De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Landschap en foto 1.1 Aardrijkskunde 1.2 Het landschap

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Landschap en foto 1.1 Aardrijkskunde 1.2 Het landschap"— Transcript van de presentatie:

1 1 Landschap en foto 1.1 Aardrijkskunde 1.2 Het landschap
1.3 Soorten cultuurlandschappen 1.4 De schoolomgeving 1 Landschap en foto Eric Goyvaerts François Verspagen

2 De aarde beschrijven ‘geografie’ 1.1 Aardrijkskunde Wat?
Meridiaan 1 Blz. 6 Wat? Synoniem ‘aardrijkskunde’= ‘geografie’ ‘geo’= ‘graphia’= aarde (be)schrijven Ladakh De aarde beschrijven

3  Deel van het aardoppervlak dat je kan waarnemen.
1.2 Het landschap Meridiaan 1 Blz. 6  Deel van het aardoppervlak dat je kan waarnemen. Bestaat uit landschapselementen (Onderdelen van het landschap) Ladakh

4 1.2 Het landschap Natuurlijke Menselijke
Meridiaan 1 Blz. 6 Natuurlijke Menselijke - zee - strand - duinen Ladakh 1 2 3

5 1.2 Het landschap Natuurlijke Menselijke
Meridiaan 1 Blz. 6 Natuurlijke Menselijke - zee - kanaal - strand - akkers - duinen - huizen - weide - weg 2 Ladakh 3 1 4 5

6 door de mens ‘in cultuur’ gebracht
1.2 Het landschap Meridiaan 1 Blz. 6 Wanneer de natuurlijke landschapselementen overheersen: Wanneer de menselijke landschapselementen overheersen: natuurlandschap cultuurlandschap door de mens ‘in cultuur’ gebracht Ladakh

7 OPDRACHT 1.1 Landschapselementen schoolomgeving huizen X M tuin M park
Meridiaan 1 Blz. 6 Landschapselementen schoolomgeving huizen X M tuin M park M kerk M rivier N spoor M N M wolken winkel fabriek M heuvel N beek N kanaal M

8 1.2 Het landschap Landschapselementen schoolomgeving Andere:
Meridiaan 1 Blz. 7 Landschapselementen schoolomgeving Andere: Welke landschapselementen overheersen? natuurlijke / menselijke Je school ligt dus in een cultuurlandschap / natuurlandschap Ladakh

9 1.3 Soorten cultuurlandschap
Meridiaan 1 Blz. 7  bodemgebruik Industrielandschap Landelijk landschap Stedelijk landschap 1.3 Ransdorp 1.4 Temse 1.5 Antwerpen haven Veel groen en open ruimte (akkers, weiden), … Weinig groen en open ruimte, veel gebouwen, wegen, … Veel fabrieks-gebouwen, opslagruimten, transportwegen, … Ladakh Landelijk landschap ? ? Stedelijk landschap ? Industrie- landschap

10 1.3 Soorten cultuurlandschap Plattelands-landschap
Meridiaan 1 Blz. 8 stedelijk, verstedelijkt, plattelands-, akker-, weide-, fruitteelt-, bosbouw-, verkeers-, haven-, oude en nieuwe industrielandschappen,… 1.6 1.7 Plattelands-landschap Stedelijk landschap 10

11 1.3 Soorten cultuurlandschap
Meridiaan 1 Blz. 8 stedelijk, verstedelijkt, plattelands-, akker-, weide-, fruitteelt-, bosbouw-, verkeers-, haven-, oude en nieuwe industrielandschappen,… 1.9 1.10 1.8 Weide-landschap Akker-landschap Weide-landschap 11

12 1.3 Soorten cultuurlandschap
Meridiaan 1 Blz. 8 stedelijk, verstedelijkt, plattelands-, akker-, weide-, fruitteelt-, bosbouw-, verkeers-, haven-, oude en nieuwe industrielandschappen,… 1.11 1.12 Modern industrielandschap Oud industrielandschap 12

13 1.3 Soorten cultuurlandschap
Meridiaan 1 Blz. 8 stedelijk, verstedelijkt, plattelands-, akker-, weide-, fruitteelt-, bosbouw-, verkeers-, haven-, oude en nieuwe industrielandschappen,… Extra 1.14 1.13 1.15 Haven-landschap Fruitteelt-landschap Verstedelijkt landschap Verkeers-landschap 13

14 OPDRACHT 1.2 Meridiaan 1 Blz. 9 ALS VOORBEELD: AARTSELAAR

15 OPDRACHT 1.2 Meridiaan 1 Blz. 9 ALS VOORBEELD: AARTSELAAR

16 OPDRACHT 1.2 Meridiaan 1 Blz. 9 ALS VOORBEELD: AARTSELAAR

17 Landschap en foto 1 In de aardrijkskunde bestuderen we het aardoppervlak. 2. Het landschap bestaat uit landschapselementen. 3. We onderscheiden natuurlijke en menselijke landschapselementen. 4. Wanneer de natuurlijke landschapselementen overheersen, spreken we van een natuurlandschap, wanneer de menselijke landschapselementen overheersen van een cultuurlandschap. 5. Afhankelijk van het soort menselijke landschaps-elementen onderscheiden we verschillende cultuurlandschappen: industrielandschap, stedelijk landschap en landelijk landschap. 17


Download ppt "1 Landschap en foto 1.1 Aardrijkskunde 1.2 Het landschap"

Verwante presentaties


Ads door Google