De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De kosten van het studeren

Verwante presentaties


Presentatie over: "De kosten van het studeren"— Transcript van de presentatie:

1 De kosten van het studeren
John Stals (studentendecaan TU Delft), m.m.v. Guus Rikhof (DUO) Ouderavond

2 Overzicht gemiddelde kosten per maand voor een studie aan de TU Delft
Uitwonend Thuiswonend a. Levensonderhoud (675) (305) - woonlasten (kamerhuur, GEW etc.) - voeding - persoonlijke verzorging - kleding en schoeisel - zorgverzekering, gecorrigeerd voor zorgtoeslag - overige verzekeringen - telefoon, internet, etc b. Studiekosten (225) (225) - collegegeld - boeken en leermiddelen c. Bijkomende kosten (100) (100) - reiskosten - abonnementen/lidmaatschappen - zakgeld Totaal € € 630

3 Normbedragen en normbudget
(bedragen met ingang van september 2012) Levensonderhoud (inclusief collegegeld € 794, € 604,15 en studiekosten (boeken/leermiddelen) Basisbedrag prestatiebeurs (master?) € 266, € 95,61 Ouderbijdrage/aanv. prestatieb. (max.) € 244,60 € 224,68 Lening (maximum) € 283,86 € 283,86 Sub-totaal € 794,69 € 604,15 Collegegeldkrediet € 147,58 € 147,58 Totaal € 942, € 751,73

4 Aanvragen studiefinanciering
Studiefinanciering Hoger Onderwijs (HBO en WO) Studenten op 1 juli 18 jaar of ouder: De maand van instroom in het HO (september doorgaans) Studenten jonger dan 18: De maand na het kwartaal van instroom in het HO (meestal oktober) waarbij meteen de kinderbijslag vervalt.

5 Een paar begrippen BaMa-structuur: Bachelor (3 jr.) / Master (2 jr.) - structuur Prestatiebeurs: * studiefinanciering die na levering van een bepaalde prestatie binnen een bepaalde termijn in gift wordt omgezet. * prestatiebeurs wordt toegekend gedurende drie jaar voor de Bachelor en gedurende twee jaar voor de master. Diplomatermijn: 10 jaar (kan soms nog worden verlengd) Studentenreisproduct: de OV-chipkaart voor studenten

6 Ouderbijdrage Het gaat om het toetsingsinkomen, per natuurlijke ouder. Ondergrens: ca € Ook andere factoren: andere kinderen, terug te betalen studieschuld, andere studenten in het gezin Gebruik op de DUO-site de ‘rekenhulp’ Verlegging peiljaar bij sterk wisselend inkomen Ouders die weigeren bij te dragen (bij duurzaam verbroken ouder/kind-relatie)

7 Studiekosten wettelijk collegegeld 2012/2013: € 1.771 p.j.
per september 2012: langstudeerdersboete (€ p.j.) vanaf 5e bachelorjaar en vanaf 4e masterjaar boeken en dictaten: enkele honderden euro’s p.j. laptop tekenmateriaal (Bk en IO) kosten i.v.m. studie in het buitenland

8 Woonkosten hoe kom ik aan een kamer? huurhoogtes eigen initiatief!
familie en vrienden in de omgeving inschakelen in omgeving Delft zoeken mikken op vrijkomende kamers in loop studiejaar huurhoogtes € 225 is absoluut minimum kan ook tot ruim € 400 oplopen…

9 Verzekeringen zorgverzekering wettelijke aansprakelijkheid
premies vanaf € 92,50 eigen risico (wettelijk verplicht): € 220 zorgtoeslag: max. ca € 70 p.m. wettelijke aansprakelijkheid reis- en ongevallen VSSD (inboedel/aansprakelijkheid/ongevallen): € 31 p.j.

10 Bijverdienen Regels: in 2012 mag een student naast de studiefinanciering € bijverdienen (aan belastbaar loon). Dat is ruim € p.m. Ofwel: 15 à 20 uur per week. Niet doen!

11 Lenen en afbetalen Aandeel leningen neemt toe (max. € 430 p.m.)
Rente begint te lopen bij opname Bij studieduur 7 jaar schuld € 60 à Afbetaling in 15 jaar Afbetalen naar draagkracht – Kwijtschelding na 15 jaar

12 Overheidsplannen Geen basisbeurs meer in de masterfase
Inperking recht op OV-chipkaart met twee jaar Vereenvoudiging rekenregels Geen overgangsrecht Schulden nemen toe Afbetalingstermijn naar 20 jaar Geen voorziening meer voor studenten met een weigerachtige ouder Invoering beoogd per september 2012

13 Samenvatting kabinetsplannen
Bachelor (nominaal) Master (nominaal) 1e jaar uitloop 2e jaar uitloop 3e jaar uitloop Basisbeurs (prestatiebeurs) Aanvullende beurs (prestatiebeurs) Studentenreisrecht Laag collegegeld (basistarief) Studielening onder sociale voorwaarden

14 Informatie Vragen? naar bel DUO: ( uur)


Download ppt "De kosten van het studeren"

Verwante presentaties


Ads door Google