De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Een paar woorden over DRM

Verwante presentaties


Presentatie over: "Een paar woorden over DRM"— Transcript van de presentatie:

1 Een paar woorden over DRM
Bart Beuving 11 februari 2009

2 Digitalisering en auteursrecht: grote voordelen
Digitalisering: (mogelijk) grote voordelen voor producenten – distributie / long tail – Chris Anderson) In de tijd dat internet nog cyberspace werd genoemd

3 Digitalisering en auteursrecht: grote nadelen
Het Cut en Paste-probleem het auteursrecht spoelt weg door het ‘digitale vergiet’. De oplossingen(?): A. Hearts and minds Techniek  DRM: wat mag een gebruiker doen met een werk? Juridische wapens

4 A. Hearts and minds

5

6 B. Techniek: DRM TTP Certificaten Metadata als watermerk Encryptie …
WAT WIE WAAR HOEVEEL “The answer to the machine is in the machine”

7 DRM Digital Rights Management (Digital Restriction Management) DRM vlg Auteurswet (art. 29a Aw) – afgeleid uit de Auteursrichtlijn 2001/29: Technologie, inrichtingen of onderdelen die in het kader van hun normale werking dienen voor het voorkomen of beperken van handelingen ten aanzien van werken, die door de maker of zijn rechtverkrijgenden niet zijn toegestaan. (wordt vervolgd…) DRM (Digital Rights Management, pejoratively known as Digital Restrictions Management) is said to be defective by design — making digital devices and content more annoying, less secure, less compatible, and generally less useful, and especially where protected by recent legislation, in conflict with free speech. If this dysfunction is not included by design, it is at least a direct side effect of a largely futile attempt to make computers worse at copying.

8 Wie zijn er niet blij Consumenten … … maar ook hardware-producenten

9

10

11

12

13 Niet vergeten: pro DRM Bescherming rechthebbende
Stimulering (digitale) economie (daar waren IE rechten toch voor?) Maakt het mogelijk om verschillende (gratis) prijsstellingen te gebruiken (‘lite’) Binding consument aan aanbieder …. Actual implementations of DRM suck but future ones can be better DRM isn't "copy restriction" technology DRM represents Author's Rights You might be able to buy a DRM-free version, for an extra cost We must have a way to protect authors from piracy Even if there are no perfect systems, DRM is getting better Bad DRM implementations get rejected by users This Internet Era is making piracy to reach really scary levels

14 C. Juridische bescherming technische voorzieningen
WIPO Auteursrechtverdrag WIPO Verdrag inzake Uitvoeringen en Fonogrammen Auteursrechtrichtlijn 2001 NL: Auteurswet, WNR, Databankenwet

15 Technologie, inrichtingen of onderdelen die in het kader van hun normale werking dienen voor het voorkomen of beperken van handelingen ten aanzien van werken, die door de maker of zijn rechtverkrijgenden niet zijn toegestaan.

16 Het auteursrecht Uitsluitend recht maker op openbaar maken en verveelvoudiging ….. (DRM ondersteunt dit!) (Auteursrecht ‘nieuwe stijl’ Richtlijn definitie: reproductierecht, recht van mededeling aan het publiek, distributierecht) Downloaden? Uploaden? Browsen? (deep)linken?

17 Auteursrecht - beperkingen
Uitsluitend recht maker op openbaar maken en verveelvoudiging behoudens wettelijke beperkingen (drie stappen-toets) Duur van het recht Werken waarop geen auteursrecht rust Onderwijsexceptie Cache-exceptie Citaatrecht Persexceptie (drie stappen-toets: beperking mogen 1. slechts in bepaalde gevallen; 2. geen afbreuk aan normale exploitatie 3. wettige belangen rechthebbende niet onredelijk geschaad)

18 DRM en auteursrecht DRM: technologie, inrichtingen of onderdelen die in het kader van hun normale werkingen dienen voor het voorkomen of beperken van handelingen ten aanzien van werken, die door de maker of zijn rechtverkrijgenden niet zijn toegestaan. (art. 29a lid 1 Aw) Doeltreffend: indien het gebruik van een beschermd werk door de maker of zijn rechtverkrijgenden wordt beheerst door middel van toegangscontrole of door toepassing van een beschermingsprocédé zoals encryptie, vervorming of andere transformatie van het werk of een kopieerbeveiliging die de beoogde bescherming bereikt.

19 Degene die doeltreffende technische voorzieningen omzeilt en dat weet of redelijkerwijs behoort te weten, handelt onrechtmatig. (art. 29a lid 2 Aw) Ook bieden van ‘omzeilingondersteuning’ onrechtmatig! Degene die diensten verricht of inrichtingen, producten of onderdelen vervaardigt, invoert, verkoopt, bezit etc. die (a) worden aangeboden om te omzeilen (b) slechts een beperkt nut hebben anders dan omzeilen of (c) vooral bedoeld om te omzeilen, handelen ook onrechtmatig. (art. 29a lid 3 Aw)

20 (Tags – elektronische gebruiksinformatie)
Verwijderen tags (identificatie werk, maker, licentievoorwaarden) en (redelijkerwijs) weten dat hiermee aanzet tot inbreuk op het auteursrecht wordt gegeven, dan wel inbreuk mogelijk maakt, is eveneens onrechtmatig (art. 29b Auteurswet)

21 Voor 29a Aw algemene civielrechtelijke sanctionering (en bewijs) itt:
Art. 32a Aw (decodeermiddel software) Art. 138a WvS (computervredebreuk) Art. 326c (listiglijk gebruik maken telcomdienst) Art. 350a WvS (manipuleren gegevens)

22 Te ver gaande technische beveiliging. Vlg art
Te ver gaande technische beveiliging? Vlg art. 29 lid 4 Aw is AmvB mogelijk als geen overeenstemming kan worden bereikt.

23 Wat is de consequentie van 29a Aw?
??

24 Klein uitstapje: juridische wapens TEGEN DRM
Twee voorbeelden: OSS Creative Commons

25 General Public License v.3

26 GPL v.3 (art. 3 Bescherming van de rechten van gebruikers tegen anti-omzeilingswetgeving)
Geen GPL v.3 Werk zal geacht worden een onderdeel te zijn van een doeltreffende technologische maatregel onder elke geldende wet zoals bedoeld in artikel 11 van het WIPO Auteursrechtverdrag van 20 december 1996, of vergelijkbare wetten die omzeilingsmaatregelen verbieden of beperken. Wanneer je een GPL v.3 Werk Overbrengt doe je afstand van elk recht om omzeiling van technische maatregelen te verbieden voor zover een dergelijke omzeiling tot stand komt door een beroep te doen op de rechten die volgen uit deze Licentie met betrekking op het GPL v.3 Werk, en daarbij wijs je ook elke voornemen van de hand om het gebruik of de aanpassing van het werk te beperken als een middel om jouw of andermans recht op omzeiling te verbieden te handhaven ten opzichte van de gebruikers van het werk.

27 Creative Commons ook niet blij met DRM

28

29

30 Credits: Cartoon concept en design: Neeru Paharia | Originele illustraties: Ryan Junell Photos: Matt Haughey | Vertaling: Michiel de Lange | Opmaak: Geert Wissink Op dit stripverhaal is een Creative Commons Licentie van toepassing

31 CC licentie anti-DRM? Het is de Gebruiker niet toegestaan om het Werk te verspreiden, in het openbaar te tonen, op- of uit te voeren of on-line beschikbaar te stellen met toepassing van technologische voorzieningen waardoor de voorwaarden van deze Licentie dan wel de mogelijkheid van de ontvangers van het Werk om de rechten krachtens deze Licentie uit te oefenen worden beperkt.

32 Het einde van DRM?

33 Vragen? bart.beuving@twobirds.com 070 – 353 88 25
Bird & Bird is an international legal practice comprising Bird & Bird LLP and its affiliated businesses.


Download ppt "Een paar woorden over DRM"

Verwante presentaties


Ads door Google