De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Functionele opleiding strategische analyse - Module

Verwante presentaties


Presentatie over: "Functionele opleiding strategische analyse - Module"— Transcript van de presentatie:

1 Functionele opleiding strategische analyse - Module 5 - 2010
ISLP “ Module Query …” Functionele Opleiding Strategische Analyse – Module mei 2010 Fvda - Gerechtelijk PV 1

2 Functionele opleiding strategische analyse - Module 5 - 2010
Georges Maebe CP Dienst strategische analyse Politiezone Vlas (Kortrijk-Kuurne-Lendelede) tel puma

3 Inhoud van de uiteenzetting
Functionele opleiding strategische analyse - Module Inhoud van de uiteenzetting Doel van de Querytool Functionele opbouw en werking Gebruik van de Querytool Voorbeelden Nuttige tips

4 Doel van de Querytool Een ISLP-gebruiker op een eenvoudige manier toelaten om gegevens op te vragen uit de database dossierbeheer … of anders uitgedrukt Een interfase ter beschikking stellen voor het genereren van SQL-code die de database dossierbeheer bevraagt.

5 Met die selectiecriteria bepaal ik 2 zaken :
Doel van de Querytool Aan de hand van “selectiecriteria” gaat de gebruiker gegevens opvragen. Met die selectiecriteria bepaal ik 2 zaken : Welke gegevens wil ik in het eindresultaat Welke filters moeten er gebruikt worden om die resultatenlijst te beperken

6 Inhoud van de uiteenzetting
Functionele opleiding strategische analyse - Module Inhoud van de uiteenzetting Doel van de Querytool Functionele opbouw en werking Gebruik van de Querytool Voorbeelden Nuttige tips

7 Functionele opbouw en werking
Opbouw van de database Gegevens binnen één tabel zijn opgeslagen in velden. Een specifiek aantal velden samen vormen de unieke “sleutel” voor de tabel. Vb: in de tabel afhandeling is die unieke sleutel opgebouwd uit de 3 velden eltype = elementtype eljaar = elementjaar elnr = elementnummer

8 Functionele opbouw en werking
Opbouw van de database In ISLP (dossierbeheer) kunnen we de tabellen in 5 hoofdgroepen onderscheiden Tabellen op niveau dossier Tabellen op niveau element Tabellen op niveau object Tabellen op niveau koppeling / relatie Tabel kopobject Tabel relatie Tabel link_toewijz(ing) Tabellen op niveau codes

9 Functionele opbouw en werking
Functionele werking querytool De querytool beschouwt alle soorten tabellen (dossier/ element/objecten) als afzon- derlijke objecten.

10 Opbouw gebeurt in 4 stappen
Functionele opbouw en werking Functionele werking querytool Opbouw gebeurt in 4 stappen Registratie van de query REG Invoeren van de selectiecriteria het gedeelte velden (resultaten) het gedeelte criteria (filters) Uitvoeren van de query RUN eventuele parameters toevoegen Bekijken van het resultaat DONE

11 Functionele opbouw en werking
Globale werking en onderdelen

12 Functionele opbouw en werking
Globale werking en onderdelen Menusturing

13 Functionele opbouw en werking
Globale werking en onderdelen Registreren van een nieuwe query

14 Functionele opbouw en werking
Globale werking en onderdelen Registreren van een nieuwe query

15 Functionele opbouw en werking
Globale werking en onderdelen “Selectiecriteria”

16 Functionele opbouw en werking
Velden Globale werking en onderdelen

17 Functionele opbouw en werking
Globale werking en onderdelen Naast de velden kunnen ook een aantal functies toegevoegd worden Zoals : (meest gebruikte) Uniek Aantal Groeperen volgens Sorteren volgens Oplopend Aflopend

18 Functionele opbouw en werking
Globale werking en onderdelen

19 Operatoren Functionele opbouw en werking Criteria
Globale werking en onderdelen Operatoren

20 Waarden Functionele opbouw en werking Criteria
Globale werking en onderdelen Waarden

21 Koppeltypes Functionele opbouw en werking
Globale werking en onderdelen Criteria en functies Koppeltypes

22 Gemeenschappelijk met Verenigen met Koppelen met Relatie met
Functionele opbouw en werking Globale werking en onderdelen Koppeltypes Gemeenschappelijk met Verenigen met Koppelen met Relatie met Toewijzing met

23 Functionele opbouw en werking
Globale werking en onderdelen Koppeltypes Gemeenschappelijk met: de gemeenschappelijke records worden weerhouden tussen 2 objecten (via de gemeenschappelijke sleutelvelden) 1 op ~ relatie Verenigen met: records van het eerste object worden gecombineerd met overeenkomstige records van het gekoppelde object 1 op 1 relatie

24 Functionele opbouw en werking
Globale werking en onderdelen Koppeltypes Koppelen met: Koppeltype waarbij de gemeenschappelijke records worden weerhouden tussen 2 objecten en waarbij de koppelingen (via de tabel koppelobject) worden weerhouden tss 2 objecten Dit verondersteld dat de koppelingen tussen de objecten juist gelegd zijn in de database

25 Functionele opbouw en werking
Globale werking en onderdelen Koppeltypes Relatie met: Koppeltype waarbij alle relaties tussen de elementen worden weerhouden tussen 2 objecten Toewijzing met: Werkt analoog als functie relatie met maar beperkt zich enkel tot de objecten ‘melding’, ‘toewijzing’, ‘interventie’

26 Tijd Functionele opbouw en werking Globale werking en onderdelen
Uitvoeren query - Parameters Tijd

27 Jaar Functionele opbouw en werking Globale werking en onderdelen
Uitvoeren query - Parameters Parameters varieren volgens het type veld Jaar

28 Datum Nooit vergeten de parameter toe te voegen met de “plusknop”
Functionele opbouw en werking Globale werking en onderdelen Uitvoeren query - Parameters Datum Nooit vergeten de parameter toe te voegen met de “plusknop”

29 Functionele opbouw en werking
Globale werking en onderdelen Output resultaat Op scherm

30 Functionele opbouw en werking
Globale werking en onderdelen Output resultaat In een bestand wordpad excel (!)

31 Functionele opbouw en werking
Globale werking en onderdelen Output resultaat

32 Inhoud van de uiteenzetting
Functionele opleiding strategische analyse - Module Inhoud van de uiteenzetting Doel van de Querytool Functionele opbouw en werking Gebruik van de Querytool Voorbeelden Nuttige tips

33 Gebruik van de Querytool
2 methodes worden gebruikt Opvragingen en koppelingen leggen in de query zelf Opvragingen van gegevens per tabel (koppelingen leggen in een externe toepassing zoals Access of Spss)

34 Inhoud van de uiteenzetting
Functionele opleiding strategische analyse - Module Inhoud van de uiteenzetting Doel van de Querytool Functionele opbouw en werking Gebruik van de Querytool Voorbeelden Nuttige tips

35 Voorbeelden Voorbeeld 1 Maak een lijst van de aanvankelijke pv’s (gerechtelijk niet verkeer) van vorig jaar.

36 Voorbeelden Voorbeeld 1

37 Voorbeelden Voorbeeld 2 Geef het “aantal” aanvankelijke verkeersongevallen van vorige jaar.

38 Voorbeelden Voorbeeld 2 Resultaat is 1 getal Je kan ook het object verkeersongevallen gebruiken

39 Voorbeelden Voorbeeld 3 Geef een lijst met de dossier waar een tekst werd opgenomen.

40 Voorbeelden Voorbeeld 3

41 Voorbeelden Voorbeeld 3

42 Voorbeelden Voorbeeld 4 Geef een lijst met de aanvankelijke pv-nummers van de verkeersongevallen van 2010, samen met de betrokkenen (naam en voornaam) en hun vervoer- middelen (aard en nummerplaat).

43 Voorbeelden Voorbeeld 4

44 Resultaten zijn verdubbeld !
Voorbeelden Voorbeeld 4 Resultaten zijn verdubbeld !

45 Voorbeelden Voorbeeld 4

46 Voorbeelden Voorbeeld 4

47 Voorbeelden Voorbeeld 5 Opzoeken van “unieke waarden” in de tabellen. - codes - benamingen - …

48 Voorbeelden Voorbeeld 5

49 Voorbeelden Voorbeeld 5

50 Voorbeelden Voorbeeld 5

51 Voorbeelden Voorbeeld 6 Tel alle vastgestelde verkeers- inbreuken voor 2010 gesorteerd volgens soort en kategorie.

52 Voorbeelden Voorbeeld 6

53 Voorbeelden Voorbeeld 6

54 Voorbeelden Voorbeeld 7 Dagelijks opzoeken van administratief aangehouden of gearresteerde personen.

55 Voorbeelden Voorbeeld 7 - aanhouding

56 Voorbeelden Voorbeeld 7

57 Voorbeelden Voorbeeld 7 - arrestatie

58 Inhoud van de uiteenzetting
Functionele opleiding strategische analyse - Module Inhoud van de uiteenzetting Doel van de Querytool Functionele opbouw en werking Gebruik van de Querytool Voorbeelden Nuttige tips

59 Nuttige tips Een query stapstgewijs opbouwen. (van eenvoudig naar complex) Heel logisch denken, vooral bij het leggende van de koppelingen. De output van een query kan slechts resultaten geven die in de eigen data aanwezig zijn. (volledige nationale tabellen kan men niet opvragen) Parameters en operatoren altijd invullen.

60 Nuttige tips Annuleren van een query kan vlotter bij BAT dan bij INT. Bekijk de SQL-code tijdens de opbouw en bij problemen. Test op verschillende objecten die een- zelfde resultaat moeten geven. (Element VO – Afhandeling VO – Object VO) Kontroleer op ongewenste “dubbele” records.

61 Nuttige tips Kontroleer het aantal records in de output. (soms treden geheugenproblemen op of problemen met volumes van de output) Fouten bij de uitvoering van een query (error – ERR) kan men “deels” opsporen met “visualiseren logbestand” en vervol- gens de SQL-code bekijken.

62 Nuttige tips

63 Nuttige tips Gebruik van de tabel historiek bij het berekenen van doorlooptijden.

64 Nuttige tips

65 Inhoud van de uiteenzetting
Functionele opleiding strategische analyse - Module Inhoud van de uiteenzetting ……… Gebruik van de Querytool Voorbeelden Nuttige tips Vragen ?


Download ppt "Functionele opleiding strategische analyse - Module"

Verwante presentaties


Ads door Google