De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BULDOZERS VAN IJS EN IJZIGE WINDEN

Verwante presentaties


Presentatie over: "BULDOZERS VAN IJS EN IJZIGE WINDEN"— Transcript van de presentatie:

1 BULDOZERS VAN IJS EN IJZIGE WINDEN
TAAK 7

2

3 STUWWALLEN ZIE VIDEO

4

5 JAAR GELEDEN IJSTIJD IN NEDERLAND

6 ONTSTAAN VAN STUWWALLEN
TIJDENS DE IJSTIJDEN BREIDEN DE GLETSJERS ZICH STERK UIT, EN VORMEN GROTE IJSKAPPEN IN HET HOGE NOORDEN DOOR DE DRUK VAN HET GLETSJERIJS WORDEN DE GRONDLAGEN ONDER DE GLETSJERS OPZIJ GEDRUKT EN OVER ELKAAR HEEN GESCHOVEN. WAAR DE GROND WEGGEDRUKT WERD ONTSTONDEN DIEPE BEKKENS DE HEUVELRUGGEN IN MIDDEN EN OOST NEDERLAND (UTRECHTSE HEUVELRUG, VELUWE, HEUVELRUGGEN IN SALLAND EN TWENTE) ZIJN ONTSTAAN DOOR HET IJS

7

8

9 LAATSTE IJSTIJD IN NEDERLAND
JAAR GELEDEN LAATSTE IJSTIJD IN NEDERLAND

10 LAATSTE IJSTIJD TIJDENS DE LAATSTE IJSTIJD KWAM HET LANDIJS NIET VERDER DAN DENEMARKEN EN NOORD DUITSLAND IN DEZE KOUDE PERIODE VAN TOT JAAR GELEDEN WAS ER POOLWOESTIJN IN NEDERLAND DE WIND NAM ZANDKORRELS MEE. OP VEEL PLAATSEN LIGGEN DEZE ZANDKORRELS ALS EEN DEKEN VAN EEN PAAR METER DIK OVER ANDERE GRONDLAGEN HEEN . ('DEKZAND').

11

12

13 DEKZAND WORDT STUIFZAND
HET DEKZAND WERD NA DE IJSTIJD BEDEKT MET VEGETATIE (PLANTEN EN BOMEN) DIT BIEDT EEN GOEDE BESCHERMING TEGEN DE WIND DOOR ONTBOSSING IN DE MIDDELEEUWEN WORDT DEZE BESCHERMING ECHTER TENIETGEDAAN EN KAN DE WIND HET ZAND OPNIEUW DOEN OPWAAIEN

14

15 GRONDWATER NEERSLAG ZAKT WEG IN DE GROND (INFILTREREN)
ZOEKT ZIJN WEG NAAR ZEE GRONDWATERPEIL VERSCHILT PER GEBIED

16

17 GRONDWATER

18 STAND VAN GRONDWATER BEPAALT BODEMGEBRUIK
WORTELS GROEIEN STAND VAN HET WATER GRASLAND (VOORAL) HORIZONTAAL HOOG LANDBOUWGROND (VOORAL) VERTICAAL LAAG BOS HORIZONTAAL EN VERTICAAL ZEER LAAG

19

20 80 JARIGE OORLOG ( ) OORLOG TUSSEN DE SPAANSE KONING (FILIPS II) EN 7 NEDERLANDSE GEWESTEN (FRIESLAND, GRONINGEN, OVERIJSSEL, GELDERLAND, UTRECHT, HOLLAND EN ZEELAND)

21 WAAROM OORLOG? DE SPAANSE KONING IS KATHOLIEK
HIJ WIL DAT IEDEREEN IN ZIJN RIJK KATHOLIEK IS KATHOLIEKEN IN DE 16E EEUW: LUISTEREN NAAR DE PRIESTER - PAUS HEBBEN EEN VERSIERDE KERK BIECHTEN (ZONDEN VERTELLEN) AAN PRIESTER KOPEN AFLATEN BIJ PRIESTER (VERGEVING DOOR GOD) ERKENNEN DAT KERK MACHTIG EN RIJK IS

22

23 AFLAAT: DE PAUS BELOOFT DAT GOD JE NIET STRAFT VOOR JE ZONDEN

24 NIET IEDEREEN KATHOLIEK
CALVIJN EN LUTHER WILLEN HET KATHOLIEKE GELOOF VERANDEREN – VERBETEREN. CALVIJN EN LUTHER WORDEN PROTESTANTEN GENOEMD.

25 PROTESTANTEN LUISTEREN IN DE KERK IS NIET GENOEG. JE MOET ZELF HET WOORD VAN GOD (BIJBEL) LEZEN. DE KERKEN ZIJN NIET VERSIERD. VERSIERINGEN LEIDEN AF VAN DE PREEK (TOESPRAAK VAN DE DOMINEE) KERK IS ARM, NET ALS JEZUS.

26

27 1566: BEELDENSTORM PROTESTANTEN KRIJGEN STEEDS MEER AANHANGERS IN DE NEDERLANDEN PROTESTANTEN VERNIELEN KERKEN (SLAAN BEELDEN STUK) FILIPS II BOOS: STUURT LEGER O.L.V. ALVA NAAR DE NEDERLANDEN WILLEM VAN ORANJE VERDEDIGT DE NEDERLANDEN

28

29 ALVA

30 WILLEM VAN ORANJE

31 1574: SLAG OP DE MOOKERHEI SPAANSE SOLDATEN STAAN OP EEN STUWWAL BIJ MOOK WILLEM VAN ORANJE (MET HUURLEGER) TREKT ER LANGS DE SPAANSE SOLDATEN VALLEN AAN EN VERJAGEN WILLEM VAN ORANJE EN HET HUURLEGER DE NEDERLANDEN VERLIEZEN OORLOG IS NIET OVER: DUURT TOT 1648


Download ppt "BULDOZERS VAN IJS EN IJZIGE WINDEN"

Verwante presentaties


Ads door Google