De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

“Dare To Be Different” DARE TO BE DIFFERENT

Verwante presentaties


Presentatie over: "“Dare To Be Different” DARE TO BE DIFFERENT"— Transcript van de presentatie:

1 “Dare To Be Different” DARE TO BE DIFFERENT
WELKOM VOORSTELLEN FUNCTIE INSTELLING TITEL Eigenlijk had ik een andere titel, namelijk: Total Fracture Care en ik wilde u allen vertellen over het opzetten van een nabehandelingtraject voor fracturen bij ouderen in de vorm van een fractuur- en osteoporosepolikliniek. Waarom deze titel? Omdat ik denk dat het hele proces om tot dit soort functiedifferentiaties en poliklinieken te komen begint bij de DURF en WIL van een minderheid / een kleine groep ( en zijn/haar medestanders) om zich te onderscheiden. ZIJN OF HAAR KOP BOVEN HET MAAIVELD UIT TE STEKEN. Tegen de stroom inzwemmen. Binnen mijn instelling was er slechts een enkeling die mij ondersteunde in de stap om in 1e instantie NP te worden en vervolgens een fractuur- en osteoporosepolikliniek te starten. Het was vooral veel overtuigen, veel uitleggen, veel scepsis wegnemen en vooral voorzichtig manoeuvreren binnen de verschillende krachtenvelden. Soms zelf politiek en bedrijfsmatig/financieel. Er is in anderhalf jaar veel bereikt, dat zal ik u verder in de presentatie tonen, echter zonder deze eerste stap was er NIETS geweest. De eerste stap is je buiten bestaande paden begeven en coalitiegenoten binnen een organisatie vinden. Als het eenmaal opgang is en het loopt, dan is er ook geen houden aan! datum Maart 2008

2 Fractuur- en Osteoporose Polikliniek
Total Fracture Care Fractuur- en Osteoporose Polikliniek preventie van fracturen als onderdeel van de fractuurbehandeling Joris Ruhe Gipsverbandmeester / Nurse Practitioner

3 Programma Noodzaak Opzet van TFC Rol van de Nurse Practitioner
Wat levert het op? datum Maart 2008

4 Osteoporose Afwijking botarchitectuur bij de ouderen Vrouw > man
Risicofactoren Osteoporose Geen klachten Verhoogde fractuurkans Grote ziektelast Osteoporose Osteoporose is een veelvoorkomende afwijking in de botarchitectuur bij vrouwen en mannen boven de vijftig jaar. Vaak is een fractuur de eerste aanwijzing voor het bestaan van osteoporose. Een hogere leeftijd, de valkans en een lage botmineraaldichtheid vormen samen de belangrijkste risicofactoren voor het ontstaan van osteoporotische fracturen. Leeftijd Familiare belasting Tekort aan geslachtshormonen (vroege menopauze) Krimpen Gebruik corticosteroïden Ernstige huidaandoeningen, darmziektes, nierinsufficiëntie, leverfunctiestoornissen en schildklierafwijkingen Leefstijl (belaste mobiliteit, calcium, vitamine D, alcohol, roken en koffie) Ziektelast Naast de financiële kant blijkt uit berekeningen dat er jaarlijks tussen de en voor kwaliteit gecorrigeerde levensjaren door osteoporose worden verloren in de Nederlandse bevolking van 55 jaar en ouder (RIVM, 2006). Daarmee bevindt deze aandoening zich in de categorie van aandoeningen met een grote ziektelast. Osteoporose wordt door het RIVM ingeschaald in de 4e klasse samen met aandoeningen zoals bijvoorbeeld artrose, borstkanker en hartfalen. datum Maart 2008

5 Osteoporotische fracturen
Leeftijd Botmineraaldichtheid Valkans datum Maart 2008

6 datum Maart 2008

7 Cijfers Osteoporose 2020: stijging 33,4% Heup # 2020: stijging 38,8%
Medische kosten osteoporotische fracturen 2002: 500 miljoen p. jaar 2025: ruim 1 miljard p. jaar Ruim 1 miljoen valincidenten 89 duizend behandeling ziekenhuis gem. € 3400,= per behandeld valincident 1500 dodelijke slachtoffers per jaar in NL 500 miljoen per jaar 2020 ruim 1 miljard (RIVM) datum Maart 2008

8 Total Fracture Care Doel: CBO richtlijn osteoporose 2002 Pijlers TFC
Complete fractuurbehandeling Preventie nieuwe (osteoporotische) fracturen Verhogen kwaliteit van behandeling en (na)zorg CBO richtlijn osteoporose 2002 Pijlers TFC Fractuurbehandeling Osteoporose screening Screening valrisico datum Maart 2008

9 Hoe werkt het? Inclusie Parallel spreekuur NP en chirurg
Poliklinische One-stop-shop Anamnese en intakegesprek door NP Radiologische controle # DEXA Uitslagen Interventie Vervolg via HA Inclusie Pols, wervel, bovenarm en heup Eiegen verzoek andere fractuur Mamapatiënten: Arometaseremmers Interventie Lab. ter uitsluiting secondaire osteoporose Leefstijl Medicamenteuze therapie Verhoogd valrisico: doorverwijzing valpolikliniek Verdenking secondaire osteoporose: doorverwijzing interne geneeskunde / rheumatotlogie datum Maart 2008

10 Patiënt van > 50 jaar met fractuur op SEH
Poliklinische patiënt Klinische patiënt Poliklinische controle na 6-8 wkn. uitslag onderzoek en therapie (Screening valrisico en osteoporose, uitslagen röntgen en DEXA bij nurse practitioner) Normaal Osteoporose Valrisico Botmineraaldichtheid Niet verhoogd Verhoogd Verwijzing Geriartrie: Valpolikliniek Osteopenie Zo nodig follow-up voor fractuur Geen DXA Follow-up na 1 jaar DXA na 3 jaar Primaire osteoporose Secundaire osteoporose Therapie Verwijzing Interne Gen. / Reumatologie

11 Wat levert het op? Start maart 2008
Preventie nieuwe (osteoporotische) fracturen Behoud kwaliteit van leven Informatie en nazorg Centrale rol Nurse Practitioner Ontlasting spreekuren chirurgie Verhoging tevredenheid patiënt en kwaliteit(?) datum Maart 2008

12 Dare To Be Different… …Be Yourself
Nu terugkomend op de titel aan het begin DARE TO BE DIFFERENT Ik draai het spreekuur niet zoals een chirurg het zou doen: De meeste tijd gaat zitten in uitleg, informatie en instructie Motiveren van de patiënt Ik ben achteraf erg blij dat ik het anders ben gaan doen: Het levert mij veel positieve feedback op van zowel de patiënten, familieleden als van de medisch specialisten DUS: Be Yourself! …Be Yourself

13 Referentielijst CBO (2002). Osteoporose, tweede herziene richtlijn. (2e ed.) Alphen aan de Rijn: Van Zuiden. Dr.H.S.J.Picavet. (7). Otseoporose en osteoporotische fracturen: omvang en kosten. Chronische ziekten. Bilthoven, RIVM. Ref Type: Generic Harsevoort, A. (2006, October). De Fractuur- en Osteoporosepolikliniek. In Dit Verband, 2, Hegeman, J. H., Willemsen, G., van Nieuwpoort, J., Kreeftenberg, H. G., van, d., V, Slaets, J. P. et al. (2004). [Effective tracing of osteoporosis at a fracture and osteoporosis clinic in Groningen; an analysis of the first 100 patients]. Ned.Tijdschr.Geneeskd., 148, Hoge School Utrecht. (2005). Master in Advanced Nursing Practice Studiegids Utrecht, Hoge School van Utrecht. Ref Type: Generic Osteoporose Stichting. ( ). Rosmalen, Osteoporose stichting. Ref Type: Data File Picavet, Dr. H. S. J. (2004). Otseoporose en osteoporotische fracturen: omvang en kosten Bilthoven: RIVM. RIVM (2006). Nationaal Kompas Volksgezondheid (Rep. No. 3.7). Bilthoven: RIVM. datum Maart 2008


Download ppt "“Dare To Be Different” DARE TO BE DIFFERENT"

Verwante presentaties


Ads door Google