De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Robin Groenbos Trainer / Consultant Three Ships Handen uit de mouwen met Action Learning.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Robin Groenbos Trainer / Consultant Three Ships Handen uit de mouwen met Action Learning."— Transcript van de presentatie:

1 Robin Groenbos Trainer / Consultant Three Ships Handen uit de mouwen met Action Learning

2 Wat is Action Learning? Inrichting en opzet bij de Hogeschool Rotterdam Extra: Leerstijlen bepalen m.b.v. TS Feedback Agenda Hogeschool Rotterdam : Locatie Museumpark (Laagbouw)

3 Action Learning is een vorm van onderwijs waarbij studenten met name door te doen leren Action Learning is gericht op het werken in groepen Studenten leren van elkaar door middel van evaluaties en beoordelingen De begeleider wordt vaak pas later betrokken bij het proces en heeft meer de rol van coach dan van instructeur Wat is Action Learning?

4 Interactie staat centraal en NIET het educatieve materiaal Interactie staat centraal en NIET het educatieve materiaal De student kan meer verantwoordelijkheid nemen De student kan meer verantwoordelijkheid nemen De student kan leren van leerproducten en interactie De student kan leren van leerproducten en interactie De leeromgeving is transparant maar besloten De leeromgeving is transparant maar besloten De opleider heeft meer inzicht in de inhoudelijke voortgang en competentieontwikkeling en hij kan daarop inspelen De opleider heeft meer inzicht in de inhoudelijke voortgang en competentieontwikkeling en hij kan daarop inspelen De opleider heeft meer zicht op het leerproces en hij kan dit virtueel ondersteunen De opleider heeft meer zicht op het leerproces en hij kan dit virtueel ondersteunen Groepsbinding en leerchemie tussen studenten en opleider wordt gestimuleerd Groepsbinding en leerchemie tussen studenten en opleider wordt gestimuleerd Wat is Action Learning nog meer…

5 Modereren binnen ALN hoort aan te sluiten op procesgericht interactie om samenlerend produceren mogelijk te maken. Docenten zijn vooral productgerichte interactie gewend Mogelijke docenteninteractie

6 De cyclus Student levert conceptver sie in Mede- studenten geven feedback Student past conceptver sie aan Student levert definitieve versie in Mede- studenten beoordelen

7 Binnen de projectmodule zijn aanpassingen aangebracht die Action Learning kunnen ondersteunen  Automatisch mappen aanmaken  Div. manieren van feedback geven of beoordelen m.n. binnen de fasering  Overzicht gebruikers  Etc. Via TS Feedback kunnen leerstijlen in beeld worden gebracht. Dit kan helpen heterogene groepen samen te stellen Studenten leren door evaluaties en beoordelingen. Binnen NS kan gegeven feedback worden geëvalueerd. N@Tschool! & Action Learning

8 Voorbeeld opdracht

9 Ingericht om studenten snel toegang te geven tot de belangrijkste onderdelen van N@Tschool! (minder klikken) Belangrijk voor AL:  Mijn cursusses (Mijn studieroutes)  Mijn Samenwerkingsruimten  Forums Dashboard - Portaal

10 Dashboard (Portaal)

11 Zonder zoeken een beeld van de laatste wijzigingen binnen het project Termijn weer te geven wijzigingen in te stellen (afgelopen1 dag, 2 dagen, week, etc.) Documenten direct te openen Direct de juiste map openen (‘ga naar’) Wijzigingenoverzicht

12

13 Belangrijke tool voor het begeleiden van studenten Geeft een globaal overzicht van:  Aantal deelnames aan het project  Aantal ingeleverde documenten  Aantal malen dat feedback is gegeven  Etc. Let op: Gegevens zijn gebaseerd op de ingelogde student! Overzicht deelnemers

14

15 Iedere deelnemer heeft een eigen, automatisch gegenereerde map Iedereen heeft toegang tot de materialen van iedereen De eigen map dient als een plek om een back-up te bewaren van het ingeleverde materiaal Docenten begeleiden NIET in deze mappen Werkruimte bevat verder aanvullende informatie De werkruimte

16 Werkruimte

17 Meerdere fases mogelijk: Concept – en eindfase Clusters van ca. 5 studenten geven feedback op elkaars werk Feedback wordt gegeven via de notities op documenten Lengte gegeven feedback is onbeperkt Studenten krijgen training in het geven van feedback binnen N@Tschool! (technisch en inhoudelijk) Fasering

18 Fase 1: Concept product

19 Studenten leveren, na het aanpassen o.b.v. de ontvangen feedback, het eindproduct in deze fase in Medestudenten beoordelen de ingeleverde producten aan de hand van vooraf ingestelde criteria (Cijfer: 1 t/m/ 10)  Vorm en opbouw  Inleiding  Het eigen verhaal  Belevingsgericht zorgconcept  CCM in de praktijk  Schrijfwijzer gehanteerd Docenten evalueren het ingeleverde product en geven een oordeel (bijv. ‘geschikt voor publicatie’) Fase 2: Eindproduct

20

21 Plaats waar docenten o.a. aansturen en stimuleren Studenten plaatsen hier hun leervragen Zichtbaar, middels kleurcode, welke rol de gebruiker heeft binnen het forum (docent of student) Nadrukkelijk niet bedoeld voor informele interactie Het forum

22

23 Meer gericht op de informele interactie Kan het vormen van groepen versterken Het logboek

24

25 Feedback 1

26 Feedback 2: Fout

27 Leerstijlentest TS Feedback

28 Een volledig in N@Tschool! geïntegreerde tool om zelf feedbackformulieren op te stellen 0 tot 360 graden feedback (afhankelijk van aantal betrokkenen) Rapportages toegankelijk te maken voor betrokkenen en begeleiders Eenvoudig op te nemen in het portfolio van de feedbackontvanger Bruikbaar om bijv. de leerstijlentest van Kolb in uit te werken Wat is TS Feedback

29 Vragenlijst

30 Rapportage

31

32 http://www.threeships.nl http://twitter.com/threeshipsnl http://www.facebook.com/ThreeShipsNL http://www.youtube.com/user/ThreeShipsNL © 2012 Three Ships enterprises bv Niets uit deze presentatie mag worden verveelvuldigd, verspreid en / of openbaar gemaakt door middel van druk, foto- kopie, microfilm, of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Three Ships enterprises. Dank voor uw aandacht! Meer informatie:


Download ppt "Robin Groenbos Trainer / Consultant Three Ships Handen uit de mouwen met Action Learning."

Verwante presentaties


Ads door Google