De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Leonardo school – Hoogbegaafdheid

Verwante presentaties


Presentatie over: "Leonardo school – Hoogbegaafdheid"— Transcript van de presentatie:

1 Leonardo school – Hoogbegaafdheid
Welkom Een parabel van de kikkervijver Doel Intelligentieschaal Niveaus van zorg Onderzoek CBO Lesprogramma bovenbouw Overzicht vakinhoudelijk Intakeprocedure Wat is de Leonardoschool NIET Vragen

2

3 Doel Doel van het Leonardo onderwijs is passend onderwijs bieden aan hoogbegaafde kinderen. Dit houdt in, dat deze kinderen zich in een voor hun uitdagende leeromgeving op eigen niveau en in eigen tempo kunnen ontwikkelen.

4 Intelligentieschaal

5 Niveaus van zorg Moeilijk lerende kinderen
Extra instructie – concentratie op minimum doelen – remedial teaching Niveau 4 Eigen leerlijnen – gedeeltelijk loskoppelen van de groep Niveau 5 Verwijzing naar speciaal onderwijs

6 Niveaus van zorg Meerbegaafde kinderen
Inperken instructie en oefenstof – uitbreiding naar stof op een hoger niveau of andersoortig aanbod: compacten en verrijken Niveau 4 Plusklas: kinderen krijgen één of meerdere dagdelen speciale projecten. Vaak buiten de eigen school. Niveau 5 Leonardo school: continu uitdagend aanbod.

7 Grafiek ontwikkelingslijn

8 Wetenschappelijk onderzoek van het
Onderzoek CBO Wetenschappelijk onderzoek van het Centrum voor Begaafdheidsonderzoek (CBO) en het Instituut voor Toegepaste Sociologie (ITS) van de Universiteit van Nijmegen heeft aangetoond, dat: "de beste resultaten van onderwijsaanpassingen voor hoogbegaafde leerlingen worden gevonden waar de leerling buiten de reguliere groep werd geplaatst, bijvoorbeeld een plusklas of een aparte klas of school voor hoogbegaafde leerlingen; daar krijgen leerlingen een deel van of de hele week een ander, speciaal op hen toegesneden, onderwijsaanbod"

9 Leonardoconcept kenmerken
Groeperen ontwikkelingsgelijken Uitdagend onderwijsaanbod Versnellen: ja en nee Topdown leren Nadruk op competenties Motivatie Creativiteit Co-Creation en kennis delen Nauwe samenwerking met de maatschappelijke omgeving, met name met het bedrijfsleven Brede aandacht voor veelzijdige ontwikkeling

10 Overzicht vakinhoudelijk
Informatica Leren leren en leren ondernemen Hall of science Muziek Engels / Spaans Schaken Communicatie

11 Informatica

12 Leren leren leren ondernemen

13 Intelligentie volgens David Perkins
Neurale intelligentie: G-factor Ervaringsintelligentie Meta-intelligentie

14 Mindset the new psychology of succes
(Carol S. Dweck) Fixed Mindset Growth Mindset Uitdagingen Tegenslag Inspanning Kritiek Succes van anderen

15 Leonardo tijd

16 Hall of Science

17 Muziek Methodiek Leonardo
(MML) De leerling stapt op zijn/haar eigen niveau in en kan verschillende rollen (muzikant, tekstschrijver,producent etc.) zijn/ haar vaardigheden ontwikkelen. De leerling is in staat zijn /haar muzikale vaardigheden in te zetten in een breed spectrum aan instrumenten, rollen, toepassingen en stijlen. Competentiegericht – Topdown muziekonderwijs

18 Engels

19 Schaken

20

21 Eerste ervaringen Leonardoschool Venlo
kinderen gaan weer graag naar school kinderen geven aan zich uitgedaagd te voelen ouders geven aan dat kinderen zowel mentaal als fysiek “lekker moe” zijn kinderen spreken weer af met andere kinderen kinderen hebben weer een gezonde eetlust ouders geven aan dat de grote lichamelijke onrust en de woede aanvallen thuis verdwenen zijn ouders geven aan dat ze hun “oude” kind weer terug hebben, dat zichzelf kan en mag zijn ouders geven aan dat kinderen weer een positief zelfbeeld hebben gekregen, dat ook zijn uitwerking heeft op het functioneren buiten school (b.v. sportclubs)

22 Intakeprocedure Intelligentie onderzoek: IQ > 130
Persoonlijkheidsonderzoek: voldoende empatisch vermogen

23 Wat is de Leonardoschool NIET
Een particuliere school Een elitaire school Een geïsoleerde school Een gewone school Een school voor ALLE hoogbegaafden

24 Leonardo College 12 18 1 2 3 4 5 6 4. klas: oriëntatie in favoriete leergebieden / keuze uit onderzoeksvragen bedrijven en instellingen. 5. / 6. klas: doen van onderzoek in bedrijven en instellingen / rapportage / beoordeling.

25 Participatie bedrijfsleven
Gastlessen Excursies Stageplekken en stage begeleiding Mentorship van leerlingen Onderzoeksvragen Sponsoren leerstoelen / leergangen Sponsoren pc´s en andere materialen Naam verbinden aan ruimtes Sponsor borden Invullen curriculum samen met bedrijfsleven En tot slot… Leonardostichting Bankrekening


Download ppt "Leonardo school – Hoogbegaafdheid"

Verwante presentaties


Ads door Google