

10  Aanleggen van nieuwe wegen  Onderhoudswerken aan wegen en riolering  Aanleggen van weggoten en grastegels  Belijningswerken  Gladheidsbestrijding  Vegen van wegen en weggoten  Vervangen en vernieuwen van openbare verlichting  Werken door nutsmaatschappijen Wegeninfrastructuur

11  Aanleggen van nieuwe fiets- en voetpaden  Onderhouden zowel in regie als door derden  Werken in kader van toegankelijkheid minder mobielen  Ter beschikking stellen van fietsenstallingen  Gladheidsbestrijding  Uitwerken van fiets- en wandelroutes  Promoten van trage wegen verbindingen  Aanleggen fietssuggestiestroken Voet- en fietspadeninfrastructuur

12  Aanleggen van voldoende parkeerinfrastructuur  Parkings voor vrachtwagens  Parkeermogelijkheden voor mindermobiele personen  Mogelijkheid tot ongehinderd langparkeren  Kortparkeren  Carpoolparking Parkeerinfrastructuur

13  Pleiten voor voldoende openbaar vervoer  Verhoogde opstapmogelijkheden  Degelijk uitgebouwde halte-infrastructuur (bus & trein)  Tussenkomst in abonnement voor studenten  Aanbieden van belbus Openbaar vervoer

14  Invoeren van zonale snelheidsregeling 30-50-70  (Niet) Verbaliserende snelheidsmetingen  Handhaving door politie  Aanvullende en tijdelijke politieverordeningen  Infrastructuurwerken: smallere wegen, poorten & tractorsluizen  Aanbieden van veiligere schoolomgeving  Sensibiliseringsactie m.b.t. tot verkeersveiligheid  Inname openbaar domein  Afleveren van vergunningen en ondersteunen van evenementen, buurtfeesten, speelstraten, wielerwedstrijden Verkeersveiligheid en - leefbaarheid

15  Mijn huis  Vakantietoezicht  Beschikbaarheid interventieploegen; brandweer, politie, …  Psychosociale hulp  Mijn straat  Vakantietoezicht  Inzet wijkagenten  Mijn wijk  Inzet wijkagenten  Mijn gemeente:  Gemeentelijk nood- en interventieplan (actualisatie, oefeningen, veiligheidscel)  Bijzonder nood- en interventieplan (grote evenementen)  GAS boetes Sociale veiligheid

16  Meldpunt diverse  Infovergaderingen n.a.v. grotere werken  Infokrant /digitale nieuwsbrief digitale infoborden / gerichte mailings/ persberichten / gemeentelijke website  Dienstregelingen openbaar vervoer verspreiden  Hoorzittingen Communicatie

17 Ronde 1 Brainstorm - tafel 1 (20.25 – 21 uur)

18  Wat is er positief? Wat is er nu al goed?  Groene post-it  Wat kan er beter?  Oranje post-it  Schrijf je ideeën op de post-its, waarvan minstens 1 groene post-it (positief)  Schrijf 1 idee per post-it !  Kleef ze op de A3-bladen op de tafel Brainstorm (20.25 – 21 uur)

19 Ronde 2 5 prioriteiten - tafel 1 (21 – 21.20 uur)

20 Ronde 3 Creatief oplossingen formuleren – tafel 2 Neem plaats aan een nieuwe tafel (21.20 – 22 uur)

21  Neem plaats aan een nieuwe tafel  De gespreksleider overloopt de 5 prioriteiten van de vorige groep  Formuleer realistische actieplannen of oplossingen  Roze post-it  Schrijf 1 idee per post-it !  Kleef ze op de A3-bladen op de tafel Creatief oplossingen formuleren (21.20 – 22 uur)

22 Samenvatting Gesprekleiders vatten samen per tafel (22 – 22.30 uur)


Download ppt "Jullie spreken, wij luisteren! Wat verwacht je van je gemeente de komende zes jaar?"

Verwante presentaties


Ads door Google