De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Nieuwsbrief De tijd van je leven! Aanwezigheid meester Hans Agenda:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Nieuwsbrief De tijd van je leven! Aanwezigheid meester Hans Agenda:"— Transcript van de presentatie:

1 Nieuwsbrief De tijd van je leven! Aanwezigheid meester Hans Agenda:
25 januari 2013 Aanwezigheid meester Hans Maandag 28 januari – uur Dinsdag 29 januari – uur Woensdag 30 januari – uur Donderdag 31 januari Afwezig Vrijdag 1 februari – uur Maandag 4 februari – uur Dinsdag 5 februari – uur Woensdag 6 februari – uur Donderdag 7 februari Afwezig Vrijdag 8 februari – uur Agenda: Januari/februari in alle groepen worden de citotoetsen weer afgenomen! 5, 6 en 7 februari: Cito Eindtoets groep 8 6 februari: Start schooltuinlessen groep 6 TSO Let u erop dat u op tijd betaalt voor de tussenschoolse opvang? Eenmalig overblijven kost €2,15. Een strippenkaart voor 10 keer kost €21,00. Maandviering: Vrijdag 11 januari jl. hebben we met elkaar een spetterende maandviering beleefd! Het thema was “contact”. Van groep 5 tot en met 8 is zowel afzonderlijk als  in canon het lied ‘Je bent pas gek als je normaal bent’ gezongen, waarin duidelijk werd dat iedereen wel iets bijzonders heeft. Groep 5 ontving de andere groepen terwijl ze ‘in de knoop’ stonden, waarbij er goed samengewerkt moest worden om bevrijd te worden. Groep 6 had een mooie PowerPointPresentatie over Jezus en zijn discipelen en als afsluiting een gebed dat door verschillende kinderen werd voorgedragen. In groep 7 en 7/8  blijkt nogal wat talent voor rappen  te zitten..  Al met al  kunnen we terugkijken op een zeer geslaagde maandviering waarbij het gevoel van saamhorigheid een grote rol speelde. Het schoolontbijt Afgelopen woensdag hebben de kinderen uit alle groepen deelgenomen aan het Nationaal Voorleesontbijt. Dit was het startsein voor de Nationale Voorleesdagen. Voorlezen is belangrijk, omdat het de fantasie prikkelt en voor taalgevoel zorgt. In de klassen hebben de juffen en de meester een verhaal voorgelezen aan de kinderen van groep 1 t/m 8. Onder het voorlezen hebben de kinderen genoten van een heerlijk ontbijt. De complimenten gaan uit naar de kinderen van groep 8, die dit ontbijt verzorgd hebben. Open dagen Voortgezet onderwijs In de maanden januari en februari stellen veel scholen van het voortgezet onderwijs hun deuren open voor leerlingen van groep 8. Wilt u weten op welke dag de school van uw keuze open is dan kunt u dit navragen bij juf Monica. Let ook op advertenties in de kranten!

2 Voor de periode van maandag 28 januari t/m vrijdag 22 februari
Verzuimbeleid Leerplicht Rotterdam Leerplicht Rotterdam controleert sinds vorig schooljaar steeds meer op naleving van de Leerplichtwet door scholen. Houdt een school zich meermalen niet aan de wettelijke bepalingen dan kan de Inspectie van het Onderwijs een boete opleggen. De eerste resultaten van deze controles hebben wij als scholen ook gekregen en deze zijn besproken met de diverse schoolbesturen in Rotterdam. De uitkomsten baren Leerplicht grote zorgen. Het aantal scholen dat zich onvoldoende aan de leerplichtwet houdt is aanzienlijk. De schoolcontroles zijn inmiddels integraal onderdeel geworden van het Rotterdamse beleid rond leerplicht. Leerplicht gaat onverminderd door met deze inzet en ze rekenen erop dat scholen de noodzakelijke verbeteringen tijdig zullen doorvoeren. Een goede verzuimaanpak begint immers op school. Op de Dr. Martin Luther Kingschool waren we al begonnen met een beleid op structurele te laat komers. Op het uitdelen van de gele brieven werd gemengd gereageerd. Om die reden pakken we het vanaf volgende week op onderstaande wijze aan: Voor de periode van maandag 28 januari t/m vrijdag 22 februari Voor groepen 1 t/m 4 geldt: - Een kind is te laat als de tweede bel is gegaan en de deur van de klas dicht is - de leerkracht noteert de naam van de leerling die te laat is, juf Helma verwerkt het in de administratie Op vrijdag 22 februari a.s. krijgt u (als uw kind meer dan 3x te laat is gekomen in de periode tot voorjaarsvakantie) hier een overzicht van. U ontvangt daarbij een brief met een uitnodiging voor een gesprek met meester Hans. Hier ontvangt leerplicht een kopie van. Ook het regelmatig ziek melden van uw kind kan leiden tot nader onderzoek door Leerplicht en mogelijk een oproep bij de schoolarts. Naast bovenstaande geldt voor groep 5 t/m 8: Deze Leerlingen krijgen een gele brief mee als ze te laat zijn. De gele brief krijgen ze van hun eigen leerkracht. Na 3 keer te laat komen krijgen ze bij een vierde keer te laat een rode brief. Bij deze rode brief zit gelijk een uitnodiging voor een gesprek met meester Hans. Wij hopen echter dat het allemaal niet zo ver hoeft te komen en dat u er voor zorgt dat uw kind op tijd op school is. Vijf minuten te laat komen is dus echt te laat en kan uiteindelijk leiden tot een boete van Leerplicht. Voor meer informatie:


Download ppt "Nieuwsbrief De tijd van je leven! Aanwezigheid meester Hans Agenda:"

Verwante presentaties


Ads door Google