De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Word 2003 Tips en trucs Door Johan Lammers.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Word 2003 Tips en trucs Door Johan Lammers."— Transcript van de presentatie:

1 Word 2003 Tips en trucs Door Johan Lammers

2 Beveiliging voor inhoud tekst omzeilen
Een document is via Extra > Document beveiligen voor bewerken beveiligd voor het veranderen van tekst. Sla het document als .txt op. Als daarna het document in Word wordt geopend is de beveiliging verdwenen. Een alternatief is de tekst kopiëren naar een ander document.

3 Het menu werk Klik op Extra > Aanpassen en selecteer de tab Opdrachten. Kies in de categorie Ingebouwde Menu's voor Werk en sleep deze naar de menubalk. Om een document aan het menu werk toe te voegen, open het menu en klik op Aan menu werk toevoegen. Om een document uit de lijst te verwijderen: gebruik de toetscombinatie CTRL+ALT+-. De lijst kan maximaal 9 documenten bevatten.

4 De werkbalk Functietoetsweergave
Schakel deze werkbalk in via > Extra > Aanpasssen. Schakel de werkbalk Functietoetsweergave in. Kijk wat er gebeurt als u CTRL, SHIFT, ALT, ALT+SHIFT, CTRL+ALT of CTRL+SHIFT indrukt.

5 Werken met de overzichtsweergave
Deze weergave is handig wanneer een document van opmaakprofielen is voorzien. In de overzichtsweergave is de inhoud van een tekst die bij een kop hoort te verbergen of zichtbaar te maken. In de overzichtsweergave is de volgorde van tekst eenvoudig aan te passen. In de overzichtsweergave kan het niveau van de koppen Kop 1, Kop 2, Kop 3 enz. worden aangepast.

6 Wijzigingen bijhouden
Schakel deze functie in via het menu Extra > Wijzigingen bijhouden. Alle wijzigingen die worden aangebracht worden nu in codes getoond. Via Accepteren en Weigeren wordt bepaald welke wijzingen gebruikt gaan worden en welke niet. Belangrijk: wijzigingen zijn altijd zichtbaar te maken zolang deze niet zijn geaccepteerd of geweigerd! Ook bij documenten waarbij geen wijzigingen zijn bijgehouden kunnen verschillen tussen 2 documenten zichtbaar worden gemaakt via het menu Extra > Documenten vergelijken en samenvoegen.

7 Document openen en laatste cursorpositie terugvinden
Open een document en druk de toetscombinatie SHIFT+F5 in. De cursor staat op de plek waar deze stond toen het document werd opgeslagen.

8 Bijschriften bij figuren
Wanneer een figuur van een bijschrift is voorzien en dit figuur later wordt verplaatst beweegt het bijschrift niet met het figuur mee Zet het figuur en het bijschrift in een tabel van 1 kolom en 2 rijen en verplaats de tabel als geheel.

9 Bestandsgrootte van een document beperken
Om de bestandsgrootte van een Word document zo klein mogelijk te houden kan via > Bestand > Opslaan als gekozen worden voor het formaat: Word & 6.0/95 – RTF (*.doc) Houd er wel rekening mee dat bepaalde (met name grafische elementen) verloren kunnen gaan. Zie Help voor een overzicht van de beperkingen.

10 Macro voor het weergeven van de locatie van een Word document
Start de Visual Basic editor (met de toetscombinatie ALT+F11) en voeg een nieuwe module in via > Invoegen > Module. Voer nu de volgende comando’s in: Sub CurrentDir() Dim MyPath MyPath = CurDir MsgBox "Het huidige document staat in: " & MyPath End Sub De naam CurrentDir wordt de naam van de macro. Om de macro in alle documenten gebruiken, kopieer de macro via > Extra > Macro > Macros > Beheer naar Normal.dot.

11 Snel opsommingstekens maken
Typ * en een spatie en typ de tekst Geef ENTER. Dit werkt alleen als de Auto Correctie optie Automatische opsommingstekens is ingeschakeld.

12 Een probleem bij het samenvoegen (en de oplossing ervoor)
Wanneer een Excel bestand als gegevensdocument wordt gebruikt ontstaat er een probleem als dit document velden met getallen bevat. De getallen worden in Word met zeer veel decimalen weergegeven. De oplossing: Sla het Excel document op via > Bestand > Opslaan als met de indeling: Tekst (tab is scheidingsteken).*txt. Een bestand met deze indeling kan in Word rechtstreeks als gegevensdocument worden gebruikt.


Download ppt "Word 2003 Tips en trucs Door Johan Lammers."

Verwante presentaties


Ads door Google