De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Praktijk verkeersexamen basisschool St. Aloysius 2014

Verwante presentaties


Presentatie over: "Praktijk verkeersexamen basisschool St. Aloysius 2014"— Transcript van de presentatie:

1 Praktijk verkeersexamen basisschool St. Aloysius 2014

2 1. De poort uitgaan, en goed achterom kijken!
De leerlingen lopen met de fiets in de hand de poort uit, en kijken goed naar het tegemoetkomend verkeer. Daarna stappen ze op, en fietsen ze de Brusselsestraat omhoog (richting Emmaplein). Start / eindpunt: VVN (mw. Lily Keijmis en Noël.

3 2. Opstappen en fietsen! De leerlingen fietsen de Brusselsestraat omhoog.

4 3. Goed uitkijken bij kruisingen, en kijk goed na de verkeersborden.
De fietsers houden rekening met de zijstraten (Zakstraat etc). Controlepost 1: Szilvia Györkös

5 4. Kijk goed naar de verkeerstekens!
Voordat de leerlingen het Emmaplein op fietsen, dienen ze goed naar de verkeerstekens te kijken. Hier zijn haaientanden duidelijk zichtbaar! De leerlingen dienen hier te stoppen, en goed naar links te kijken! Pas als ze zeker zijn dat het veilig is om over te steken, vervolgen ze hun weg. De leerlingen gaan de rotonde half rond, richting Annalaan. Controlepost 2: Jo Tijssens

6 5. Een aandachtspunt: kijk hier héél goed uit
5. Een aandachtspunt: kijk hier héél goed uit! Let goed op de verkeerstekens! Bij het oversteken van de rotonde (Emmaplein) goed letten op het verkeer dat van de Statensingel komt. Dit heeft weliswaar geen voorrang, maar je moet nooit voorrang nemen, altijd krijgen! Indien de leerling niet zeker is dat het verkeer hem / haar gezien heeft, dan: stoppen!

7 Controlepost 3: Ingeborg van den Akker
6. Een andere belangrijke kruising; met busbaan! Ga rechtdoor, de Annalaan omhoog. Kijk goed uit bij de busbaan (rechts)! De bus komt hier van rechts, maar heeft in principe geen voorrang. Toch is het van belang dat de leerlingen goed naar de chauffeur kijken! Pas als alles veilig is, dan doorrijden. We rijden de Annalaan omhoog. Kijk goed uit bij de zijstraten die hierop uitkomen!! Controlepost 3: Ingeborg van den Akker

8 7. Goed opletten op het zebrapad!
De leerlingen dienen voetgangers die oversteken voor te laten gaan! Kijk ook uit voor geparkeerde auto’s. Het komt voor dat een automobilist de deur van de auto open doet zónder eerst naar achteren gekeken te hebben! Controlepost 4: Bianca Muijtjens

9 Controlepost 5:Philip Rousseau
8. Bij het oprijden van de rotonde bovenaan de Annalaan: de bus heeft voorrang! Goed uitkijken; dit is een gevaarlijk punt! De leerlingen gaan bovenaan de Annalaan de rotonde op. Daar moeten ze eerst de busbaan kruisen, en daarna de rotonde op! De busbaan heeft voorrang, dus héél goed uitkijken! Op de rotonde ga je rond; weer de Annalaan omlaag! Let goed op afslaande auto’s! Controlepost 5:Philip Rousseau

10 9. Op de rotonde: goed kijken; er zijn ook verkeersdeelnemers die willen afslaan!
De leerlingen zijn op de helft van de rotonde; ze gaan zo meteen rechtdoor de ventweg op; de Annalaan weer omlaag!

11 Controlepost 6: Hugo Thomas
10. Goed opletten en uitkijken naar verkeersdeelnemers die op de ventweg rijden. controlepost De leerlingen rijden tussen de rood/witte borden door, en slaan linksaf, de Annalaan omlaag. De verkeersdeelnemers die van rechtskomen hebben voorrang: er staan haaientanden voor de fietsers op dit kleine stukje! Controlepost 6: Hugo Thomas

12 11. Over de ventweg, rechtsaf de Volksbondweg in.
Controlepost 7: Francien Daniels

13 12. De tweede straat rechts; de ambachtsweg op
12. De tweede straat rechts; de ambachtsweg op. Let goed op de verkeersborden! Hierna nemen de leerlingen de tweede kruising naar rechts: de Ambachtsweg in. Hiervoor zijn ze een kruising gepasseerd waarbij ze goed moeten uitkijken! De kinderen fietsen rechtdoor en letten heel goed op alle zijstraten!

14 13. Waar moet je hier goed opletten? Je fietst nog steeds rechtdoor.
Over de Ambachtsweg fietsen de leerlingen rechtdoor. Ze krijgen de uitrit van een woonerf aan de rechterkant. In principe hebben de fietsers hier voorrang, maar voorzichtigheid blijft geboden! We gaan rechtdoor, en uiteindelijk richting Elisabeth Strouvenlaan. Controlepost 8: Jeanine Herben

15 Controlepost 9: Jolanda Rousseau
14. Mag je deze straat in fietsen? Ja! Je fietst rechtdoor maar je moet wel goed letten op tegemoetkomend verkeer! De fietsers fietsen rechtdoor en gaan over een stukje stoep. Hier zijn zijstraten van rechts waar ze geen voorrang hebben! Héél goed uitkijken dus! Controlepost 9: Jolanda Rousseau

16 Controlepost 10: Ralph of Nanin Peters
15. Je komt op een grote splitsing. Je gaat linksaf, de Elisabeth Strouvenlaan in. Let goed op alle verkeersdeelnemers!! Vanuit de ambachtsweg fietsen de leerlingen buigen de leerlingen linksaf. Er zijn hier meerder wegen die bij elkaar komen. Goed kijken, uitkijken en je hand uitsteken. Daarna de weg vervolgen de Elisabeth Strouvenlaan in. Kijk goed uit voor geparkeerde auto’s die achteruit rijden! Controlepost 10: Ralph of Nanin Peters

17 16. We fietsen de Elisabeth Strouvenlaan in, richting Hertogsingel
16. We fietsen de Elisabeth Strouvenlaan in, richting Hertogsingel. Bovenaan ga je rechtsaf! Kijk goed waar het fietspad is! De leerlingen fietsen rechtdoor, tot aan de kruising van de Hertogsingel. Hier gaan ze rechtsaf af, het fietspad op. Dit is in het midden van de weg (zichtbaar door kleine verhogingen). Goed uitkijken en richting aangeven!

18 17. Rechtsaf, richting kruising Hertogsingel
17. Rechtsaf, richting kruising Hertogsingel. Wachten voor het verkeerslicht voor fietsers! Geef duidelijk richting aan. De fietsers rijden over het ‘rode fietspad’ (midden), en wachten óf voor de stopstreep óf voor het verkeerslicht! Bij enige twijfel blijven de fietsers wachten tot dat het veilig genoeg is om over te steken.

19 Controlepost 11: Céline Duijsens
18. Stoppen bij de kruising Hertogsingel. We steken hier rechtover! Alleen oversteken als het verkeerslicht op groen staat en pas doorrijden als het verkeer stil staat! (Je mag ook wachten voor de eerdere stopstreep!) Controlepost 11: Céline Duijsens

20 19. Je gaat daarna St. Servaasbolwerk in, rechtsaf!
De leerlingen kruisen hier tevens een ander fietspad / uitrit. Opletten dus! Controlepost 12: Silvia Ackermans

21 20. Bovenaan St. Servaasbolwerk, rechtsaf de Polvertorenstraat in.

22 21. In de Polvertorenstraat; rechtsaf. Richting Tongersestraat.
Er zijn hier diverse uitritten en straten, de leerlingen dienen goed op te letten. We fietsen richting Tongersewegstraat. Wachten voor de stopstreep!

23 22. Stoppen vóór de haaientanden Goed kijken naar de verkeerstekens en het verkeer! Dan pas oversteken! Je gaat hier linksaf! De leerlingen stoppen voor de haaienstanden, en kijken goed naar links en rechts! Indien alles veilig is steken ze over, en slaan linksaf. De leerlingen dienen hun hand uit te steken.

24 23. Wanneer er géén verkeer aankomt, kun je veilig oversteken!
Dit is een belangrijk verkeerspunt. Van alle richtingen kan verkeer komen, en de leerlingen dienen ook op eventuele voetgangers te letten en deze te laten oversteken. Controlepost 14: Raymond Spons

25 24. We vervolgen de route: Tongersestraat omlaag
24. We vervolgen de route: Tongersestraat omlaag. Deze straat wordt smal: goed opletten dus! De eerste straat gaan we links in; de Abtstraat omhoog! Tijdens het afbuigen naar links moeten de fietsers goed uitkijken en ander verkeer voor laten gaan!

26 Controlepost 15: Nicole van Well
25. Linksaf, de Abtstraat in. Goed uitkijken voor verkeer dat rechtdoor gaat. Hier staat verkeersborden, dit is een éénrichtingsstraat! Er kunnen dus auto’s tegemoet komen! Voor het oversteken goed uitkijken en richting aangeven (hand uitsteken). Controlepost 15: Nicole van Well

27 26. Er kunnen andere verkeersdeelnemers aankomen
26. Er kunnen andere verkeersdeelnemers aankomen! Let op voor uitritten en een straat van rechts! Deze straat omhoog rijden, richting Kommel. Deze straat is éénrichtingsverkeer; er kunnen dus andere deelnemers aankomen! Goed letten op uitritten.

28 Controlepost 16: Marjolein Dalm
27. Goed kijken naar verkeer dat van links komt! Je hebt géén voorrang! Je fietst rechtsaf; geef duidelijk richting aan. De fietsers hebben géén voorrang! Dus: stoppen als er verkeers van links aankomt! We gaan rechtsaf, naar de Kommel. Controlepost 16: Marjolein Dalm

29 Controlepost 17: Nicole Postma
28. De Kommel is een zéér drukke straat! Goed uitkijken dus, en richting aangeven! LET OP: DE FIETSERS HEBBEN HIER GÉÉN VOORRANG!! Er komt hier verkeer van achteren, links en rechts! Uitkijken dus. Geef ook goed richting aan. Controlepost 17: Nicole Postma

30 29. We fietsen de Brusselsestraat in, omhoog. We gaan richting school.
De leerlingen gaan de Brusselsestraat in, richting school. Er kunnen andere verkeersdeelnemers van uit tegengestelde richting komen!

31 30. Afstappen en lopend over de stoep naar de speelplaats
De leerlingen dienen

32 31. Einde van het praktisch verkeersexamen.
De leerlingen lopen (!) over de stoep, en gaan naar de speelplaats. Start / eindpunt: VVN (mw. Lily Keijmis en Noël.

33 Aandachtpunten tijdens het examen: observatie van de controleurs.
AANDACHTSPUNTEN VERKEERSEXAMEN BASISSCHOOL ST. ALOYSIUS MAASTRICHT. PRAKTIJKVERKEERSXAMEN 2014. CONTROLEPOSTNR: 1. DHR/MEVR: Smit. Kandi-daat nr Voorrang verlenen Duidelijk richting aangeven Kijkt Achter- o Fietst aan de rechter- kant Neemt rotonde juist Juist voor- Sorteren Fietst veilig 1 + - 2 3 4 5 Observatieformulier van de controleurs: staat op naam met de controlepost. Tevens is met geel gemarkeerd waarop gelet moet worden. Goed gedaan (+gezien) is “+”. Niet gedaan is een “-”. Let op: Er staan géén namen van leerlingen op het formulier; alléén de rugnummers! Een voorbeeld is bijgevoegd.

34 Lijst van namen en gsm nummers:
Lijst met namen van de controleurs. Alléén contact opnemen indien er een calamiteit is of een pechgeval (lekke band bijvoorbeeld). Altijd bellen met Noël in geval van calamiteit of pech! Indien een ‘nummer’ ontbreekt (leerling niet voorbij fiets): contact opnemen met Noël. S.v.p. gsm-nummers vertrouwelijk behandelen! De leerlingen weten dat de controleur ‘STOP’ kan roepen en de leerlingen stoppen dan onmiddellijk! Indien er een gevaarlijke situatie dreigt te ontstaan, grijpt u ten alle tijden in!!

35 Tot slot: Na de laatste kandidaat kunt u naar school terug komen. Het scoreformulier inleveren bij Noël. Zijn er vragen? U kunt uw vraag altijd via de mail stellen, of na school binnen lopen bij Noël. Iedereen een veilig en zonnig fietsexamen toegewenst! En: ontzettend bedankt voor uw hulp! Deze is onmisbaar en komt ten goede aan de veiligheid van de kinderen!


Download ppt "Praktijk verkeersexamen basisschool St. Aloysius 2014"

Verwante presentaties


Ads door Google