De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

10. Het verkeer in het landschap

Verwante presentaties


Presentatie over: "10. Het verkeer in het landschap"— Transcript van de presentatie:

1 10. Het verkeer in het landschap

2 Eén transportmiddel vervoert veel mensen.
10.1 Verkeer en vervoer 74 Een tram of een bus staat in voor weinig verkeer maar voor veel vervoer. Verklaring? Eén transportmiddel vervoert veel mensen. Veel vervoer Weinig verkeer Weinig vervoer Veel verkeer Veel vervoer Weinig vervoer Veel verkeer Weinig verkeer

3 10.2 Verkeerswegen en vervoermiddelen
74 Verkeerswegen Elektrische leiding, autoweg, kanaal, pijpleiding, spoorweg 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 Vervoermiddelen: Fiets, trein, vliegtuig, vrachtwagen, schip 10.10 10.11 10.12 10.13 10.14

4 10.2 Verkeerswegen en vervoermiddelen
74 Veilig fietspad/voetpad: Gescheiden van de rijweg, breed genoeg.

5 10.3 Invloed verkeer op landschap
75 Bewoning LINTBEBOUWING Bijna aaneengesloten bebouwing langs wegen Oorzaak: ‘opvulregel’ (KB 29 maart 1962) Indien de ruimte tussen twee gebouwen minder dan 70m is mag er gebouwd worden.

6 10.3 Invloed verkeer op landschap
75 Industrie ArcelorMittal ArcelorMittal produceert STAALPLAAT Verkeerswegen zijn zeer belangrijk voor Sidmar. Bijvoorbeeld:

7 10.3 Invloed verkeer op landschap
75 Industrie Waterwegen Kanaal Gent-Terneuzen 1 ArcelorMittal

8 Waterwegen voor de aanvoer van: ijzererts, steenkool, kalksteen…
10.3 Invloed verkeer op landschap 75 Industrie Waterwegen voor de aanvoer van: ijzererts, steenkool, kalksteen… .

9 10.3 Invloed verkeer op landschap
75 Industrie Spoorwegen 2. Spoorweg Antwerpen-Gent 1 ArcelorMittal 2

10 Spoorwegen voor de afvoer van:
10.3 Invloed verkeer op landschap 75 Industrie Spoorwegen voor de afvoer van: staalplaat (coils) .

11 10.3 Invloed verkeer op landschap
75 Industrie Autowegen 3. Autoweg N49 3 1 ArcelorMittal 2

12 Autowegen voor de aanvoer van: andere grondstoffen en energiebronnen
10.3 Invloed verkeer op landschap 75 Industrie Autowegen voor de aanvoer van: andere grondstoffen en energiebronnen .

13 10.3 Invloed verkeer op landschap
76 Handel 10.18 Winkels A12 10.19 Supermarkt Voornaamste vestigingsfactor: Langs autowegen, veel ruimte. Gevolgen voor publiek: Winkels zijn gemakkelijk bereikbaar, er is meer parkeergelegenheid. 10.18 Winkelcentrum Wijnegem .

14 10.3 Invloed verkeer op landschap
76 Handel 10.18 Winkels A12 10.19 Supermarkt ‘ s Zondags open: gevolgen voor omwonenden: Verstoorde zondagsrust 10.18 Winkelcentrum Wijnegem

15 10.3 Invloed verkeer op landschap
76 Mobiliteit MOBILITEIT = Mogelijkheid tot verplaatsen. De verhoogde mobiliteit verhoogt de kwaliteit van ons leven. Verklaring Verder op vakantie gaan, winkelen, ontspanning…

16 10.3 Invloed verkeer op landschap
76 Mobiliteit De meeste Vlamingen werken binnen / buiten hun woongemeente. Ze moeten dus dagelijks heen en weer reizen tussen woning en werk. Hoe noemt men dat?  Pendelen

17 Welk vervoermiddel wordt het meest gebruikt bij woon-werkverkeer?
10.3 Invloed verkeer op landschap 76 Mobiliteit Welk vervoermiddel wordt het meest gebruikt bij woon-werkverkeer?  Auto

18 10.3 Invloed verkeer op landschap
76 Mobiliteit Rond welke tijdstippen gebeurt deze verplaatsing? 8 - 9u. ’s morgens, u. ‘s avonds Zorgt voor: files Mobiliteit kan onze bewegingsvrijheid dus ook beperken!

19 10.3 Invloed verkeer op landschap
77 Mobiliteit MOBILITEIT = Mogelijkheid tot verplaatsen. Mobiliteit beïnvloedt het landschap. Verklaring Aanleg van verkeerswegen, vliegvelden, havens

20 10.3 Invloed verkeer op landschap
77 Mobiliteit De verhoogde mobiliteit bedreigt ook de kwaliteit van ons leven. Verklaring Files, ongelukken, geluidshinder, luchtvervuiling, afval, …

21 10.3 Invloed verkeer op landschap
77 Autoverkeer en leefmilieu Automobiliteit verhoogt de verkeersonveiligheid.

22 10.3.5 Autoverkeer en leefmilieu
10.3 Invloed verkeer op landschap 77 Autoverkeer en leefmilieu % Lawaaihinder 1. 2. 3. 25 20 15 Wegverkeer 10 Burenlawaai 5 Luchtverkeer Weg-verkeer Spoor-verkeer Lucht-verkeer Fabriek Buren-lawaai

23 10.3 Invloed verkeer op landschap
77 Autoverkeer en leefmilieu De auto is een van de grootste vervuilers. Zure regen Regen wordt zuur na reactie met bepaalde gassen. Gevolg: Afsterven planten Aantasting kalkstenen gebouwen 1908 1969

24 10.3.5 Autoverkeer en leefmilieu
10.3 Invloed verkeer op landschap 77 Autoverkeer en leefmilieu Broeikaseffect Bepaalde gassen zorgen voor een opwarming. CO2-uitstoot E.U.

25 10.3 Invloed verkeer op landschap
77 Autoverkeer en leefmilieu De auto is een van de grootste vervuilers. Gevolg: Smelten poolijs en gletsjers Meer stormen, … Broeikaseffect Bepaalde gassen zorgen voor een opwarming. Juli 1935 Juli 1999

26 10.3 Invloed verkeer op landschap
77 Autoverkeer en leefmilieu De auto is een van de grootste vervuilers. Smogvorming Mengeling van rook (‘smoke’) en mist (‘fog’). Gevolg: Ademhalingsproblemen Minder zichtbaarheid

27 10.3 Invloed verkeer op landschap
77 Autoverkeer en leefmilieu De auto is een van de grootste vervuilers. Afvalberg autobanden carrosserie onderdelen gebruikte olie plastic

28 10.3 Invloed verkeer op landschap
77 Autoverkeer en leefmilieu De auto is een van de grootste vervuilers. Oplossingen: motoren juist afstellen minder vervuilende brandstof recyclage meer openbaar vervoer carpoolen

29 10.3 Invloed verkeer op landschap
78 Waterwegen en leefmilieu Haven en ruimtebeslag Voorbeeld: linkeroever Schelde  De haven wordt alsmaar groter: dokken, loskaden, bedrijventerreinen. Zijn niet gelukkig met deze evolutie:  Bewoners, recreanten en natuurbeschermers

30 10.3.6 Waterwegen en leefmilieu Verdwenen polderdorpen
10.3 Invloed verkeer op landschap 78 Waterwegen en leefmilieu Verdwenen polderdorpen Oosterweel Wilmarsdonk Oorderen Oud-Lillo en Zuid-Lillo Doel

31 10.3 Invloed verkeer op landschap
78 Waterwegen en leefmilieu Oplossing verkeersoverlast: binnenvaart.  Gecombineerd transport= Goederen eerst per binnenschip vervoeren en daarna per vrachtwagen.

32 10.3.7 Spoorwegen en leefmilieu
10.3 Invloed verkeer op landschap 78 Spoorwegen en leefmilieu Het ruimtebeslag van de spoorwegen is O groot O klein Verklaring Ze liggen vaak in een eigen bedding +

33 10.3.7 Spoorwegen en leefmilieu
10.3 Invloed verkeer op landschap 78 Spoorwegen en leefmilieu + dicht spoorwegennet in België. km spoorweg per km² km spoorweg per 1000 inwoners België Duitsland Frankrijk Nederland E.U. Japan V.S.

34 10.3.7 Spoorwegen en leefmilieu Waar autoweg spoorweg kruist:
10.3 Invloed verkeer op landschap 78 Spoorwegen en leefmilieu Waar autoweg spoorweg kruist:  overwegen

35 10.3.8 Luchtvaart en leefmilieu
10.3 Invloed verkeer op landschap 78 Luchtvaart en leefmilieu Leefmilieuproblemen i.v.m. luchtvaart:  luchtvervuiling, lawaaihinder, ruimtebeslag

36 10.3.8 Luchtvaart en leefmilieu
10.3 Invloed verkeer op landschap 78 Luchtvaart en leefmilieu Tegenstrijdige belangen bij de uitbreiding van de luchthaven van Deurne:  pro:  contra: Antwerpen heeft een luchthaven nodig (zaken, toerisme). de luchthaven ligt in een woonzone, veel lawaaihinder.

37 OPDRACHT 10.1 X X ALS VOORBEELD H H H School Met fietspad
Zonder fietspad H H Zebrapad H Bushalte GEVAAR

38 OPDRACHT 10.1 ALS VOORBEELD Woonkernen? 1 2 3 4 5 6 7 8 Schelle
Hemiksem Wilrijk Kontich Boom Antwerpen Lier Mechelen 4 7 1 E 5 A 8

39 OPDRACHT 10.1 ALS VOORBEELD Autowegen? 1 2 3 4 5 6 7 8 Schelle
Hemiksem Wilrijk Kontich Boom Antwerpen Lier Mechelen 4 7 1 E 19 5 A 12 8

40 OPDRACHT 10.1 ALS VOORBEELD 6 Waterwegen? Spoorwegen? Industrie? Welk verband zie je tussen de ligging van de industriezones en de verkeerswegen? Verklaar. Schelde 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 Schelle Hemiksem Wilrijk Kontich Boom Antwerpen Lier Mechelen 4 7 Industrie: bij verkeerswegen  aanvoer grondstoffen en energiebronnen + afvoer afgewerkte producten. 1 E 19 5 Rupel A 12 Brussel-Willebroek 8

41 Landschappen 10 1. Het verkeer vormt de verbinding tussen meerdere
activiteitsplaatsen (vb. wonen - werken). Het vervoer is het verplaatsen van personen en goederen. 2. Voorbeelden van verkeerswegen zijn: autoweg, spoorweg, waterweg, metrolijn..... 3. Voorbeelden van vervoermiddelen zijn: fiets, bromfiets, auto, trein, tram, bus, schip......

42 Landschappen 3 4. Het verkeer beïnvloedt de bewoning, de
vestigingsplaatsen van industrie en handelszaken en het milieu. 5. De dagelijkse pendel tussen woning en werk zorgt voor ochtend- en avondautofiles. 6. Het verkeer rond de school wordt geregeld en veiliger gemaakt door verkeersborden, voorrangsregels, zebrapaden, eenrichtingsstraten, fiets- en voetpaden.....


Download ppt "10. Het verkeer in het landschap"

Verwante presentaties


Ads door Google